Vergadering EU-Israël Associatieraad - CIDSE

Vergadering van de Associatieraad EU-Israël

Gezamenlijke verklaring van CIDSE, ACT Alliance EU en Oxfam


Als humanitaire en mensenrechtenorganisaties die werkzaam zijn in de bezette Palestijnse gebieden (oPt), maken we ons grote zorgen over de vooruitzichten voor de vernieuwde Associatieraad EU-Israël.

De behoefte aan een principieel en op rechten gebaseerd EU-standpunt ten aanzien van de situatie in Israël/Palestina is van cruciaal belang. In de context van dit jaar, dat 55 jaar Israëlische militaire bezetting markeert, mag de EU haar verantwoordelijkheid jegens het Palestijnse volk niet vergeten, dat dagelijks wordt getroffen door het beleid en de praktijken van een expansionistische staat die straffeloos opereert.

De Associatieraad zal plaatsvinden tegen de achtergrond van een steeds verder verslechterende en vijandige situatie ter plaatse. Tot dusver is 2022 het dodelijkste jaar voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever sinds OCHA in 2005 begon met het registreren van dodelijke slachtoffers, vergeleken met dezelfde periode van de voorgaande 14 jaar. We zien alarmerend toenemende vernietigingspercentages van Palestijnse en door de EU gefinancierde structuren. Nauw verbonden met gestage illegale onteigening van land, uitbreiding van nederzettingen, overplaatsing van Israëlische burgers naar de OPT en onteigening van Palestijnen, verankeren vernielingen in feite de annexatie van Israël van de Westelijke Jordaanoever. Tegelijkertijd hebben de Israëlische autoriteiten 99% van alle bouwplannen verworpen die zijn ingediend om Area C te ontwikkelen, dat voor 60% uit grondgebied van de Westelijke Jordaanoever bestaat. De vruchtbare landbouwgronden zijn een belangrijk onderdeel van de productieve sector en geografische integriteit van Palestina.

Dit jaar markeert ook de 15th verjaardag van de Israëlische blokkade van de Gazastrook; een hele generatie wordt geboren in een permanente staat van beleg (800.000 jonge Palestijnen). Meer dan twee miljoen mensen zitten vast in Gaza en hebben geen fundamentele rechten, ze hebben weinig toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en onderwijs, en de werkloosheidscijfers behoren tot de hoogste ter wereld. De schadelijke impact van de blokkade en het lijden van de hele bevolking van de Gazastrook komt neer op collectieve bestraffing.

In het afgelopen jaar escaleerde het angstaanjagende optreden tegen en criminalisering van Palestijnse rechtengroepen door de Israëlische autoriteiten tot een aanwijzing van zeven mensenrechtenorganisaties in Palestina als 'terrorist', na een bekende langdurige campagne om het vermogen van Palestijnse burgermaatschappij om hun belangrijke werk uit te voeren.

We dringen er bij de EU en haar lidstaten op aan ervoor te zorgen dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn verplichtingen onder internationaal recht. De huidige staat van dienst toont duidelijk aan dat louter verklaringen en veroordelingen door de EU weinig hebben gedaan om de feiten ter plaatse te veranderen, waaronder het beëindigen van een bezetting die meer dan een halve eeuw heeft geduurd en een vastgelopen vredesproces. We roepen de EU op haar aanpak te herzien van eenvoudige uitingen van bezorgdheid tot het nemen van inhoudelijke stappen om de schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in de OPt aan te pakken.

In het kader van de komende Associatieraad EU-IL roepen we de EU en de lidstaten op om:

  • Maak duidelijk dat alle verbeteringen in de betrekkingen tussen de EU en Israël alleen zullen plaatsvinden als de mensenrechten en het internationaal humanitair recht worden gerespecteerd.
  • Houd Israël verantwoordelijk voor de toenemende schendingen van het internationaal recht door ondersteuning van internationale rechtsmechanismen en met instrumenten die beschikbaar zijn in het kader van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Israël.
    Herhaal zijn standpunt uit de conclusie van de Raad Buitenlandse Zaken van 2016 dat nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht en een obstakel voor vrede vormen, en dat Israël alle nederzettingenactiviteiten moet staken en buitenposten die sinds 2001 zijn gebouwd, moet ontmantelen.
  • Eis dat de aanduidingen van de Palestijnse maatschappelijke organisaties onmiddellijk worden ingetrokken, waarbij wordt benadrukt dat de termijn voor het overleggen van bewijs alle aanvaardbare verjaringstermijnen heeft overschreden.
  • Roep op tot opheffing van de blokkade van Gaza en eis de aanhoudende en onvoorwaardelijke opening van de grensovergangen van Gaza, alleen onder voorbehoud van legitieme grenscontroles.

Omslagfoto:
Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie voor een sterker Europa in de wereld.
CC-BY-4.0: © Europese Unie 2019 – Bron: EP

Deel deze inhoud op sociale media