Eén synode, één tent, die zich uitstrekt over oceanen en continenten - CIDSE

Eén synode, één tent, uitgestrekt over oceanen en continenten 

Inclusiviteit, diversiteit, eenheid, synodaliteit en verzoening. Dit zijn enkele van de sleutelwoorden die uit de Synode Europees continentaal toneel. Over de hele wereld gaat het proces door. 

Van 5 tot 9 februari 2023 kwamen tweehonderd afgevaardigden uit heel Europa persoonlijk bijeen in Praag (en meer dan 250 online) om de vruchten te onderscheiden van het synodale werk dat in 2021 al op lokaal en nationaal niveau was verricht. De bisschoppen zetten hun bezinning samen voort tot 12 februari, na het horen van getuigenissen uit alle delen van Europa over de zorgen en dromen voor de toekomst van de Kerk. 

Het doel van de huidige continentale fase was om te onderscheiden wat er uit de vorige fase naar voren kwam, de inzichten van de lokale kerken te verdiepen, in een continentaal perspectief, en diep te luisteren, reflecteren, delen en bekeren mogelijk te maken, en de oproep te beantwoorden "Vergroot de ruimte van uw tent'. 

De bijeenkomst in Praag was een van de zeven synodale continentale bijeenkomsten die gepland waren tussen februari en maart:  

– Oceanië: de bijeenkomst begon op 5 februari in Suva (Fiji-eilanden), tegelijk met de Europese vergadering  
– Midden-Oosten: 12-18 februari, Beiroet (Libanon)
– Noord-Amerika: 13-17 februari, Orlando (Florida)
– Afrika: 1-6 maart, Addis Abeba (Ethiopië)
– Latijns-Amerika: 17- 23 maart, Bogota (Colombia)

De assemblee in Praag bestond uit 156 afgevaardigden van de 39 bisschoppenconferenties, leden van de Raad van bisschoppenconferenties van Europa (LMOE); elke nationale delegatie was samengesteld uit de voorzitter van de bisschoppenconferentie en 3 andere afgevaardigden, gekozen om te zorgen voor een adequate aanwezigheid van leken en lekenvrouwen, religieuze mannen en vrouwen, diakenen en priesters.
Naast deze officiële afgevaardigden waren 44 gasten rechtstreeks uitgenodigd door het LMOE-voorzitterschap, als vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke realiteiten op Europees niveau. Onder die gasten werd CIDSE vertegenwoordigd door Josianne Gauthier, onze secretaris-generaal.  

“Ik ben erg geraakt door de getuigenis van de landelijke rapporten. Dit is een belangrijke tijd voor de Wereldwijde Kerk en onze toekomst, maar deze Kerk in Europa moet moedig en nederig een stap voorwaarts zetten en een nieuw soort licht in de wereld zijn.” Josianne Gauthier

Na aangeboden te hebben a bijdrage in de diocesane fase, en na het consultatieproces op nationaal niveau te hebben ondersteund via veel van zijn lidorganisaties, heeft CIDSE het proces en de synodale benadering omarmd in zijn nieuwe organisatiestrategie (2023-2028); wereldwijde solidariteit, ecologische bekering en sociale rechtvaardigheid zijn de kernboodschappen die CIDSE naar voren brengt in zijn bijdrage aan de huidige fase van het raadplegingsproces. 

“We moeten niet alleen luisteren naar, maar ook de stem verheffen van de gemarginaliseerden, spreken en handelen met integriteit en moed, en een andere manier van leven voorstellen in een wereld die snakt naar gemeenschap, verbondenheid, rechtvaardigheid en solidariteit.” Josianne Gauthier

Om een ​​zo breed mogelijke deelname aan de discussies mogelijk te maken, had elke bisschoppenconferentie de mogelijkheid om (op afstand) 10 afgevaardigden uit te nodigen naast degenen die fysiek in Praag aanwezig waren. De online deelnemers konden het werk van de plenaire sessies volgen via een online platform en hun bijdrage en inzicht geven in online werkgroepen. Onder hen had Anja Appel, directeur van KOO, de Oostenrijkse ledenorganisatie van CIDSE, de gelegenheid om tussenbeide te komen:  

“Het is vrij duidelijk geworden dat de diversiteit in de online delegaties het discours enorm heeft verbreed. In de online werkgroepen, waarvan sommige zeer divers waren, leidde het open luisteren en het eerlijk aanpakken van de uitdagingen tot zeer expliciete, eerlijke resultaten, die ook een aanzienlijke impact hadden op de uitkomstnota. En hoe graag we ook het gevoel van verbondenheid in Praag hadden willen delen, de inzet en het medeleven van de online afgevaardigden voor het proces, ondanks alle inhoudelijke verschillen, was een geweldige ervaring.” Anja Appel

Parallel aan de Europese bijeenkomst werd op de Fiji-eilanden de Oceanische bijeenkomst gehouden, waar verhalen en reflecties over de diepe verbondenheid tussen de uitdagingen van mens en planeet centraal stonden. Dit is duidelijk aanwezig in de krachtige uitspraak over oceanen vrijgegeven door de Federatie van Katholieke Bisschoppenconferenties van Oceanië aan het einde van de sessie.  

“Het synodale pad waartoe paus Franciscus de hele kerk heeft geroepen, betekent een kerk van gastvrijheid, ontmoeting en dialoog met de realiteit van het leven van mensen in Oceanië vandaag. We kwamen samen om te leren, en dit was een tijd van gratie en diepe bekering. We zien ons doel om samen te werken om voor de oceanen te zorgen door middel van synodaliteit en zending als een essentiële dimensie van de prediking van het evangelie.” Bisschop Anthony Randazzo, voorzitter van de Federatie van katholieke bisschoppenconferenties van Oceanië 

'Discussies en gesprekken over klimaatverandering kunnen niet plaatsvinden zonder de betrokkenen erbij te betrekken. De verzamelde gegevens over ecologie moeten worden gedeeld met de gemeenschappen en aan hen worden uitgelegd. Veerkracht kun je alleen samen ontwikkelen.” Pirmin Spiegel, directeur-generaal van Misereor en lid van de raad van bestuur van CIDSE bij de bisschoppenvergadering uit heel Oceanië in Suva / Fiji

Aan het einde van elke continentale samenkomst zal een volgend einddocument worden opgesteld om de stem van Gods volk uit die specifieke regio's van de wereld weer te geven. De 7 continentale rapporten zullen vervolgens naar het secretariaat-generaal van de synode worden gestuurd en zullen de basis vormen voor de Instrumentum Laboris voor de algemene vergadering (eerste fase) in oktober 2023 en het volgende jaar, zoals vastgesteld door paus Franciscus. 

CIDSE en haar leden en partners van over de hele wereld hopen dit synodale pad te kunnen voortzetten. We leren terwijl we deze benadering van luisteren en samen genezen beoefenen, voor de pijn uit het verleden en om samen een toekomst op te bouwen waarin de Kerk een grotere en sterkere rol speelt voor gerechtigheid. 


Omslagfoto: Vergadering van de Europese Continentale Synode, Praag 2023, Credit CCEE.
Artikelfoto's: 1) Josianne Gauthier, 2) Rivier boven kerkelijk netwerk Azië Oceanië (RAOEN)

Deel deze inhoud op sociale media