Persbericht: Corporate Sustainability Due Diligence - CIDSE

Persbericht: Corporate Sustainability Due Diligence

Katholieke NGO's roepen EU-wetgevers op het Commissievoorstel te versterken


CIDSE en zijn lidorganisaties verwelkomen de publicatie van het voorstel voor de Corporate Sustainabilty Due Diligence-richtlijn door de Europese Commissie en roepen het Europees Parlement en de Raad op om de tekst op tafel te versterken.  

Het langverwachte wetsontwerp zal grote bedrijven verplichten om mensenrechten- en milieuonderzoek in hun wereldwijde waardeketens toe te passen en schendingen van bedrijven aan te pakken. Het voorstel voor een richtlijn zal naar verwachting de komende maanden in het Europees Parlement worden besproken voordat het naar de Raad van de EU wordt geschoven.  

"Deze wetgeving zou een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het mondiale juridische kader om onze menselijke familie en het Gemeenschappelijk Huis te beschermen tegen schadelijke bedrijfsactiviteiten, maar het voorstel van de Commissie gaat niet ver genoeg wat betreft de reikwijdte van bedrijven, het waarborgen van toegang tot de rechter voor de betrokkenen en in het verstrekken van afdwingbare verplichtingen om ongunstige klimaateffecten te voorkomen”, zei Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE. 

In 2020, meer dan 230 katholieke bisschoppen van over de hele wereld ondertekende een verklaring waarin wordt opgeroepen tot de invoering van verplichte wetgeving inzake mensenrechten en zorgvuldigheid op milieugebied. In 2021 zijn CIDSE en zijn leden gelanceerd een lopende campagne Europarlementariërs en EU-besluitvormers vragen om ervoor te zorgen dat de wetgeving toegang tot de rechter en schadevergoeding voor de getroffenen omvat. Toch, in 2021, een YouGov-peiling toonde aan dat de overweldigende meerderheid van EU-burgers zijn het erover eens dat bedrijven wettelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de milieu- en mensenrechtenschade die zij veroorzaken.  

De wet heeft betrekking op bedrijven met meer dan 500 medewerkers en een omzet van minimaal 150 miljoen euro en op bedrijven met meer dan 250 medewerkers die actief zijn in risicovolle sectoren. Volgens het wetsontwerp zullen dergelijke bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van hun zorgvuldigheidsverplichtingen en voor het veroorzaken van schade wanneer ze niet in staat zijn geweest om voldoende maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen. 

Het voorstel schiet echter tekort in het opheffen van cruciale belemmeringen voor de toegang tot de rechter voor degenen die het slachtoffer zijn van bedrijfsmisbruik, zoals hoge juridische kosten, ongelijke verdeling van de bewijslast in rechtbanken en oneerlijke wettelijke termijnen.  

"Alleen verplichte zorgvuldigheid inzake mensenrechten en milieu en een algemene bepaling over aansprakelijkheid, die van toepassing is op een minderheid van bedrijven, zullen niet voldoende zijn om bedrijfsmisbruik een halt toe te roepen”, aldus Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation and Extractives Officer bij CIDSE. “We hebben concrete maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat straffeloosheid uit het draaiboek van bedrijven wordt uitgesloten. Het Europees Parlement en de Raad van de EU moeten luisteren naar de stemmen van religieuze leiders, mensenrechtenverdedigers, inheemse volkeren en degenen die worden getroffen door schadelijke bedrijfsactiviteiten en ervoor zorgen dat de definitieve tekst concrete antwoorden biedt op hun pleidooien voor gerechtigheid en herstel'.  


OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE: 
In deze persmap (november 2021), analyseren we de betekenis van deze wet aan de hand van casestudies en getuigenissen. Het document is beschikbaar in Engels, Frans, Duits en Spaans.  

CIDSE en zijn bondgenoten hebben uitgebreide input geleverd aan de Commissie over de belangrijkste bepalingen die de wet moet bevatten: en hoe het recht kan doen aan slachtoffers en het milieu effectief kan beschermen.  

In een geïllustreerde woordenlijst (beschikbaar) hier in het Engels, Nederlands, Frans, Italiaans, Duits, Spaans) leggen we zeven belangrijke termen en kwesties uit die verband houden met het Europese wetsvoorstel.  

Perscontacten:
Valentina Pavarotti, CIDSE-communicatiemanager, Pavarotti (at) cidse.org
Giuseppe Cioffo, CIDSE Corporate Regulation and Extractives Officer, Cioffo (at) cidse.org

Credit omslagfoto: Parolan Harahap/Flickr.

Deel deze inhoud op sociale media