Landgrabbing in Ivoorkust - CIDSE

Landgrabbing in Ivoorkust

CIDSE publiceert de nieuwe beleidsbrief “De zaak van de dochteronderneming van SIAT in Ivoorkust" over landroof in Ivoorkust in samenwerking met getroffen gemeenschappen en Afrikaanse en Europese partners - een ander geval dat de noodzaak van bedrijfsregulering aantoont. 


De wereldwijde vraag naar land en natuurlijke hulpbronnen is de afgelopen twee decennia aanzienlijk toegenomen. Speculatie door private actoren – drastisch toegenomen sinds de voedselcrisis van 2008 – heeft geleid tot een golf van grootschalige grondaankopen.  

SIAT (Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale) is geregistreerd als een naamloze vennootschap (Société Anonyme) in België. Op haar website presenteert zij zich als een 'familiebedrijf' met dochterondernemingen in Ghana, Nigeria, Ivoorkust, Gabon en Cambodja. Het bedrijf, opgericht in 1991, is gespecialiseerd in de productie van rubber en palmolie. 

SIAT is verantwoordelijk geweest voor landroof in Ivoorkust, Nigeria en Ghana, wat de voedselsoevereiniteit van lokale gemeenschappen bedreigt, hun rechten en die van haar werknemers schendt en leidt tot aantasting van het milieu en verlies van biodiversiteit. Hoewel gemeenschappen uit de drie landen campagne hebben gevoerd tegen de activiteiten van SIAT, beweert het bedrijf aandacht te hebben voor milieu- en duurzaamheidskwesties en gaat het er prat op een van de eerste leden van de Rondetafel over duurzame palmolie

 De beleidsnota "De zaak van de dochteronderneming van SIAT in Ivoorkust" werpt licht op de impact van de activiteiten van SIAT in Ivoorkust, waar 11,000 hectare land het onderwerp is van een geschil tussen de dorpen in de subprefectuur Famienkro en de “Compagnie hévéicole de Prikro”, de Ivoriaanse dochteronderneming van SIAT. Dit document is het resultaat van een samenwerking met Afrikaanse en Europese partners en getroffen gemeenschappen en wordt ondersteund door verschillende actoren op meerdere niveaus van seculiere organisaties (zoals AFSA en CGLTE) en geloofsorganisaties (SECAM, RECOWA, Caritas Ivoorkust, Ghana en Nigeria ). Het maakt ook deel uit van de landroof Policy Brief Series gepubliceerd in december 2021. 

Deze beleidsbrief is gekoppeld aan het bezoek aan België van een delegatie uit de drie landen die betrokken zijn bij de activiteiten van SIAT. Ze komen om dit roofzuchtige neokoloniale landbouwbedrijfsmodel aan de kaak te stellen en de eisen van gemeenschappen voor herstel en gerechtigheid te bevorderen voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen veroorzaakt door de activiteiten van SIAT. Deze beweringen zijn des te relevanter gezien de recente wetgevingsvoorstellen op Belgisch, Europees en VN-niveau voor nieuwe regels om de impact van bedrijven op mensenrechten en het milieu te reguleren.   


 Deze publicatie kwam tot stand met de financiële steun van de Europese Unie en van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en geeft niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie en de officiële mening van de Belgische instelling weer. 

Creditfoto: Christophe Smets, La Boîte à Images

Deel deze inhoud op sociale media