Verklaring over de Dakar 2-top: "Klimaatslimme landbouw" zal de klimaatcrisis verergeren - CIDSE

Verklaring over de top van Dakar 2: "Klimaatslimme landbouw" zal de klimaatcrisis verergeren

Meer dan 80 Afrikaanse maatschappelijke organisaties hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin zij hun bezorgdheid uiten over de 2e Dakar-top over landbouw en agribusiness die plaatsvond in Senegal op 25-27 januari 2023. CIDSE herhaalt die zorgen en heeft de verklaring mede ondertekend.


25 januari 2023

Wij, de ondergetekende organisaties, schrijven om onze diepe bezorgdheid te uiten over de doelstellingen en veronderstellingen die ten grondslag lijken te liggen aan de 2e Dakar-top over landbouw en agribusiness (Dakar II), van 25 tot 27 januari 2023 in Senegal.

Het verklaarde doel van de top, georganiseerd door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) samen met de regering van Senegal, is het verhogen van de landbouwproductiviteit en het ondersteunen van infrastructuur en "klimaatslimme" landbouwsystemen met behulp van investeringen uit de particuliere sector om "te helpen Afrika in een graanschuur voor de wereld.” De organisatoren van de top beweren dat hiervoor jaarlijks tussen de $ 28.5 miljard en $ 36.6 miljard nodig zal zijn.

Het onderliggende structurele probleem met voedselonzekerheid in Afrika is echter niet simpelweg een gebrek aan landbouwgrond in Afrika, of een algeheel tekort aan voedsel, zoals AfDB stelt.

De afgelopen tien jaar zijn enorme stukken land op het Afrikaanse continent in beslag genomen door de belangen van de agribusiness, verkregen in oliepalmplantages die bossen hebben gekapt in Liberia en Sao Tomé, en afval van suikerrietplantages die het milieu vernietigen in Nigeria. De landmatrix schattingen dat 50 procent van de landinvesteringsovereenkomsten in Afrika hebben plaatsgevonden op land dat wordt gebruikt door kleinschalige boeren, voornamelijk in Ethiopië, Senegal, Ghana, Mozambique, Sierra Leone, Tanzania en Oeganda.

De bewering van de top dat "klimaatslimme landbouw" (CSA) nodig is om voedselonzekerheid aan te pakken, wordt ook niet ondersteund door bewijsmateriaal. Zoals uitgelegd door GRAIN omvat CSA praktijken die beweren broeikasgassen te verminderen, maar vermijdt het aanpakken van de grondoorzaken van de klimaatcrisis, inclusief het industriële voedselsysteem: CSA kan bijvoorbeeld het besproeien van een veld met giftige herbiciden omvatten om te voorkomen dat de grond wordt omgeploegd en het vrijkomen van koolstof in de atmosfeer. Het kan ook schadelijke praktijken omvatten, zoals het veranderen van land in sojabonenplantages die als "klimaatslim" kunnen worden bestempeld, aangezien sojabonen geen stikstofmeststoffen nodig hebben. GRAIN legt uit hoe CSA is bedacht door agribusinessbedrijven om de groeiende steun voor agro-ecologie in internationale fora over landbouw en klimaatverandering tegen te gaan, waarbij de term door kunstmestbedrijven in de mainstream werd gestuwd, via een lobbycampagne en een wereldwijde alliantie van bedrijven, regeringen en multilaterale agentschappen , zoals de Wereldbank en de FAO. Tegenwoordig kan CSA een reeks destructieve praktijken omvatten, zoals grootschalige monocultuur, bio-industrie of GGO's.

Een van de CSA-technologieën die op de Dakar 2-top worden gepromoot, is onder meer klimaatslimme waterzuinige maïs, die wordt gepusht door de Technologies for African Agricultural Transformation (TAAT) van de African Development Bank Maïs compact. Dergelijke technologieën omvatten de Water Efficient Maize for Africa (WEMA). Volgens de bank hielp droogtetolerante maïs boeren in Zimbabwe, Malawi en Zambia om de droogte in 2019 te overleven. Het Afrikaans Centrum voor Biodiversiteit, ACB, heeft onthuld hoe het WEMA-project, dat in het geheim is gehuld, tot doel heeft een particuliere zaadindustrie in Afrika op te bouwen en de acceptatie van hybride maïsvariëteiten te verspreiden. Zowel Monsanto als BASF hebben gedoneerd aan het WEMA-project. ACB legt uit hoe WEMA wordt gebruikt om de introductie van ggo's in Afrikaanse landen te effenen en de regelgeving voor bioveiligheid te verzwakken, bijvoorbeeld in Tanzania en Mozambique. De Dakar II-top promoot ook hittetolerante tarwevariëteiten in Soedan en in Ethiopië in samenwerking met zaadbedrijven.

Hoewel klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor boeren in Afrika, met 70 procent van de boeren die afhankelijk zijn van regengevoede landbouw, zijn CSA-benaderingen, waaronder WEMA en droogtetolerante maïsvariëteiten, niet de oplossing. CSA versterkt niet alleen de agribusiness en zaadbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van het levensonderhoud van boeren en de landbouwbiodiversiteit die nodig is voor robuuste voedselsystemen, maar het draagt ​​ook bij aan de klimaatcrisis in plaats van deze op te lossen door het industriële voedselsysteem te versterken. Volgens GRAIN en het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), 's werelds vijf 8 grootste vlees- en zuivelbedrijven zijn verantwoordelijk voor een nog grotere uitstoot van broeikasgassen dan oliemaatschappijen als Exxon, Shell of BP.

De Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), waarvan de leden kleine boeren, veehouders, jagers-verzamelaars en inheemse volkeren zijn, heeft uitgelegd hoe agro-ecologische en inheemse praktijken zijn de juiste weg vooruit voor Afrikaanse boeren om de klimaatcrisis te overleven.

We dringen er bij de deelnemers aan de Dakar II-top op aan om i) na te denken over manieren om landroof van boeren uit te bannen, ii) op ​​CSA gebaseerde benaderingen af ​​te wijzen die grote zaad- en agribusinessbedrijven versterken en iii) de organiserende initiatieven van Afrikaanse boeren en organisaties die strijden tegen voor voedselsoevereiniteit en agro-ecologie, en degenen die terugvechten tegen landroof door de agribusiness en particuliere investeerders.

Getekend door:

 1. Het Afrikaanse Technology Assessment Platform (AfriTAP)
 2. Terre à Vie, Burkina Faso
 3. Collectif Citoyen pour l'agroécologie (CCAE) Burkina Faso
 4. La Coalition pour la protection du patrimoine génétique afrikain (COPAGEN)
 5. Stichting Gezondheid van Moeder Aarde (HOMEF) Nigeria
 6. CESAO-AI, Burkina Faso
 7. Instituut voor Onderzoek en Promotie van Alternatieven in Ontwikkeling (IRPAD) Bamako, Mali
 8. Milieurechten Actie/Vrienden van de Aarde Aarde Nigeria (ERA/FoEN)
 9. Het Afrikaans Centrum voor Biodiversiteit (ACBio)
 10. De ETC-groep
 11. Congo Basin Conservation Society (CBCS-netwerk) DRC
 12. Fédération agroécologique du Bénin (FAEB)
 13. Zambia Alliantie voor Agro-ecologie en Biodiversiteit (ZAAB)
 14. Justiça Ambiental JA! Mozambique
 15. Alliantie voor voedselsoevereiniteit in Afrika (AFSA)
 16. Eco Defenders-netwerk, Nigeria
 17. Les Amis de la Terre, Togo
 18. Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio), Burkina Faso
 19. Oostelijk en Zuidelijk Afrika Forum voor kleinschalige boeren
 20. Stichting Community Development Advocacy (CODAF)
 21. Zero Waste-ambassadeurs (ZeWA)
 22. Isoko Milieutoezichtcommissie
 23. Afrika Centrum voor Milieu en Plattelandsontwikkeling (ACERD)
 24. Communautair Comité voor milieutoezicht
 25. Communautaire boswacht
 26. Yasuni-vereniging
 27. Abotokio Agro Village Farmers Association, Abotokio, Nigeria
 28. Wereldwijde kansen op biologische boerderijen, Nigeria
 29. Afrikaanse Consumentenbond, Ndjaména/Tsjaad
 30. CIDSE, internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid (internationaal)
 31. Biowatch Zuid-Afrika, Durban, Zuid-Afrika
 32. ReSCOPE-programma, Lusaka, Zambia
 33. Vereniging voor Biodiversiteit en Bioveiligheid van Kenia (BIBA Kenia)
 34. Bijen in het buitenland UK
 35. Réseau Africain pour le Droit à l'Alimentation au Togo (RAPDA-Togo)
 36. Stichting BFA Voedsel en Gezondheid
 37. Studentenmilieuvergadering Nigeria (SEAN)
 38. Hostcommunitynetwerk, Nigeria (HoCoN)
 39. Corporate Accountability en Publieke Participatie Afrika (CAPPA)
 40. Het Jonge Milieunetwerk (TYEN)
 41. Agrarisch partnerschap met het maatschappelijk middenveld (CSAP)
 42. Comité voor vitale milieuhulpbronnen (COVER)
 43. Women and Children Life Advancement-initiatief
 44. Gemeenschapsalliantie voor mondiale gerechtigheid/AGRA Watch
 45. Stedelijke en landelijke milieuverdedigers (U-RED) Nigeria
 46. Africa Europe Faith & Justice Network (AEFJN)
 47. AFRIKAANSE VROUWEN WERKEN SAMEN VOOR GEZONDE VOEDINGSSYSTEMEN
 48. Afrikaans milieu-initiatief voor vrouwen en jongeren
 49. SPREEK Nigeria
 50. Netwerk van vrouwen in de landbouw Nigeria (NWIN)
 51. Nous Sommes la Solution
 52. Tanzaniaanse Alliantie voor Biodiversiteit (TABIO)
 53. Oost- en Zuid-Afrikaans herdersnetwerk (ESAPN)
 54. Regionale scholen en hogescholen Permacultuurprogramma (ReSCOPE)
 55. Kenia Peasants League
 56. La Via Campesina Afrika
 57. Initiatief voor inheemse vrouwen en meisjes
 58. Voedselsoevereiniteit Ghana (FSG)
 59. Jeugd voor ecologische duurzaamheid en ontwikkeling (YESD) Nigeria
 60. Centre for Food and Adequate Living Rights (CEFROHT) Oeganda 🇺🇬
 61. Vrienden van Aarde-Afrika (FoEA)
 62. GRAAN
 63. Centrum voor de ontwikkeling van rechten van minderheden (CEMIRIDE), Kenia
 64. Eco-index Agro Solutions Limited
 65. Wereld Vrouwenmars, Zuid-Afrika
 66. Vrouwencollectief Kenia
 67. Foi et Justice, Kameroen
 68. Confederatie Paysanne du Faso, Burkina Faso
 69. Société Civile Environnementale en Agro Rurale du Congo
 70. Secretariaat Permanent des ONG (SPONG), Burkina Faso
 71. Beweging in Afrika voor het milieu in de regio van l'Est (MADEE), Burkina Faso
 72. COASP Burkina, Burkina Faso
 73. Fédération nationale des sociétés coopératives des Éleveurs du Burkina (SCOOP-CA/FEB), Burkina Faso
 74. Diobass, Ecologie et Société/Plate forme du Burkina Faso
 75. Stedelijke en landelijke milieuverdedigers (U-RED), Nigeria
 76. Association Tunisienne de Permaculture, Tunesië
 77. Vereniging van Landbouwers Zonder Grenzen, (AASF) Bukavu RDC
 78. Vereniging van vrouwen en kinderen zonder voix, (AFEV) RDC
 79. Centrum voor ontwikkeling en beheer van de omgeving (CADGE) RDC
 80. Association pour la defense des droits des assistentes ménagères et domestiques (ADDAD) Burkina Faso
 81. Les Jardins d'Hambe, Mali
 82. COASP-Mali, Comité Ouest Africain des Semences Paysannes, Mali
 83. Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les consommateurs et le Développement (CICODEV), Senegal


Coverfoto: Landroof in Sierra Leone, Credit: Bread for all

Deel deze inhoud op sociale media