CIDSE's betrokkenheid bij het weerstaan ​​van de macht van het bedrijfsleven - CIDSE

CIDSE's betrokkenheid bij het weerstaan ​​van de macht van het bedrijfsleven 

Sluiting van Access to Justice-campagne

Ongeveer een jaar geleden lanceerde CIDSE de "Campagne voor toegang tot justitie”. Het probleem dat CIDSE en zijn leden destijds probeerden aan te pakken, betrof de toegang tot de rechter-component van de toen aanstaande richtlijn van de Europese Unie over due diligence en verantwoordingsplicht van bedrijven.  

De discussie binnen het CIDSE-netwerk, ook met leden en partners, draaide om de noodzaak om ervoor te zorgen dat de richtlijn sterke bepalingen zou bevatten die ervoor zorgen dat degenen die lijden onder schending van hun mensenrechten of milieu veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten waarbij een bedrijf is gevestigd of actief is in de EU, kunnen remedie en gerechtigheid vinden. Het was ons destijds duidelijk dat veel bedrijven het idee hebben geaccepteerd dat ze moeten handelen om negatieve gevolgen voor mens en planeet te voorkomen. Velen van hen weigeren echter nog steeds de noodzaak om hun verantwoordelijkheden te erkennen wanneer het tijd is om slachtoffers gerechtigheid en verhaal te bieden.  

Door een geanimeerde video, wilden we duidelijk maken dat wetten dringend nodig zijn om onze menselijke familie en ons gemeenschappelijk huis te beschermen tegen de impact van bedrijven. Omdat de duivel in de details zit, en een sterke wet zal afhangen van hoe specifieke kwesties worden aangepakt, hebben we een geïllustreerd meertalig woordenlijst  van toegang tot de rechter in de context van bedrijfsmisbruik. Gewapend met dergelijke hulpmiddelen kregen de vrijwilligers van onze leden de nodige informatie om standaardbrieven te gebruiken, ook gemaakt als onderdeel van de campagne, om hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement te e-mailen en om een ​​sterke wet te vragen. 

Sindsdien is onze vraag om die wet geconcretiseerd in het voorstel van de Europese Commissie voor de due diligence op het gebied van duurzaamheid. De analyse van CIDSE bleek juist: van de vele tekortkomingen van de wet was toegang tot de rechter voor slachtoffers het zwakste onderdeel van het voorstel. Maar de boodschap in het parlement is gehoord en het conceptrapport van de leidende parlementaire commissie die aan het voorstel werkt, bevat veel van de vragen van de campagne. 

Nu we het einde van het jaar naderen, zijn we dat ook officiële afsluiting van onze Access to Justice-campagne. Toch is ons werk nog niet klaar. We moeten ervoor zorgen dat de komende maanden krachtige, mensgerichte voorzieningen zorgen voor gerechtigheid en rechtsmiddelen voor de getroffenen. Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen met meer dan honderd Europese maatschappelijke organisaties en vakbonden in de Justitie is een zaak van iedereen campagne. Samen met onze leden en bondgenoten zullen we blijven streven naar het laten horen van de stemmen van gemeenschappen die zich verzetten tegen de macht van het bedrijfsleven en naar een wet die aan hun verwachtingen voldoet.  

Doe mee met ons op justitie-business.org

Deel deze inhoud op sociale media