Een stap vooruit in het afstemmen op systeemverandering - CIDSE

Een stap vooruit in het afstemmen op systeemverandering

In dit artikel, Stefan Siebenhaar, Fastenaktion's Senior adviseur van het management, beschrijft de systemische veranderingsreis van de organisatie ter gelegenheid van de publicatie van hun laatste duurzaamheidsrapport.

Fastenaktion's duurzaamheidsreis
Fastenaktion zet zich op lange termijn in voor duurzaamheid in haar programma's in het Zuiden en in haar werkprogramma's in Zwitserland. In het begin van de jaren 70 was Fastenaktion bijvoorbeeld een van de oprichters van de belangrijkste Fairtrade-organisaties van Zwitserland. In 1989 realiseerden we onze eerste bewustmakingscampagne over klimaatverandering. Voortbouwend op ons politieke en bewustmakingswerk zijn we onze verantwoordelijkheid gaan nemen in onze directe invloedssfeer. Daarom hebben we onze eigen activiteiten gereflecteerd in het licht van duurzaamheid. De mijlpalen van Fastenaktion's duurzaamheidsreis zijn:

  • Onze duurzaamheidsverslagen naar aanleiding van de GRI-standaards, gepubliceerd in 2008, 2010, 2011/12 en 2013/14.
  • Concept hoe we duurzaamheid begrijpen en benaderen (2011). Toen we het dit jaar beoordeelden, waren we verbaasd dat het nog steeds erg up-to-date is en nauwelijks bijgewerkt hoeft te worden.
  • Onze richtlijnen voor duurzaam inkopen dateren van 2017 en worden nu herzien.

Fastenaktion richt zich op het algemeen belang
Fastenaktion hecht veel belang aan het thema duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben we intensief gedebatteerd over het soort verandering dat nodig is en hebben we andere principes toegevoegd, zoals een rechtvaardige samenleving die de grenzen van onze planeet respecteert, systeemverandering en de noodzaak van een economie die bijdraagt ​​aan het algemeen welzijn. Op basis van ons concept en deze uitgangspunten hebben we in 2019 een nieuwe poging gedaan voor toekomstige duurzaamheidsverslagen. Vooral de benadering van de economie voor het algemeen belang (www.ecogood.org) trok onze aandacht. Daarom hebben we gekozen voor de matrix van gemeenschappelijk goed als een raamwerk om ons werk te evalueren en hebben we de balans van het gemeenschappelijk belang gebruikt om het in detail te analyseren:

  • De common good matrix is ​​een holistische benadering. Het is bedoeld om organisaties te ondersteunen om deel uit te maken van de verandering.
  • Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, milieu en transparantie zijn de criteria. Deze worden gebruikt om te reflecteren op de activiteiten van de organisatie.
  • Met behulp van een common good matrix meet men de impact op de stakeholders en het milieu.
  • Met de common good matrix kijken we ook naar de positieve effecten. We richten ons niet alleen op de sociale en ecologische schade om deze te verminderen. De impact op het algemeen belang is evenwichtig over de hele activiteit.

Het duurzaamheidsverslag als leerproces
We hebben deze beoordeling uitgevoerd in een peer group van NGO's. We wilden graag van gedachten wisselen met andere Zwitserse organisaties zoals Greenpeace. Onze discussies over het werk dat we doen waren zeer levendig. Hoe slaagt Greenpeace erin om sociocratie door te voeren binnen de structuren van een stichting? Wie kan als rolmodel dienen voor de samenwerking met het maatschappelijk middenveld? We waardeerden dit leren over de grenzen van de organisatie heen en profiteerden allemaal van de best practices van de anderen.
Binnen Fastenaktion heeft de werkgroep de balans grondig besproken met de medewerkers en de directie. Redenen voor controverse waren de bedrijfsmanagementconcepten die niet geschikt waren voor Fastenaktion als NGO: Onze samenwerking met partnerorganisaties kan niet worden geanalyseerd als een klant- of leveranciersrelatie. Ons werk wordt gekenmerkt door de inspanning om een ​​eerlijk partnerschap te creëren, de nabijheid van de begunstigden en het gezamenlijk leren met partners.
Na deze reflectie hebben we het rapport grondig herwerkt en besloten om de belangrijkste bevindingen in onze eigen logica te presenteren. Met enige vertraging hebben we in februari 2022 ons duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

Wat hebben we geleerd??
De resultaten zijn te vinden in het rapport dat beschikbaar is in Duits en Frans. Als organisatie hebben we veel geleerd, met name:

Samenwerking staat centraal bij Fastenaktion
We hebben nagedacht over ons stakeholdermodel. Daarbij vinden we dat samenwerking met andere maatschappelijke organisaties staat centraal bij Fastenaktion. Daarom hebben we gekozen voor het beeld van DNA voor de weergave van ons stakeholdermodel. Fastenaktion verbindt veelvuldig met organisaties en groepen in Zwitserland en in onze programmalanden.


Het zal niet werken zonder systemische verandering
Een wereld van gerechtigheid is niet mogelijk zonder systemische verandering. Dit inzicht is niet nieuw, maar de conclusie dat we eerst en vooral moeten nadenken over de mate waarin Fastenaktion systeemeffecten kan benutten. Om realistisch te zijn, zijn alleen het begin en de eerste tekenen van systemische effecten zichtbaar. Om systemische effecten te bereiken, zijn reflectie over de grondoorzaken van onrecht tot concrete belangenbehartigingssamenwerking binnen het maatschappelijk middenveld, evenals netwerken en bewegingsopbouw onontbeerlijk.

Wat zijn realistische milieudoelen?
Onze algehele milieu-impact is positief: niet alleen dankzij inspanningen op het gebied van duurzame consumptie en kantoorbouw, maar vooral door onze pleidooi voor klimaatrechtvaardigheid en onze projecten voor duurzame voedsel- en gemeenschapsenergieproductie, waaronder ons Gold Standard-klimaatproject voor verbeterde kookfornuizen in Kenia.
Negatieve effecten komen vooral van internationale reizen. Tijdens de Covid lockdowns leerden we meer over de mogelijkheden voor online uitwisseling. Dit zal onze inspanningen versterken om het reizen tot een operationeel minimum te beperken. Maar er zijn ook beperkingen in internationale ontwikkelingssamenwerking waardoor reizen onmisbaar blijft in onze manier van werken. Voor- en nadelen moeten zorgvuldig worden afgewogen.

Volgende stappen van verbetering
De herziene richtlijnen voor duurzaam inkopen zijn zojuist goedgekeurd. Deze delen we binnenkort met onze leveranciers. Dit helpt ons om de dialoog met onze leveranciers over duurzaamheid verder te ontwikkelen.

We zijn van plan om een ​​set van duurzaamheidsindicatoren. Hiermee willen we jaarlijks onze bijdrage aan het algemeen belang evalueren. Het is al duidelijk dat CO2 emissies zullen een belangrijke mandindicator zijn. Het bundelt onze belangrijkste negatieve milieueffecten van reizen, printen en gebouwverwarming.

Om goede voortgang te maken met deze uitdagingen, rekenen we op de uitwisseling binnen CIDSE en andere netwerken. Onze strategie is duidelijk en de weg naar systeemverandering en echte duurzaamheid heeft een sprong voorwaarts gemaakt. Nu gaat het om de praktische, concrete alledaagse zaken maar ook de lastige vragen als reizen, waarbij het uitwisselen van ervaringen met anderen ons helpt. Nogmaals, het toont: het doel en het pad zijn belangrijk – en vooral de metgezellen.


© Bevestiging

Sinds 2019, Stefan Siebenhaar draagt ​​bij aan de strategische en organisatorische ontwikkeling van Fastenaktion. Hij is lid van de werkgroep Duurzaamheid die het duurzaamheidsverslag heeft opgesteld. Voordat hij bij Fastenaktion in dienst trad, werkte hij als manager van een integratieproject voor mensen met mentale problemen en als communicatie- en campagne-expert. Stefan studeerde theologie met een postgraduaat economie en milieuwetenschappen.

Bevestiging is de Zwitserse ledenorganisatie van CIDSE.

Omslagafbeelding: © Fastenaktion

Deel deze inhoud op sociale media