Gezamenlijke verklaring van de Afrikaanse Volkstop - CIDSE

Gezamenlijke verklaring van de Afrikaanse Volkstop

"Wat er ook voor Afrika wordt gedaan"
zonder het Afrikaanse volk is niet voor Afrika.”

A gezamenlijke verklaring van sociale bewegingen en boeren, op geloof gebaseerde organisaties en CSO afgeleverd op de “Afrikaanse Volksconferentie” voorafgaand aan de 6e EU-Afrika-top, waarin meer ruimte wordt gevraagd voor maatschappelijke organisaties en maatregelen om landrechtvaardigheid en agro-ecologie te garanderen.


Context
Wij, leden van een brede alliantie van sociale en boerenbewegingen[1], op geloof gebaseerde organisaties en het maatschappelijk middenveld[2] in heel Afrika en Europa observeren met grote bezorgdheid terwijl de EU en de Afrikaanse Unie hun 6th bijeenkomst. In de afgelopen 20 jaar van partnerschap hebben we geen significant extra voordeel gezien van dit partnerschap, dat er niet in is geslaagd het levensonderhoud van Afrikaanse plattelandsgemeenschappen te verbeteren. Dit partnerschap en soortgelijke partnerschappen met andere regio's van de wereld hebben laten zien eerder schaduwstructuren te zijn die het grijpen van land, het plunderen van natuurlijke hulpbronnen, voortdurende straffeloosheid van bedrijven met de medeplichtigheid van nationale en internationale autoriteiten, met agressieve marktexpansie die gepaard gaat met ten koste van de welvaart en leefomgeving van mensen. 

We stellen met droefheid vast dat deze uiterst urgente kwesties voor Afrika zelden het middelpunt van de onderhandelingstafel van de topbesprekingen bereiken. Hoe zouden we anders kunnen verklaren dat voedselsystemen en landbouw en het reageren op Covid-19 geen deel uitmaakten van de thema's die aanvankelijk voor de top waren voorgesteld?

Ondanks de boodschap van het bevorderen van een relatie van gelijken door de EU-leiders, stellen we met bezorgdheid vast dat de erfenis van het kolonialisme, nu omgevormd tot een soort van door bedrijven geleid neokolonialisme, en substantiële machtsasymmetrieën in het partnerschap blijven bestaan, die het partnerschap blijven kantelen structureel in het voordeel van de EU. Het is verontrustend en problematisch dat er van de kant van de EU geen zinvolle inspanning wordt geleverd om met dit pijnlijke en sombere verleden om te gaan. Voor een meer transformerende relatie tussen de twee continenten is inderdaad een andere benadering nodig. Het terrorisme en de conflicten in de Sahel en andere regio's van Afrika en de gedwongen migratie van jonge Afrikanen die de Middellandse Zee oversteken, zijn het resultaat van extreme armoede, ongelijkheid, noodsituaties in het klimaat en economische neergang. [3]

We herhalen de essentiële woorden van wijlen bisschop Desmond Tutu en zeggen dat wij Afrikanen niet geïnteresseerd zijn in het oppikken van kruimels van mededogen. We willen en eisen het volledige menu van rechten.

Visie van Afrikaanse volkeren
We verwerpen partnerschappen die de symptomen aanpakken in plaats van de echte behoeften van Afrikaanse mensen en hun visie van een wereld waar iedereen kan genieten van een eerlijk deel van de gaven van de schepping. We zien een cultuur van solidariteit en democratisering van Ubuntu, waar de mensen – de armen, jongeren en vrouwen – en het milieu centraal staan ​​in het economisch en sociaal beleid. We willen een Afrika dat zijn relaties met andere regio's en wereldmachten kan definiëren en vormgeven. Maar bovenal plaatst dat de waardigheid en het welzijn van alle Afrikanen centraal in de beleidsvorming. 

Ervan overtuigd dat Afrikaanse mensen meer aandacht verdienen in het partnerschap, raden we Europese en Afrikaanse leiders aan om rekening te houden met de volgende punten:

 • Zorg voor ruimte voor actoren uit het maatschappelijk middenveld, zowel binnen als buiten de besluitvormingsruimten. Maatschappelijke actoren worstelen om hun rechtmatige plaats aan tafel in te nemen, terwijl anderen ervoor kiezen om 'buiten' te blijven. Beiden moeten vrij en veilig hun stem kunnen laten horen en beslissingen kunnen beïnvloeden.  
 • Ondersteun nationale regeringen - samen met het maatschappelijk middenveld - bij het implementeren van de Afrikaanse landbeheerstrategie die het gewoonterecht van gemeenschappen, vrouwen- en jongerenrechten en toegang tot land zal garanderen, en uiteindelijk de uitdagingen op het gebied van landbeheer op het continent zal verminderen. 
 • Stop de financiering van grootschalige landverwervingsprojecten en speculatieve investeringen door openbare ontwikkelingsbanken die resulteren in landroof.
 • Erken, waardeer en steun het enorme potentieel van agro-ecologie van boeren om de voedselzekerheid en -soevereiniteit duurzaam te vergroten, armoede en honger te verminderen, met behoud van biodiversiteit en respect voor inheemse kennis en innovatie. Dit vereist een verschuiving in het soort ontwikkelingsprogramma's dat wordt gefinancierd, aangezien de trend duidelijk aantoont dat een dergelijke transformatieve benadering grotendeels wordt genegeerd door publieke financiers.[4]
 • Erken kleinschalige familielandbouw als een levensvatbaar structureel model voor de ontwikkeling van de landbouwsector in Afrika.[5]
 • Ondersteun en ontwikkel het concept van territoriale voedselsystemen door waardetoevoeging te decentraliseren, de plattelandseconomie te stimuleren en tegelijkertijd lokaal voedselbeheer te bevorderen. 
 • Neem proactief deel aan de onderhandelingen over een bindend VN-verdrag inzake transnationale ondernemingen en mensenrechten om de juridische leemte in het internationaal recht op te vullen en grote bedrijven verantwoordelijk te houden voor schendingen in hun toeleveringsketens. De EU-wetgeving inzake due diligence moet niet worden gezien als een excuus voor de regio om niet deel te nemen aan dit internationale proces, maar eerder als een aanvulling.
 • Maak de belofte waar door de Afrikaanse landen effectief en dringend de hoeveelheden Covid-19-vaccin te sturen die ze hebben toegezegd in het kader van het Covax-initiatief.
 • Steun het initiatief van India en Zuid-Afrika voor een patentmoratorium op Covid-vaccins bij de WTO tot het einde van de pandemie. Bovendien zou de EU druk moeten uitoefenen op de CVI-vaccinbedrijven om in te stemmen met hun technologieoverdracht.
 • Demonstreer ambitieuze emissiereducties en onthoud u van greenwashing.
 • Investeringen ondersteunen in een gedecentraliseerde transitie naar schone energie aangepast aan Afrika, zoals zonne-energie.
 • Zorg ervoor dat Afrikaanse gronden niet worden gezien als koolstofactiva die bedoeld zijn om de uitstoot van de belangrijkste vervuilers – staten en bedrijven – te compenseren onder de dekmantel van potentiële koolstofkredieten, wat alleen maar zal resulteren in een grotere financialisering van de natuur. 
 • Ondersteun kennis, knowhow, levensvaardigheden en onze visie voor de toekomst, niet bereikt door het leven te patenteren. We ontmoedigen landen om zich aan te sluiten bij de International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Maar we vragen om de ondersteuning en de ontwikkeling van aangepaste en toegankelijke boerenzaad-, voedsel- en therapeutische systemen.
 • Bescherm mensenrechtenverdedigers, met name degenen die zich inzetten voor de bescherming van land, water en natuurlijke hulpbronnen, en om hun criminalisering aan de kaak te stellen.
 • De Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van boeren en plattelandsarbeiders ondersteunen en toepassen, door ervoor te zorgen dat relevante internationale samenwerkingsactiviteiten, met inbegrip van internationale ontwikkelingsprogramma's, inclusief, toegankelijk en behulpzaam zijn voor boeren en andere mensen die in plattelandsgebieden werken; en dat boeren en andere mensen die in plattelandsgebieden werken het recht hebben om prioriteiten en strategieën te bepalen en vast te stellen met betrekking tot de uitoefening van hun recht op ontwikkeling.

[1] Boeren omvatten personen die zich bezighouden met ambachtelijke of kleinschalige landbouw, het planten van gewassen, veeteelt, veeteelt, bosbouw, jagen of verzamelen, en handwerk in verband met landbouw of een verwant beroep in het landelijke gebied zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2 van de Verenigde Naties Verklaring over de rechten van boeren en landarbeiders (UNDROP)
[2] Verklaring van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld: http://aefjn.org/en/our-land-is-our-life-declaration/
[3] Verklaring van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld: http://aefjn.org/en/our-land-is-our-life-declaration/
[4] https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/09/CIDSE-Agroecology-and-Finance-Briefing-Sept-2020-1.pdf
[5] Neudert & L.Voget-Kleschin, Wat zijn de effecten van grootschalige landaankopen in Afrika op geselecteerde economische en sociale indicatoren. MISEREOR

organisatoren


met steun van andere actoren uit de Ons land is ons levensplatform 

Ondertekenende organisaties
Afrika (133)

 1. Actie Batwa Pour Le Développement Intégral en L'Assistance Aux Vulnérables (ABDIAV), Burundi
 2. Action pour la Protection Sociale en Afrique, Ivoorkust
 3. Action pour le Développement Durable, Mali
 4. ActionAid Kenia
 5. ActionAid Senegal
 6. ADDAD, Benin
 7. ADDAD, Burkina Faso
 8. ADDAD, Ivoorkust
 9. ADDAD, Gambie
 10. ADDAD, Ghana
 11. ADDAD, Mali
 12. ADDAD, République de Guinée
 13. ADDAD, Senegal
 14. ADDAD, Togo
 15. Africa Europe Faith Justice Network, Kenia
 16. Africa Europe Faith Justice Network, Nigeria
 17. Afrique Europe Foi et Justice Network, Kameroen
 18. Agissons Pour Sauver, Benin
 19. AJUPE, République de Guinée
 20. Alle Gambia Forest Platform
 21. Alliance Citoyenne pour le Développement Durable, République de Guinée
 22. Alliantie voor voedselsoevereiniteit in Afrika (AFSA), Oeganda
 23. Alliance Nationale des Acteurs au développement en Guinée
 24. AOPP, Mali
 25. Arable International, Kenia
 26. Association de Producteurs de Mangues et d'Ananas d'Iemberem et Cambeque, Guinée Bissau
 27. Association de Soutien à l'Autopromotion Sanitaire Urbaine
 28. Association des Femmes Dynamiques de Yopougon, Ivoorkust
 29. Association des Jeunes Universitaires pour la Protection de l'Environnement, République de Guinée
 30. Vereniging Paysan Noir, Senegal
 31. Association pour l'Intégration et le Développement Durable au Burundi, AIDB (inheems forum)
 32. Association pour la Défense de l'Environnement et des Consommateurs
 33. Association pour la Défense des Droits des Aides Menagères et Domestiques
 34. Association pour le Développement Durable, Medenine, Tunisie
 35. Vereniging Raibani Kawral Rkiz, Mauritanië
 36. Association Trait d'Union des Jeunes Guinéens, République de Guinée
 37. ATTAC/ADDEA, Senegal
 38. ATTAC-Togo
 39. Banlieue du Monde, Mauritanië
 40. Biowatch, Zuid-Afrika
 41. CAD, Mali
 42. Capan, Cesa, Burkina Faso
 43. Caritas Afrika
 44. Caritas Embu
 45. CCPA, Senegal
 46. Centrum voor inheemse kennis en organisatieontwikkeling (CIKOD), Ghana
 47. Centrum voor de ontwikkeling van minderheidsrechten, Kenia
 48. CERFLA, Senegal
 49. CMAT, Mali
 50. Collectif des OSC Guinéennes pour la Défense Des Droits Des Communautés-République de Guinée
 51. Comité de Solidarité avec les Victimes de Violations des Droits Humains, Mauritanië
 52. Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance/Usoforal, Senegal
 53. Confédération Nationale Paysanne, République de Guinée
 54. Conseil National de l'Agriculture Biologique, Burkina Faso
 55. Coördinatie Maghrébine des Organizations des Droits Humains
 56. CRAPH, ENDA, PRONAT, Senegal
 57. Forum voor kleine boeren in Oost- en Zuidelijk Afrika (ESAFF)
 58. Oost-Afrikaans SusWatch-netwerk
 59. Oecumenische Vereniging voor Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Ghana
 60. Entente de Diouloulou/Ziguinchor, Senegal
 61. Espace d'Intégration des Jeunes Défavorisés
 62. FAPD-Senegal
 63. Federacion de Comites de Solidaridad con Africa Negra- Umoya
 64. Fédération des Coopératives Maraichères, Niger
 65. Fédération des Paysans du Foutah Djallon, République de Guinée
 66. Fédération Nationale Des Communes Pastorales, Ivoorkust
 67. Fédération Nationale du Secteur Agricole, Marokko
 68. FEDIA-Togo
 69. FENOSC 
 70. Ferme Agropastorale de Mamou, République de Guinée
 71. FIAN Burkina Faso
 72. FIAN Oeganda
 73. FIAN Zambia
 74. FIOPA, Ivoorkust
 75. Foi et Justice, Kameroen
 76. Forum Social Sénégalais – Senegal
 77. Vrienden van de aarde Mozambique
 78. GAJEL, Nigeria
 79. Groen landschap
 80. Indigenous Peoples Global Forum for Sustainable Development, IPGFforSD (Internationaal Inheems Platform)
 81. Instituut voor Onderzoek en Promotie van Alternatieven in Ontwikkeling (IRPAD/Afrique)-MALI-
 82. Instituut van de Heilige Maagd Maria (IBVM)
 83. Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Niger
 84. Madee, Burkina Faso
 85. Merci Guinée, République de Guinée
 86. Missionarissen van Mariannhill
 87. Missionarissen van het Heilig Hart
 88. Missionarissen van het Allerheiligst Hart van Jezus
 89. Mouvement Gox Bi, Senegal
 90. NACOFAG, Gambie
 91. Nieuwe oriëntatie voor de bevordering van duurzame ontwikkeling in Afrika
 92. NOVOX-Benin
 93. NOVOX-Togo
 94. OJEG-Senegal
 95. ONG Ocjud-Côte d'Ivoire
 96. ONG Optimist, Ivoorkust
 97. OPV, Ivoorkust
 98. Organisation des Jeunesses Panafricanistes-OJP, Senegal
 99. Panafricaine pour l'Education au Développement Durable, Senegal
 100. Partnerschap voor de ontwikkeling van plattelandsvrouwen, Nigeria
 101. Stichting Vrede en Ontwikkeling, Oeganda
 102. PELUM Zambia
 103. Volkscoalitie voor voedselsoevereiniteit, Afrika
 104. Proddes-netwerk
 105. Radio Pacis
 106. Regionale Bisschoppenconferentie van West-Afrika (RECOWA) 
 107. Réseau Africain pour le Droit à l'Alimentation, Senegal
 108. Réseau des Journalistes pour L'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement, Niger
 109. Réseau d'Informatique et d'Appui aux ONG en République Démocratique Du Congo (RIAO-RDC)
 110. Réseau Maghrébin d'Associations de Développement Local en Milieu Rural
 111. S/Coop Gipa/An, Senegal
 112. Sierra Leone-netwerk over het recht op voedsel
 113. Society of African Earth Scientists
 114. Sociëteit van het Heilig Kind Jezus
 115. Ondersteuning voor vrouwen in landbouw en milieu (SWAGEN)
 116. Symposium van bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar (SECAM)
 117. Synergie Paysanne, Benin
 118. Tanzania Organisatie voor Landbouwontwikkeling (TOFAD)
 119. Vertrouwen voor gemeenschapsbereik en onderwijs (TCOE)
 120. UACDDDD/NOVOX, Mali
 121. UFSSIN, Ivoorkust
 122. Oeganda Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling
 123. Zusters Ursulinen
 124. WASSA, Mali
 125. WILDAF, Benin
 126. WILDAF, Mali
 127. Bureau voor Vrouwen en Gelijke Kansen, Moroto, Oeganda
 128. Vrouweneconomie en genderondersteuning (WEGS)
 129. Wonsminka Logouale-Ivoorkust
 130. YETIHO-Ivoorkust, Organisatie Ivoirienne Pour La Paix, Ivoorkust
 131. Zambia Alliantie voor Agro-ecologie en Biodiversiteit (ZAAB), Zambia
 132. Zambia Sociaal Forum (ZAMSOF) 
 133. 89.8 Fm Radio Wa, Lira Oeganda

Buiten Afrika (24)

 1. Actiecentrum voor plattelandsontwikkeling, Zwitserland
 2. ActionAid International
 3. Africa Europe Faith Justice Network, Spanje
 4. Africa Faith and Justice Network, VS 
 5. Afrikagrupperna, Zweden
 6. Attac-Frankrijk
 7. Broederlijk Delen, België
 8. Brot für die Welt, Duitsland
 9. CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk
 10. Centrum voor plattelandsstudies en internationale landbouw, Spanje
 11. Confederatie Paysanne-Frankrijk
 12. Coördinatie Européenne Via Campesina (ECVC)
 13. DKA, Oostenrijk
 14. Europese christelijke organisaties voor hulp en ontwikkeling (EUCORD)
 15. Fastenaktion, Zwitserland
 16. FEC – Fundação Fé e Cooperação, Portugal
 17. Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), Italië
 18. FIAN, Oostenrijk
 19. FIAN, België
 20. Friends of the Earth International
 21. Internationale samenwerking voor ontwikkeling en solidariteit (CIDSE)
 22. Volkscoalitie voor Voedselsoevereiniteit, Europa
 23. SOS Faim, België
 24. Welthaus Diözese Graz-Seckau, Oostenrijk

Credit omslagfoto: Christophe Smets, La Boîte à Images


Deel deze inhoud op sociale media