CIDSE presenteert zijn nieuwe strategische kader 2023-2028 - CIDSE

  CIDSE presenteert zijn nieuwe strategische kader 2023-2028

  CIDSE publiceert met genoegen zijn nieuwe Strategische Kader 'Gedijen in ons gemeenschappelijk huis', waarin de strategische richting en prioriteiten van het netwerk van 2023 tot 2028 worden geschetst. Het document werd officieel bekrachtigd door de CIDSE-directeuren tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst op 25-27 januari in Leuven (België).  


  Dit nieuwe raamwerk is gebouwd op de positieve ervaringen en lessen uit het vorige Strategisch Kader 2016-2021, “Handelen voor transformatie voor een rechtvaardige en duurzame wereld”, die CIDSE en zijn 18 lidorganisaties de afgelopen 6 jaar vergezelde.  

  Het strategische planningsproces was een participatief proces dat meer dan 18 maanden duurde, waarbij het netwerk van leden werd betrokken en contact werd gelegd met partners en bondgenoten in andere delen van de wereld. Met al die acteurs organiseerden we een verdiepingsreflectie die plaatsvond bij de tweede CIDSE Forum voor systeemverandering in 2021. 
  Dit plan schetst de weg die we zijn ingeslagen, met ons morele kompas goed afgestemd om ons te concentreren op rechtvaardigheid voor mensen en de planeet, maar in een geest van leren en uitdaging terwijl we de vele variabelen erkennen die onze reis zullen beïnvloeden.
  Lieve Herijgers, Directeur van Broederlijk Delen, vertrekkend voorzitter van CIDSE 

  In de komende 5 jaar zal CIDSE multilaterale bestuursruimten verdedigen en erbij betrekken, zijn op mensenrechten gebaseerde benadering handhaven en versterken, toegang tot en deelname van gemeenschappen en door uitgesloten stemmen aan besluitvormingsruimten van macht bevorderen. Wat we zullen promoten zijn duurzame, praktische, realistische alternatieven voor groei en overconsumptie, die ons in staat stellen om in waardigheid, solidariteit en vrede op deze planeet te leven. Om dit te bereiken, heeft CIDSE zijn missie en algemene beschrijving herzien: 

  Wie we zijn: In dit nieuwe strategische kader definieert CIDSE zichzelf als een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid die samenwerken met wereldwijde partners en bondgenoten om gerechtigheid te bevorderen, waarbij de kracht van wereldwijde solidariteit wordt benut om transformationele verandering voor mens en planeet te bewerkstelligen. 

  Onze missie: CIDSE daagt systemisch onrecht en de destructieve impact ervan uit door verhalen over verandering te verbinden, te mobiliseren, te beïnvloeden en te vertellen. We promoten ecologisch en sociaal rechtvaardige alternatieven die ons in staat stellen om samen te gedijen in ons gemeenschappelijke huis. Het werk van CIDSE wordt geleid door de katholieke sociale leer en evangelische waarden.

  Onze thema's: Het collectieve werk van CIDSE richt zich op drie thematische gebieden: het promoot voedselsoevereiniteit en landrechtvaardigheid, richt zich op straffeloosheid en macht van het bedrijfsleven en verkent de relatie tussen energie en extractivisme, terwijl we tegelijkertijd streven naar een model van toereikendheid. Mensenrechten, dekolonisatie, feminisme, klimaat en rechtvaardigheid op het gebied van biodiversiteit, en economische en politieke systemen worden gebruikt als systemische lenzen in al ons thematische werk. 


  Het document is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel verwijst naar "Waar we zijn" en benadrukt het uitgangspunt van CIDSE, inclusief "Wie is CIDSE", "Wat CIDSE doet" en onze waarde. In de tussentijd, het tweede gedeelte richt zich op "Waar we heen willen" en schetst de nieuwe CIDSE-strategie. De uiteindelijke en langetermijnresultaten, evenals de CIDSE-aanpak voor systemische verandering, worden in dit gedeelte volledig uitgelegd. Eindelijk, de derde verwijst naar “Hoe we daar willen komen” en meer specifiek naar de transformatie van onze manier van werken en onze organisatorische coherentie. 

  We leven in moeilijke tijden, waarin de meest gemarginaliseerde en kwetsbare mensen op onze planeet hun recht vinden om in vrede en waardigheid te leven en voortdurend worden aangevallen. CIDSE biedt thought leadership en een moreel kompas voor zowel leiders als burgers en biedt praktische manieren om de verontwaardiging te kanaliseren die gewone mensen voelen over de toenemende ongelijkheid in deze wereld. CIDSE's werk om systemisch onrecht aan te vechten, mensenrechten te verdedigen en de vernietiging van het milieu een halt toe te roepen, is nog nooit zo belangrijk geweest. Samen met onze leden, partners en bondgenoten, die aanwezig zijn in 120 landen en gebieden wereldwijd, zetten we ons opnieuw in voor dit ongelooflijk belangrijke werk.
  Caoimhe de Barra, CEO, Trócaire, nieuwe CIDSE-president

  Dit document rust CIDSE en zijn leden uit met de juiste tools om te pleiten voor een systemische verandering, weg van de dominante waarden en kaders die onze huidige manier van leven structureren en beïnvloeden, naar waarden en kaders die menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en respect erkennen van de natuur als de morele en spirituele fundamenten van onze samenleving. Het is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Franse, Duitse en Spaanse versies volgen binnenkort. 

  Kontakt: Giorgio Gotra, Communicatiemanager, gotra(at)cidse.org   Omslagafbeelding: demonstratie van het maatschappelijk middenveld op COP27, 2022. Credits: CIDSE

  Deel deze inhoud op sociale media