Katholieke ngo's: de Raad gaat verder met nieuwe regels voor duurzaam ondernemen, maar de lidstaten "kunnen de taak niet aan" - CIDSE

Katholieke ngo's: Raad boekt vooruitgang met nieuwe regels voor duurzaam ondernemen, maar lidstaten "kunnen de taak niet aan" 

  • Raadsstandpunt overeenstemming over de richtlijn inzake zorgvuldigheidseisen voor duurzaam ondernemen, maar afgezwakt door de stemming door de EU-lidstaten, waardoor belangrijke sectoren zoals de wapenhandel en financiële instellingen niet effectief worden bestreken 
  • Katholieke agentschappen bekritiseren EU-lidstaten als "niet opgewassen tegen de taak" om regels te creëren die mensenrechtenschendingen en milieuschade zullen voorkomen 

Gisteren kwamen de Europese ministers van Industrie in Brussel bijeen om een ​​algemene oriëntatie van de Raad aan te nemen over het voorstel van de Commissie voor due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe wet is bedoeld om de schade die bedrijfsactiviteiten aan de mensenrechten en de planeet veroorzaken, te voorkomen en te herstellen.  

Deze stemming markeert het einde van een eerste diplomatieke discussie gekenmerkt door wendingen, resulterend in een puzzel van halve maatregelen en mazen in de wet. CIDSE en zijn leden verwelkomen de vooruitgang in het wetgevingsproces, maar maken zich zorgen over de wijzigingen die de lidstaten hebben aangebracht in hun amendementen op het voorstel van de Commissie.  

"Het standpunt van de Raad is geschreven met de behoeften van het bedrijfsleven in het achterhoofd”, aldus Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation Officer bij CIDSE. “De lidstaten hebben mazen in de wet ingevoerd om de verantwoordelijkheid van een bedrijf voor de mensenrechten en milieuschade waartoe zij of hun dochterondernemingen hebben bijgedragen, en voor de schade veroorzaakt door hun producten, weg te vagen. De introductie van vage juridische begrippen als “keten van activiteiten” zal de toch al complexe waardeketens verder vertroebelen”  

Het compromis wordt nu het standpunt van de Raad tijdens de komende onderhandelingen met de Commissie en het EU-Parlement.  

 "De vandaag door de Raad aangenomen tekst is duidelijk niet opgewassen tegen de uitdagingen en realiteiten waarmee gemeenschappen en werknemers worden geconfronteerd in de context van de klimaatcrisis. Het gebrek aan aansprakelijkheid voor milieuschade en het ontbreken van passende zorgvuldigheid op het gebied van het klimaat toont aan dat de lidstaten hun spel moeten opvoeren en zich moeten concentreren op de urgente kwesties: gerechtigheid voor de getroffenen en onze brandende planeet” aldus Garry Walsh, adviseur beleid en belangenbehartiging bij Trócaire. 

Belangrijke sectoren, waaronder de wapenhandel, zullen aan de verplichtingen van de richtlijn ontsnappen. Gezien de enorme impact die deze sector heeft op de mensenrechten, resulterend in massale schendingen en zelfs internationale oorlogsmisdaden, is deze uitsluiting zeer problematisch. Belangrijk is dat het aan de lidstaten is om te beslissen of ze de nieuwe regels toepassen op de financiële sector.  

"De vrijheid die de lidstaten wordt geboden om de financiële sector uit te sluiten, is werkelijk problematisch. Het standpunt van Frankrijk in de afgelopen weken is erin geslaagd de tekst aanzienlijk te ondermijnen om diegenen uit te sluiten die mensenrechtenschendingen, vervuiling en de vernietiging van cruciale ecosystemen financieren” Clara Alibert, Advocacy Officer bij CCFD-Terre Solidaire.

"De Raad heeft het voorstel een flinke knauw gegeven, het is nu aan het Parlement om met het oog op de trialoog ambities op te werpen. De komende maanden zullen cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat EP-leden in verschillende parlementaire commissies opkomen voor mensenrechten boven winst” zei Wies Willems van de Belgische ngo Broederlijk Delen.

De komende maanden zullen CIDSE en haar leden door het gangpad blijven werken om de tekst te versterken, een unieke kans om de spelregels op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten te veranderen.  

“Samen met de getroffenen zullen we blijven werken aan een wet die bedrijfsmisbruik effectief voorkomt en geloofwaardige oplossingen biedt. Europese wetgevers zouden zich meer moeten richten op gerechtigheid en de bescherming van de mensenrechten en de planeet, en minder op de bescherming van bedrijven.” zei Herbert Wasserbauer, van DKA, Oostenrijk.  

Het standpunt van het Europees Parlement over de richtlijn is nog lang niet bepaald en zal een ander cruciaal element zijn bij het vormgeven van de komende trialoog in het voorjaar van 2023.  


Kredietomslagfoto: Daniël Beilinson.

Media contacten:

Valentina Pavarotti, communicatiemanager bij CIDSE (pavarotti(at)cidse.org)

Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation and Extractives Officer bij CIDSE (cioffo(at)cidse.org)

Deel deze inhoud op sociale media