Landbouw, voedsel en oorlog in Oekraïne - CIDSE

Landbouw, voedsel en oorlog in Oekraïne

Analyse in 11 vragen

Een document om een ​​complexe situatie te begrijpen en om aan te tonen waarom sommige oplossingen contraproductief zouden kunnen zijn door CCFD-Terre Solidaire, Fondation pour la Nature et l'Homme, Friends of the Earth France, Greenpeace, Action Against Hunger en FNAB.
2022 mei


Sinds het begin van de Russische agressie in Oekraïne, voedselprijzen zijn al met 16.9% gestegen en 170 miljoen mensen zijn wereldwijd in extreme armoede vervallen. Als reactie daarop kiest de Europese Commissie voor 'meer produceren', bijvoorbeeld door gebieden van ecologisch belang (braakland) te hercultiveren. Deze visie, die leidt tot noodmaatregelen, is echter verre van de realiteit van de situatie: de huidige prijsstijging is niet zozeer te wijten aan een gebrek aan aanbod, maar aan structureel tekortschietende internationale markten.

 • Wat zijn de echte oorzaken van stijgende voedselprijzen?
 • Welke landen en bevolkingsgroepen zullen de komende maanden het meest door de situatie worden getroffen?
 • Moeten we meer produceren in Europa om "de wereld te voeden"?
 • Is agro-ecologie een oplossing om voedselonzekerheid te bestrijden en ecosystemen te behouden?
 • Wat is het niveau van onafhankelijkheid, duurzaamheid en veerkracht van de Europese landbouw?

Deze vragen, evenals vele andere, blijven terugkomen in het nieuws. Geconfronteerd met deze situatie, zes organisaties, waaronder: CCFD-Terre Solidaire - CIDSE's Franse lidorganisatie - stelt een gezamenlijke decodering voor om de complexiteit van landbouw- en voedselkwesties die op het spel staan ​​in deze crisis te benadrukken en om bepaalde uitspraken die de afgelopen weken naar voren zijn gekomen te deconstrueren. Deze decodering is essentieel om de aanstaande stijging van de voedselprijzen correct te begrijpen en om kortetermijnoplossingen te voorkomen die uiteindelijk de wereldwijde voedselzekerheid in gevaar zouden brengen, terwijl ze de ineenstorting van de biodiversiteit en de klimaatverstoring zouden versnellen.

Ontdek de 11 vragen om de situatie te ontcijferen:

 1. Wat zijn de gevolgen van de Russische aanval in Oekraïne op landbouw en voedsel over de hele wereld?
 2. Welke landen en bevolkingsgroepen zullen de komende maanden het meest worden getroffen door de gevolgen van deze oorlog voor landbouw en voedsel?
 3. Moeten we meer produceren in Europa om "de wereld te voeden"?
 4. Is het de moeite waard om productie op ecologische aandachtsgebieden (inclusief braakland) toe te staan?
 5. Impliceert de "van boer tot bord"-strategie degrowth, en moet deze in twijfel worden getrokken?
 6. Hoe werkt het industriële en geglobaliseerde landbouw- en voedselsysteem contraproductief in de strijd tegen honger?
 7. Hoe kan agro-ecologie een langetermijnoplossing zijn om voedselonzekerheid te bestrijden en ecosystemen te beschermen?
 8. Draagt ​​Frankrijk bij aan de groei van duurzame landbouw- en voedselsystemen in ontwikkelingslanden?
 9. In hoeverre is de landbouw in Frankrijk onafhankelijk, duurzaam en veerkrachtig?
 10. Is het mogelijk om de veestapel in Frankrijk en de EU snel te verminderen, en wat zouden de gevolgen op lange termijn moeten zijn?
 11. Is het gunstig om tijdens een energiecrisis minder agrobrandstoffen te gebruiken?

Extra lezen
"Het wat, hoe en waarom van de wereldwijde voedselcrisis", CIDSE-interview met Valentin Brochard, Food Sovereignty Advocacy Officer bij CCFD Terre Solidaire, mei 2022

Deel deze inhoud op sociale media