Latijns-Amerikaanse caravan voor de verdediging van integrale ecologie in extractieve tijden - CIDSE

Latijns-Amerikaanse caravan voor de verdediging van integrale ecologie in extractieve tijden

PERSBERICHT
Latijns-Amerikaanse gemeenschappen die door de mijnbouw zijn gemarteld, reizen naar Europa om hun situatie aan de kaak te stellen en de zorg voor het Common Home te bespreken.


De stemmen van de slachtoffers van het extractivisme van de mijnbouw, en stemmen ter verdediging van het Gemeenschappelijk Huis, zullen in Europa aankomen. Hun doel is om de mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen die worden ervaren als gevolg van het opleggen van een extractivistische agenda die niet stopt in Latijns-Amerika.

“Wij zijn met duizenden, die in een georganiseerd verzet gerechtigheid eisen, de stopzetting van kolonialistische opleggingen eisen, eisen dat onze rechten om te beslissen en in vrede te leven worden gerespecteerd. We eisen dat het geweld stopt en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de pijn, verwoesting en dood van deze sociaal-ecologische misdaden, boeten.”

 Gemeenschapsleiders, pastorale agenten, activisten en onderzoekers komen uit Brazilië, Colombia, Honduras en Ecuador. De Latijns-Amerikaanse Caravan voor de verdediging van de integrale ecologie in extractieve tijden, zal op 22 maart in Duitsland aankomen en zal ook Italië, België, Oostenrijk aandoen en zal eindigen in Spanje op 6 april.

De Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië (CNBB), via de Speciale Commissie voor Integrale Ecologie en Mijnbouw (CEEM), en de gemeenschappen die worden vergezeld door het Kerken- en Mijnnetwerk (IyM), via de Desinvesteren in mijnbouwcampagne, zullen hun stemmen versterken en “de roep van het land van de armen” laten horen (LS 49). De kreet weerklonk van gemeenschappen die gemarteld zijn door extractieve economieën en de historische schending van het gemeenschappelijk huis door mijnbouwactiviteiten, roept op tot een dringende ecologische omschakeling, zoals verwoord door de paus in de encycliek Laudato Si.

De Caravan betuigt haar solidariteit met Europa en de slachtoffers van de uitgebroken oorlog. Een situatie die een weerspiegeling is van de permanente staat van oorlog in elk van onze landen, ondersteund door een extractivistisch economisch systeem dat ongelijkheid, geweld en lijden veroorzaakt. Een oorlog die zichzelf blijft verrijken, met de inflatie in grondstoffen, die tot uiting komt in historische winsten voor transnationale mijnbouwbedrijven die hun maximale niveau hebben bereikt, na een jaar van pandemie, uiterst vruchtbaar voor winningsactiviteiten. The Caravan hekelt mijnbouwactiviteiten die ook de oorlogsindustrie ondersteunen.

Katholieke partnerorganisaties in Europa zoals CIDSE, Misereor (Duitsland), DKA/KOO (Oostenrijk), Redes en de campagne Enlázate por la Justicia in Spanje promoten deze bijeenkomsten. De delegatie zal in Europa aanwezig zijn om dialogen te bevorderen met de wens om de globalisering van hoop en Noord-Zuid medeverantwoordelijkheid te versterken. Er zullen ontmoetingen plaatsvinden met leiders van de katholieke kerk, zoals kardinaal Jean-Claude Hollerich, hij is een voorstander van desinvestering in extractivisme en voorzitter van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE). Er zullen ook ontmoetingen zijn met afgevaardigden en maatschappelijke organisaties en religieuze congregaties met instanties als de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika en het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling. In het Vaticaan worden dialogen voorbereid met autoriteiten zoals de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika en ook met het Dicasterie voor de Bevordering van Menselijke Integrale Ontwikkeling.

De agenda heeft tot doel het Europees Parlement, de banken en kerkelijke organisaties te beïnvloeden op zaken als due diligence, het verdrag inzake mensenrechten en bedrijven, de praktijken van financieel geweld, met investeringen in mijnbouw die gelinkt zijn aan Europese en geloofsorganisaties. 

De gevallen die aanwezig zullen zijn, bevinden zich in de volgende gebieden:

 Piquiá de Baxio – Brazilië: ijzerwinning, slavenarbeid, verontreiniging van waterbronnen, slechte gezondheidsindexen van de bevolking. Verzet en organisatie van de bevolking hebben geleid tot de verhuizing naar een nieuwe plaats genaamd "Piquiá de la Conquista".

BrumadinHo – Brazilië: giftig slib dat 272 doden veroorzaakte, in een andere milieumisdaad van het bedrijf Vale die nog steeds geen gerechtigheid vindt. Families die alles hebben verloren, landloze en dakloze boeren, ontheemde bevolking.

Putumayo, Mocoa – Colombia: mijnbouwconcessies voor koperwinning, in het Colombiaanse Amazonegebied, met gevolgen voor waterbronnen, bovenloop van rivieren, inheemse gebieden, in een gebied dat al is getroffen en ontheemd door het gewapende conflict.

Jericho - Suroeste Antioqueño – Colombia: ongeveer 90% van het grondgebied wordt besteed aan de winning van koper, goud en zilver. Het heeft lokale productieve activiteiten, gebaseerd op landbouw, afgeschaft, het geweld tussen inwoners en buitenstaanders verergerd en voorouderlijke gebieden bezet. Organisatie en verzet zijn erin geslaagd een deel van de mijnbouwconcessie in de gemeente Jericho tegen te houden, maar de dreiging houdt aan.

Een van de fundamentele doelstellingen is om vooruitgang te boeken bij de consolidering van netwerken en allianties van solidariteit tussen de Kerk van het Noorden en het Zuiden, door zich in te zetten voor belangenbehartiging, vanuit de stem en de standpunten van de slachtoffers, vanuit hun voorstellen, om hun alternatieven te begeleiden van weerstand en verdediging van het leven, om de realiteit zichtbaar te maken en de globale en integrale dimensie van deze aandoeningen te begrijpen, in een wereld die nauw met elkaar verbonden is. Evenals, om de pastorale processen van de lokale kerken in Latijns-Amerika te begeleiden, die met moed en profetie aan de kant van de getroffenen blijven, op zoek naar Integrale Ecologie.

The Churches and Mining Network en de desinvestering in mijnbouwcampagne


Het netwerk van kerken en mijnen is een oecumenische ruimte, bestaande uit christelijke gemeenschappen, pastorale teams, religieuze congregaties, theologische reflectiegroepen, leken, leken, bisschoppen en pastors die proberen een antwoord te bieden op de uitdagingen van de impact en schendingen van sociaal-ecologische rechten veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in de gebieden waar we wonen en werken.

De Desinvesteren in mijnbouwcampagne wordt gepromoot door het Churches and Mining Network. Desinvestering is een concreet instrument om het hoofd te bieden aan een extractivistisch economisch model dat verwoesting en ongelijkheid veroorzaakt. De Campagne begeleidt op geloof gebaseerde organisaties in hun inzet voor eerlijke financiering en biedt advies, technische hulpmiddelen en concrete alternatieven om een ​​transformatie binnen de kerken te bewerkstelligen. Daarnaast wil het de schendingen van rechten en milieueffecten die door mijnbouw worden veroorzaakt, bepleiten en zichtbaar maken. Het wil het leven en de eisen van mensen en de natuur laten horen.

Kontakte:
Guilherme Cavalli, delegatie coördinerend team.
E-mail: guilhecavalli(at)gmail.com – Whatsapp: +55 54 9653-0369
Daniela Andrade, Communications Officer
E-mail: daniela.iglesiasymineria(at)gmail.com – Whatsapp: +51916196141


Omslagfoto: Derde bedevaart voor integrale ecologie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de instorting van de dam in Brumadinho, Brazilië, januari 2022. Credit: Guilherme Cavalli, Iglesias y Minería

Deel deze inhoud op sociale media