Overtredingen van gemeenschapsrechten in West-Afrika vanuit een vrouwenperspectief - CIDSE

Schendingen van gemeenschapsrechten op land in West-Afrika vanuit het perspectief van een vrouw

Interview met Rita Uwaka en Gladys Omorefe Osaghae over schendingen van de rechten van gemeenschappen in West-Afrika door de dochteronderneming van SIAT, Presco Plc.

Afgelopen juni hebben vijf gemeenschapsvertegenwoordigers uit Ghana, Nigeria en Ivoorkust kwam naar Brussel om de toe-eigening van hun land door SIAT (Société d'investissement pour l'agriculture tropicale), een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van rubber en palmolie, aan de kaak te stellen. Bij deze gelegenheid kreeg CIDSE de gelegenheid om Rita Uwaka en Gladys Omorefe Osaghae te interviewen. Tijdens het interview beschreven de twee vrouwen de mensenrechtenschendingen waaraan ze jarenlang zijn blootgesteld als gevolg van de acties van de dochteronderneming van SIAT, Presco Plc.

Rita werkt samen met Environmental Rights Action/Friends of the Earth, Nigeria en coördineert het Forest & Biodiversity-programma bij Friends of the Earth Africa, terwijl Gladys een boer, gemeenschapsleider en secretaris is van een vrouwengroep uit de Obaretin-gemeenschap in Nigeria. Beiden kwamen naar Brussel om verhaal en gerechtigheid te zoeken voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen veroorzaakt door de activiteiten van SIAT en om te pleiten voor de vaststelling van sterke bindende regels voor multinationale ondernemingen. Ze vertelden hoe deze bedrijven betrokken zijn geweest bij veel landrechtenkwesties, schendingen van de rechten van werknemers en alle vormen van sociale, milieu- en gendermisbruik. Rita is van mening dat Europese instellingen de schendingen door Europese landen in Afrika moeten erkennen en dat ze moeten luisteren naar de stemmen van de getroffen gemeenschappen wier rechten zijn geschonden door de activiteiten van agro-industriële bedrijven, zoals SIAT en haar dochteronderneming Presco Plc.

Landonteigening veroorzaakt ernstige schade, vooral voor vrouwen, die moeite hebben om voor het voortbestaan ​​van hun kinderen te zorgen:

“Wij, vrouwen, we lijden. Als kinderen honger hebben, gaan ze niet naar papa, maar eerst naar mama. Wij kunnen niet voor ze zorgen. Nadat we het land hadden gegrepen, wisten we niet meer waar we moesten boeren, we wisten niet waar we het voedsel vandaan moesten halen. Het lijden kwam. Ze groeven een greppel rond de gemeenschap. We kunnen dus niet naar de landbouwgrond. Dat heeft een impact die de gemeenschap raakt, vooral de vrouwen. Wij hebben hulp nodig. Dus daarom ben ik hier”, aldus Gladys.

De EU heeft de verantwoordelijkheid om bedrijven als SIAT en haar dochterondernemingen verantwoordelijk te houden voor hun mensenrechten- en milieuschendingen.

“Als je doorgaat met investeren in deze bedrijven, is het alsof je de rechten van de gemeenschappen wegneemt en doorgaat met de vernietiging van onze bossen en waterlichamen, omdat deze bedrijven afhankelijk zijn van agrotoxinen om een ​​goede opbrengst te kunnen behalen. Dit veroorzaakt veel gevaren voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze hulpbronnen, met name vrouwen, en degenen die onder hun hoede vallen. De EU moet ervoor zorgen dat de rechten van de getroffen gemeenschappen worden gerespecteerd en niet geschonden”, aldus Rita.

Over de EU en aankomende wetgeving

In oktober 2020 heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om wetgeving te presenteren om een ​​einde te maken aan de wereldwijde ontbossing waarvoor de EU ook medeverantwoordelijk is. De EU-richtlijn, gepresenteerd door de Commissie, zou bedrijven verplichten om duurzaamheid en verantwoordelijkheid te controleren (due diligence). Afgelopen februari publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor nieuwe regels op het gebied van verantwoord ondernemen. Het nieuwe richtlijnvoorstel (de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn – CSDDD), heeft tot doel bedrijven verantwoordelijk te houden voor mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens. De aankondiging was een belangrijke stap naar bindende maatregelen voor bedrijven en heeft een enorm potentieel. Het is echter moet worden verbeterd omdat het niet ver genoeg gaat en ontoereikend is in zijn huidige vorm, met veel mazen en verschillende beperkingen.  

Over SIAT & Presco Plc

SIAT is een van de vijf belangrijkste bedrijven die 75% van de oliepalmplantages in Afrika in handen hebben. Het verkoopt zijn palmolieproducten aan grote multinationale ondernemingen, zoals Unilever en Nestlé, en zijn rubberproducten komen terecht in de toeleveringsketens van de internationale reuzen van de bandenindustrie, zoals Michelin en Goodyear. Presco Plc, een dochteronderneming van SIAT België, is voor 60% in handen van SIAT en voor 40% in handen van particuliere investeerders en belanghebbenden. SIAT is in 2012 begonnen met werken in Nigeria. SIAT en haar dochterondernemingen voeren ontbossing en toe-eigening van land en plantages uit om hun faciliteiten uit te breiden, de rechten van lokale gemeenschappen te schenden en het ecosysteem te vernietigen om het land te exploiteren voor hun activiteiten en de exploitatie van plantages om palmolie produceren. 

Aanvullende achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de SIAT-case kunt u de volgende links raadplegen:

Creditfoto: CIDSE.

Deel deze inhoud op sociale media