Film van RECOWA hekelt landroof in West-Afrika - CIDSE

Film van RECOWA hekelt landroof in West-Afrika

Op dinsdag 2 mei ging de 4e plenaire vergadering van de West-Afrikaanse bisschoppenconferentie, RECOWA, van start in Abuja, Nigeria. Het evenement duurt tot en met maandag 9 mei en heeft als thema "Fratelli tutti: pad van broederschap en duurzame vrede in West-Afrika". De Vergadering vindt plaats tegen de achtergrond van landroof door bedrijven die verschillende kwetsbare gemeenschappen in de regio treft en de verergerende klimaatcrisis die de subregio zwaar treft. Een van de sprekers was CIDSE's secretaris-generaal Josianne Gauthier.

RECOWA, of Reunion of Episcopal Conferences in West Africa, heeft leden uit 16 Frans-, Engels- en Portugeessprekende West-Afrikaanse landen. Haar missie is om het werk van de kerk in de subregio te inspireren en te ondersteunen door eenheid, solidariteit, gerechtigheid en vrede te bevorderen, gebaseerd op de leer van de kerk. De president is de aartsbisschop van Abuja Ignatius Kaigama. 

Zoals gemeld door Vatican News, zijn de belangrijkste kwesties die door de Vergadering worden aangepakt, pastoraal bestuur, goed bestuur, veiligheid en landroof. Door middel van conferenties en reflectieworkshops proberen RECOWA-leden aanbevelingen te identificeren die het pastorale werk van RECOWA voor de komende drie jaar kunnen leiden. De Bisschoppen zullen de initiatieven van RECOWA's Permanente Raad evalueren en ze zullen geïnformeerd worden over de activiteiten van de Bisschoppelijke Commissies van het Algemeen Secretariaat, de instellingen binnen RECOWA en het financieel verslag van de financiële commissie. Ten slotte zal de Vergadering de voorzitters van de leden van de Commissie kiezen. Het slotevenement is op zondag 8 mei een mis op het Pausenplein in Abuja. 

Ter gelegenheid van het evenement produceerde RECOWA de korte film "Laten we samen werken voor de rechten van de gemeenschappen en het milieu", die op woensdag 4 mei tijdens de plenaire vergadering werd gepresenteerd. De film werd geproduceerd met steun van CIDSE. 

Klik hier voor de Franse versie van de film: https://www.youtube.com/watch?v=c7JGao2h_Zo&feature=youtu.be

In de film vertelt ds. Fr. Joseph Aka, secretaris-generaal van RECOWA, vertelt over de problemen die de economische ontwikkeling met zich meebrengt voor West-Afrika, waar de activiteiten van bedrijven die zich bezighouden met de winning van hulpbronnen grote schade toebrengen aan kwetsbare en landelijke gemeenschappen. Landroof en extractivisme beroven gemeenschappen van hun levensonderhoud en maken de strijd voor sociale rechtvaardigheid steeds urgenter.  

CIDSE is actief in pogingen om gevallen van landroof in West-Afrika op internationaal niveau bekend te maken. In Prikro, Ivoorkust, hebben vertegenwoordigers van de gemeenschap zich lang verzet tegen grootschalige rubber- en oliepalmplantages door de Compagnie Héveicole de Prikro (CHP), de Ivoriaanse dochteronderneming van het Belgische bedrijf SIAT. SIAT is ook actief in Ghana en Nigeria. Op 20 oktober 2021 organiseerde CIDSE mede het online evenement "Landroof en de noodzaak van een juridisch bindend verdrag inzake transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen”. Het evenement was gebaseerd op de SIAT-zaak om het belang van een juridisch bindend instrument voor transnationale ondernemingen te benadrukken. Het benadrukte de noodzaak van maatregelen ter bescherming van landverdedigers en het verlenen van toegang tot rechtsmiddelen voor slachtoffers van bedrijfsmisbruik. 

De RECOWA-film beschrijft verdere mobilisaties om mensenrechten en het milieu te beschermen, zoals: de 8th RECOWA Permanente Commissievergadering die plaatsvond in februari 2020 in Abidjan, Ivoorkust, met als thema "Laten we samen werken voor de rechten van gemeenschappen en het milieu". Na die gebeurtenis gaven de bisschoppenleden van RECOWA uit: een verklaring waarin wordt opgeroepen tot een bindend instrument om de activiteiten van transnationale bedrijven te reguleren en wetten te handhaven die de landrechten van gemeenschappen en vrouwen beschermen.  

De film vermeldt ook de online bedevaart voor gerechtigheid gelanceerd door RECOWA op 27 oktober 2021, in samenwerking met CIDSE en het Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN). Deze activiteit eindigde op 30 april en leverde input voor de 4e plenaire vergadering van RECOWA. De online bedevaart, creatief georganiseerd te midden van COVID, was ontworpen om de kerken van West-Afrika te verbinden met niet-kerkelijke actoren en om een ​​gedeelde visie op menselijke solidariteit te ontwikkelen ter ondersteuning van de rechten van de meest kwetsbare gemeenschappen die worden getroffen door straffeloosheid van bedrijven en klimaatverandering. Een belangrijk hoogtepunt van deze online bedevaart was de steun die de nationale en lokale kerken binnen RECOWA verleenden aan de CGLTE-OA (West African Global Convergence of Land Water and Seeds Struggle) Caravan die plaatsvond van 20 november tot 10 december 2021

Voortbouwend op de talrijke campagnes die in de regio plaatsvinden, zijn de RECOWA-vergadering en de film krachtige manieren voor gemeenschaps- en geloofsleiders om op te komen voor sociale rechtvaardigheid en kwetsbare mensen een stem te geven.

Fotocredit: RECOWA

Deel deze inhoud op sociale media