Dringende oproep om Palestijnse maatschappelijke organisaties te beschermen - CIDSE

Dringende oproep om Palestijnse maatschappelijke organisaties te beschermen 

CIDSE-VERKLARING - 25 AUGUSTUS 2022


CIDSE veroordeelt met klem de invallen in de kantoren van zeven Palestijnse maatschappelijke organisaties en mensenrechtenorganisaties. [1] [2] 

Op 18 augustus vielen Israëlische strijdkrachten binnen en sloten met geweld de kantoren van zeven Palestijnse organisaties, waarvan er zes onlangs door de Israëlische regering waren aangemerkt als 'terroristische' organisaties zonder enig geloofwaardig bewijs [3]. Vervolgens zijn de directeuren van Al-Haq en DCI-P, twee van de partners van CIDSE, door Israëlische veiligheidsdiensten onder druk gezet om het werk van hun organisaties te stoppen. 

Deze invallen komen direct na een besluit van de antifraude-eenheid van de Europese Commissie waarin het wordt vermeld had niet gevonden enig bewijs van onregelmatigheden in twee van deze organisaties, en a gezamenlijke verklaring door negen EU-lidstaten die verklaarden dat de Israëlische regering niet voldoende, geloofwaardig bewijs had geleverd om hun beschuldigingen van 'terrorisme' te staven en beloofden de samenwerking met de zes voort te zetten. 

De invallen vertegenwoordigen een verdere escalatie van intimidatie en onderdrukking van het Palestijnse maatschappelijk middenveld door de Israëlische autoriteiten. Ze laten zien hoe ver de Israëlische regering bereid is te gaan om stemmen die over mensenrechtenschendingen rapporteren en veroordelen de mond te snoeren. 

Deze organisaties behoren tot de oudste en meest gerespecteerde maatschappelijke organisaties in het bezette Palestijnse gebied. Ze leveren diensten van onschatbare waarde aan een groot aantal individuen, en hun gedwongen sluiting beperkt nog meer de ruimte voor een vrij, sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld, onmisbaar voor de bescherming van de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden. CIDSE en zijn leden veroordelen deze invallen in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het roept de EU en alle andere politieke actoren op om:

  • Eis dat de Israëlische regering de aanwijzing van deze Palestijnse maatschappelijke organisaties onmiddellijk intrekt, haar bedreigingen tegen hun vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties ophoudt en zich niet langer in hun legitieme werk mengt;  
  • Door te gaan met het steunen van en samenwerken met de zes organisaties die zijn aangewezen als 'terroristische' organisaties, onder meer door middel van financiering en logistieke steun, en publiekelijk de poging van de Israëlische regering om hen onwettig te maken, te veroordelen; 
  • Actief toezicht houden op en beschermen van alle zeven organisaties en hun leden en personeel tegen elk misbruik of schending van hun burgerrechten; 
  • Veroordeel ondubbelzinnig de aanvallen van de Israëlische regering op het Palestijnse maatschappelijk middenveld. Opmerkingen
[1] Al-Haq, Addameer, de Unie van Palestijnse Vrouwencomités, de Unie van Landbouwwerkcomités, het Bisan Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling, het Gezondheidswerkcomité (HWC) en Defence for Children International – Palestine (DCI-P ).
[2] CIDSE veroordeelt ook de inval op de bezetting van de anglicaanse compound van de St. Andrew's Church in Ramallah, waar de kantoren van Al-Haq zijn gevestigd, wat resulteerde in schade aan de infrastructuur van het gebouw.
[3] Hoewel niet aangemerkt als een terroristische organisatie, werden ook de kantoren van het Health Worker's Committee (HWC) overvallen en gesloten.

Omslagfoto tegoed: Al-Haq

Deel deze inhoud op sociale media