CIDSE Persbericht EU-AU-top - CIDSE

CIDSE Persbericht EU-AU-top

Italiaanse versie

Het De EU en de AU bouwen aan een partnerschap dat voorbijgaat aan de echte eisen van de Afrikaanse bevolking.

Het Top EU-AU vindt plaats in de week van 14 februari. Afrikaanse en EU-functionarissen zullen de onderhandelingen van het EU-AU-partnerschap afsluiten en de resultaten presenteren: een investeringspakket en een gezamenlijke verklaring. 

Al bijna twee jaar pleit CIDSE, samen met zijn Europese en Afrikaanse partners, voor een betere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de onderhandelingen van het EU-AU-partnerschap. Ondanks enkele kleine pogingen is de Europese Unie er niet in geslaagd de organisaties op te nemen die dicht bij de stem van de mensen staan. Door het maatschappelijk middenveld niet bij het proces te betrekken, bouwen de EU en de AU een partnerschap op dat voorbijgaat aan de door het Afrikaanse volk geuite behoeften. 

"We moeten nadenken over de koloniale en imperialistische mentaliteit die nog steeds een belangrijk deel van de huidige dialogen tussen de EU en de AU dicteert. Het is van essentieel belang nader te bekijken in hoeverre het partnerschap tussen de EU en Afrika heeft bijgedragen aan het beantwoorden van de aspiraties en behoeften van het Afrikaanse volk. In plaats van de basisbehoeften van Afrika, zoals voedsel en armoede, te behandelen, lijkt de Top onrealistisch te verwijzen naar onderwerpen die niet tot de prioriteiten van het Afrikaanse continent behoren.t." vr. Chika Onyejiuwa, AEFJN.  

Het programma van de Top omvat inderdaad geen systemische kwesties zoals landbouw, voedselsoevereiniteit, misbruik door bedrijven, land- en hulpbronnenroof, maar ook onevenwichtige handelsrelaties, schulden, klimaat, verlies aan biodiversiteit, sociale, culturele en economische rechten, vaccin en gezondheid ongelijkheid. 

Terwijl kleine boeren, veehouders, ambachtelijke vissers en bosgemeenschappen de demografie van het Afrikaanse platteland domineren en agro-ecologie met succes in de praktijk brengen, worden politieke beslissingen genomen door externe actoren die hun belangen voorop stellen en geen ondersteuning bieden voor echte oplossingen - zoals agro-ecologie - om te gedijen . 

"Bewust van de patronen van kolonialisme in de samenleving, hebben we bij CIDSE gewerkt met de door Afrika aangedreven beweging 'Our Land is Our Life' en we ondersteunen hun doelstelling om de prioriteiten van Afrikaanse mensen met betrekking tot landrechten en voedsel naar voren te brengen.” zei Elise Kervyn, CIDSE Senior Advisor. Deze beweging verwerpt het partnerschapsmodel tussen de EU en Afrika door een Afrikaanse Volksconferentie op 14 februari. Het evenement zal zich richten op vitale prioriteiten voor het Afrikaanse continent: landbouw en agro-ecologie, land- en bedrijfsmisbruik. Het platform roept met name de regeringen van de EU en de AU op om agro-ecologie op de beleidstafel te leggen en te erkennen dat het succesvol is in het produceren van gezond voedsel met lage inputkosten, met een enorm potentieel om banen te creëren, evenwichtige voeding te bieden en landbouwgemeenschappen veerkrachtiger. Over het algemeen is CIDSE samen met zijn partners van mening dat internationale betrekkingen moeten worden ingesteld om ervoor te zorgen dat mensenrechten de hoeksteen vormen van elke toekomstige relatie tussen volkeren en landen: het recht op voedsel, het recht op een duurzaam milieu, land- en boerenrechten. 

"Voor Afrikanen bepaalt land onze identiteit als mens, onze waardigheid, ons gevoel erbij te horen. In Afrika is voedsel een fundamenteel mensenrecht, geen handelswaar in de handen van een select aantal mensen die via hun voedselindustrie de prijzen bepalen." Verklaring van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld over het partnerschap tussen de Afrikaanse en Europese Unie, 2020 

Opmerkingen voor de redactie: 

CIDSE organiseert een virtuele mediaruimte bij de afsluiting van de African People Summit (maandag 14 februari 17.00-18.00 CET), waar journalisten persoonlijke interviews met de sprekers kunnen regelen. Meer informatie is beschikbaar hier.  

A persmap inclusief achtergrondinformatie en bronnen is ook beschikbaar hier.  

Mediacontact: Valentina Pavarotti, communicatiemanager, pavarotti@cidse.org  

Foto door: Christophe Smets, La Boîte à Images

Deel deze inhoud op sociale media