Wanneer de reis belangrijker is dan de bestemming - CIDSE

Wanneer de reis belangrijker is dan de bestemming

Leren van anderen via de Afrikaanse klimaatdialogen

Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE, reflecteert op de deelname van CIDSE aan de Afrikaanse klimaatdialogen, een proces dat actoren uit Afrika en Europa samenbrengt om prioriteiten voor COP 27 vanuit Afrikaans perspectief te bespreken. Zoals alle meest verrijkende processen heeft het ons buiten onze comfortzone geduwd en ons in staat gesteld om van anderen te leren.

De Afrikaanse klimaatdialogen zijn tot een bepaald einde gekomen (tenminste dit hoofdstuk van het proces), met een krachtig en inspirerend statement en boodschappen samengevat in een Communique te brengen bij de klimaatonderhandelingen en daarbuiten. Hiervoor zijn we dankbaar en trots.

Als katholieke organisaties die zich voorbereiden op COP 27, zijn we enkele maanden geleden een proces begonnen met partners van de kerk en actoren uit het maatschappelijk middenveld in Afrika, in de hoop een aantal gemeenschappelijke boodschappen samen te brengen, onze collectieve capaciteit op te bouwen en de stemmen van Afrikaanse Kerkelijke en niet-kerkelijke leiders over klimaatrechtvaardigheid. Het was een intense ervaring van samen leren en groeien. We gingen op dit pad met de bedoeling om samen een synodaal proces te creëren van naar elkaar luisteren en naar de wereldleiders geluisterd worden toen we de COP 27-bijeenkomst bereikten. Maar we hebben zoveel meer geleerd dan we dachten dat we zouden doen. 

Als we terugkijken, begon dit proces enige tijd geleden. De basis werd gelegd door middel van relaties, partnerschappen, samenwerking op de EU-Afrika-top, door ons gezamenlijke werk op het gebied van landrechten, extractivisme en bedrijfsregulering. Door dit bestaande partnerschap waren we in staat om nieuwe gesprekken over klimaatrechtvaardigheid op te bouwen en nieuwe actoren te bereiken om deel te nemen aan deze reflectie. Maar om op dit punt te komen, was een proces nodig dat ook nieuw voor ons was. We hebben veel geleerd over samenwerking, luisteren en het koesteren van relaties die dit proces hebben helpen uitgroeien tot iets nieuws.  

We hebben aan verschillende thema's en perspectieven gewerkt: het werk van CIDSE in Afrika, andere politieke kwesties die niet direct verband houden met COP 27, zoals landroof en extractivisme, over de dialoog tussen continenten. We hebben een dialoog met Europese leiders ontwikkeld en hen uitgedaagd met een nieuw, sterk en geloofwaardig verhaal. Dit is ook bereikt dankzij de relaties en banden die we hebben met SECAM (Symposium van Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar) en andere partners die ons samen hebben laten leren echt naar elkaar te luisteren. Dit is een synodaal proces geweest, want luisteren naar elkaar betekent ook elkaar en onszelf uitdagen door constante dialoog.

En we moeten erkennen hoe nieuw en uitdagend dit is voor Europa. Er zijn historische redenen die het voor Europa nog ingewikkelder maken om zichzelf in een luister- en leerpositie te plaatsen, maar het is goed en noodzakelijk geweest, want door deze uitdaging van onze eigen standpunten en percepties kunnen we vooruit en uit onze eigen opgesloten ideeën, zetten we onze reis naar dekolonisatie voort. We kunnen kijken hoe de macht geconcentreerd is in de handen van enkelen, en nog steeds wordt geleid door de rijkere landen, en dit uitdagen om echte klimaat- en energierechtvaardigheid voor iedereen te bevorderen.  

Het proces van de Afrikaanse klimaatdialoog heeft ertoe geleid dat we naar dit punt zijn gelopen. Het is niet gemakkelijk geweest, maar het is zeer transformerend geweest. Het is een leerproces geweest, met fouten, maar deze lessen die we nu hebben, kunnen ons helpen groeien. 

Dit heeft ons ongetwijfeld geholpen om niet alleen de manier van belangenbehartiging en de inhoud van onze berichten en acties te transformeren, maar ook de manier waarop we ons bezighouden met beleidsprocessen. Ik geloof dat we de lessen van dit pad niet mogen vergeten, omdat er dingen zijn die eens gezien niet ongezien kunnen blijven, omdat ze de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken veranderen. We zullen de boodschappen die we in deze dialogen hebben gehoord en samen tot uitdrukking hebben gebracht niet vergeten, en we hopen ze op grote schaal te delen en met ons mee te nemen naar alle verschillende ruimtes waar we aanwezig zijn. 

Alle informatie over de African Climate Dialogues is beschikbaar hieren het laatste communiquéé is beschikbaar here.


Fotocredit: CIDSE.

Deel deze inhoud op sociale media