Zorgen voor een gendergevoelige en effectieve Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving - CIDSE

Zorgen voor een genderbewuste en effectieve Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving

Foto: CIDSE.

Vandaag, 31 maart 2022, heeft een groep van 82 maatschappelijke organisaties, waaronder CIDSE, een open brief gestuurd naar voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen, vicevoorzitter Jourova en commissarissen Breton, Dalli en Reynders, evenals naar leden van het Europees Parlement en Permanente vertegenwoordigingen, die vragen om een ​​genderresponsieve benadering in de Corporate Sustainable Due Diligence-richtlijn.

Het voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn, aangenomen door de Europese Commissie op 23 februari, bevat regels voor bedrijven om de mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te respecteren.

Ondanks het baanbrekende potentieel is het voorstel van de Commissie echter genderblind en dreigt het vrouwen en meisjes in de steek te laten.

De huidige tekst erkent niet dat schendingen van de bedrijfs- en mensenrechten verschillende gevolgen hebben voor individuen en groepen in gemarginaliseerde situaties, ook voor vrouwen en meisjes. Dit komt als een grote teleurstelling toen meer dan 60 organisaties in november 2021 naar de Europese Commissie schreven om er bij hen op aan te dringen ervoor te zorgen dat het komende voorstel gendergevoelig is en sterk in overeenstemming is met de EU-strategie voor gendergelijkheid
en het genderactieplan III.

Terwijl het voorstel zijn weg vindt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, roept de brief beleidsmakers op om het voorstel te verbeteren om ervoor te zorgen dat het gendervriendelijk is.

Gendergevoeligheid moet worden opgenomen in alle stappen van het due diligence-proces; zo niet, dan worden de specifieke risico's en extra drempels voor vrouwen en/of groepen in kwetsbare situaties onzichtbaar.

Zie open brief met lijst van ondertekenaars in onderstaande link:

Deel deze inhoud op sociale media