L'agroindustrie ontmoette le feu au brésil - CIDSE

L'agro-industrie met le feu au brésil

Quand l'agroecologie devient un arme de résistance


ENGELS
Deze studie van Entraide et Fraternité (alleen beschikbaar in het Frans) is het resultaat van een missie in de regio's Goiás en Tocantins (Brazilië) uitgevoerd in september 2022. Talrijke ontmoetingen met boeren-, traditionele en inheemse gemeenschappen, maar ook met actoren uit het maatschappelijk middenveld en politici, werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van hun partnerorganisaties, Agro é Fogo en de Pastorale Landcommissie (CPT).

De studie presenteert de structurele problemen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Brazilië waarmee landverdedigers worden geconfronteerd. Het document bestaat uit drie delen:

 1. Het eerste deel geeft een overzicht van conflicten over land en natuurlijke hulpbronnen in Brazilië en hun impact op lokale gemeenschappen.
 2. Het tweede deel gaat in op de betrokkenheid van België en de Europese Unie bij deze conflicten. Het benadrukt met name:
  – de negatieve effecten die zouden voortvloeien uit de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur;
  – Gevallen van mensenrechten- en milieuschendingen waarbij een Belgisch bedrijf betrokken was;
  – De rol van de EU bij de export van giftige pesticiden naar de regio.
 3. Het document besluit met beleidsaanbevelingen om de strijd van milieuverdedigers te ondersteunen. Gedurende het hele onderzoek wordt bijzondere nadruk gelegd op de rol van vrouwen en hun bijdrage aan het veranderen van het voedselsysteem.

Contactpersoon: Francesca Monteverdi, Research and Advocacy Officer, Entraide et Fraternité (francesca.monteverdi(at)entraide.be)

* Entraide et Fraternité is de Belgisch Franstalige ledenorganisatie van CIDSE.


FRANS
deze etude is het resultaat van een missie d'Entraide et Fraternité* in de regio's van Goiás en Tocantins au Brésil gerealiseerd in september 2022. Grâce au soutien de leurs partenaires Agro é Fogo et la Commission pastorale de la terre (CPT), de nombreuses rencontres avec les communautés paysannes, traditionnelles et autochtones, mais aussi avec des acteurs en actrices van de burgermaatschappij en de politici die mogelijk zijn.

Het is een feit dat de structuren van de natuur, de toegang tot en het gebruik van de natuurlijke bronnen van Brésil, de confrontatie met de verdediging en de verdediging van het terre zijn. Elle est divisée en trois parties :

 1. De eerste partij presenteerde een aperçu des conflits liés à la terre et aux resources naturelles au Brésil et de leurs repercussions sur locales communautés.
 2. De deuxième partie onderzoekt de implicatie van de Belgique et de l'Union Europeenne dans ces conflits. En particulier, elle met en évidence :
  -De negatieve gevolgen van de conclusie van het vrijgestelde akkoord van de UE-Mercosur;
  -Des cas des schendingen des droits humains et omgeving impliciet een Belgische onderneming;
  -De rol van de EU in de export van toxische pesticiden naar de regio.
 3. Het is een conclusie van de politieke aanbevelingen voor de bescherming van de verdediging en de bescherming van het milieu. Een particulier accent is niet geschikt voor de rol van vrouwen en kan bijdragen aan het veranderen van het voedingssysteem.

Neem contact op met Francesca Monteverdi, Chargée de recherche et plaidoyer, Entraide et Fraternité (francesca.monteverdi(at)entraide.be)

*Entraide et Fraternité est l'organisation membre belge francophone de la CIDSE.

Deel deze inhoud op sociale media