Ons gemeenschappelijk huis beschermen - CIDSE

Ons gemeenschappelijk huis beschermen

PROTECTING OUR COMMON HOME:
VERDEDIGERS VAN LAND- EN MILIEU-MENSENRECHTEN IN LATIJNS-AMERIKA
Een CAFOD-rapport, juli 2021


Dit rapport, medegefinancierd door de EU, is gebaseerd op onderzoek door CAFOD van 2019 tot 2021 naar de huidige trends van mensenrechtenschendingen waarmee land- en milieumensenrechtenverdedigers (HRD's) in zes landen in Latijns-Amerika worden geconfronteerd – Bolivia, Brazilië, Colombia, Guatemala, Honduras en Peru.

Voor elk land worden de uitdagingen en gevaren waarmee ze worden geconfronteerd gedetailleerd. Het rapport stelt vast dat zowel staten als bedrijven handelen met minachting voor mensenrechten en milieu. De COVID-19-pandemie heeft de diepe ongelijkheden in de regio verergerd en heeft geleid tot meer bedreigingen en aanvallen op mensenrechtenverdedigers op het land en in het milieu en hun gemeenschappen. Veel hiervan is onlosmakelijk verbonden met toegang tot en controle over land en territoria. Tegen een achtergrond van beperkte staatsaanwezigheid, enorme machtsasymmetrieën tussen bedrijven, staten en lokale gemeenschappen, en wijdverbreide straffeloosheid, kunnen mensenrechtenverdedigers vaak nergens terecht voor bescherming.

Het rapport deelt leren over de verschillende strategieën en benaderingen wordt gebruikt door mensenrechtenverdedigers om verandering aan te dringen en beveelt manieren aan waarop staten (inclusief Latijns-Amerikaanse regeringen en die over de hele wereld), bedrijven en investeerders, het werk van mensenrechtenverdedigers kunnen ondersteunen en hen kunnen beschermen tegen de aanvallen waarmee ze worden geconfronteerd.

Behalve aanbevelingen voor Britse wetgeving ter voorkoming van mensenrechten- en milieuschendingen in de toeleveringsketens van Britse bedrijven, roept het op tot: een sterke EU-wetgeving inzake due diligenceEn een VN-bindend verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten.


Omslagfoto: inheemse vrouwen in La Guajira, Colombia, spelen een cruciale rol bij de verdediging van hun land, levensonderhoud en waterbronnen tegen grootschalige mijnbouw

Deel deze inhoud op sociale media