Internationale Vrouwenrechtendag 2023 - CIDSE

Internationale Vrouwenrechtendag 2023

Verhalen van hoop en weerstand van het CIDSE-netwerk

Elk jaar is Internationale Vrouwenrechtendag (IWD) een moment om extra zichtbaarheid en steun te geven aan de dagelijkse strijd van vrouwen om voor hun rechten te vechten, om op te roepen tot gedurfde actie om genderongelijkheid wereldwijd aan te pakken, om het werk van vrouwen, vrouwenrechten en rechtenbewegingen en organisaties voor genderrechtvaardigheid die ons inspireren, en om na te denken over de offers en prestaties van vrouwen over de hele wereld. 
In deze blog belichten we enkele van de vele verhalen van hoop en verzet die onze leden en hun partners deelden op IWD 2023.  

Broederlijk Delen, België 
Broederlijk Delen organiseerde op 8 maart een openbare actie voor het EU-parlement om te pleiten voor een sterkere EU-wet inzake duurzame due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen en om de mensenrechtenschendingen van vrouwelijke activisten door het bedrijfsleven aan de kaak te stellen. Er werden toespraken gehouden door Lieve Herijgers, directrice van Broederlijk Delen en Susana Ramírez Lopéz, een inheemse vrouwelijke mensenrechtenverdediger uit Pastoral de la Tierra San Marcos in Guatemala.
👉 De zorgplichtwet: de lat voor bedrijven moet hoger


CAFOD, Engeland en Wales 
Op IWD vierde CAFOD de prestaties van vrouwen wereldwijd en riep op tot gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Het verdedigen van de mensenrechten van vrouwen in Guatemala stond ook centraal in een artikel dat het verhaal vertelde van Zoila, een inheemse Q'eqchi'-leider van de Maya's. CAFOD bracht ook een uitgeleende reflectie uit om te denken aan alle vrouwen over de hele wereld wier leiderschap en dienstbaarheid geworteld zijn in liefde voor hun gemeenschap, vrouwen die misschien niet altijd worden erkend en gevierd.
👉 Opkomen voor vrouwenrechten in Guatemala
👉https://cafod.org.uk/pray/lent-calendar/8-march

CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk 
In een interview voor de Franse krant Le Journal du Dimanche hekelde Sylvie Bukhari-de Pontual, voorzitter van CCFD-Terre Solidaire, “het patriarchaat als een van de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid”. De organisatie bracht ook hulde aan vrouwen die onvermoeibaar werken voor meer solidariteit door de portretten van twee inspirerende vrouwen te delen: Rose Padilha (Brazilië) die haar leven heeft gewijd aan de inheemse bevolking van het Braziliaanse Amazonegebied en Béatrice Epaye (Centraal-Afrikaanse Republiek), lid van het parlement en voorzitter van de commissie buitenlandse zaken. Lezers werden ook uitgenodigd om hun kennis over feiten met betrekking tot vrouwen te testen in een kleine quiz.
👉  Les femmes qui nous inspirator – Terre Solidaire


Cordaid, Nederland 
Cordaid maakte van de gelegenheid van IWD gebruik om de vooruitgang en het belang te vieren van vrouwenbewegingen die ruimte helpen scheppen voor vrouwen en jongeren wier stem vaak wordt genegeerd. In een blog ging schrijver en voormalig Cordaid-collega Mahamuda Rahman ook in op de semantiek achter de term feminisme.
👉 Waarom we in 2023 en daarna nog steeds vrouwenbewegingen nodig hebben
👉 Als het ons allemaal betreft, waarom noemen we het dan nog steeds feminisme?


Ontwikkeling en vrede, Canada 
Ontwikkeling en vrede vierden 180 vrouwen en meisjes in Sierra Leone die strijden om hun ambities te vervullen en hun rechtmatige plaats in de samenleving in te nemen met de hulp van hun partnerorganisatie NMJD (Network Movement for Justice and Development).
👉 https://twitter.com/DevPeace/status/1633506266898210817 


Entraide et Fraternité, België  
Entraide et Fraternité bracht hulde aan Barbara Dias do Nascimento, Maria Moreira en 4 andere vrouwen die werken of samenwerken met hun Braziliaanse partnerorganisaties die de strijd van boerengemeenschappen op het platteland ondersteunen en de empowerment van vrouwen die in deze gemeenschappen leven, vergemakkelijken.
👉 Brésil: la terre, c'est la vie


Fastenaktion, Zwitserland  
Fastenaktion plaatst de kwestie van gendergelijkheid centraal in al haar projecten. Voor IWD deelden ze twee voorbeelden uit Burkina Faso waaruit blijkt dat succesvol genderwerk verder gaat dan louter promotie van vrouwen.
👉 "Gerechtigkeit braucht alle Geschlechter" (IT en FR


FEC, Portugal 
Op IWD vroeg FEC hun medewerkers uit Angola, Guinee-Bissau, Mozambique en Portugal om één woord te zeggen dat in hen opkomt als ze 'Vrouw' horen.
👉 O que é ser mulher


FOCSIV, Italië 
FOCSIV belichtte de campagne “Peace Goes Beyond. Sustain hope” die ze promoten samen met Caritas Italiana, waar vrouwen de hoofdrolspelers zijn. Ze deelden het verhaal van Aisha, die deel uitmaakt van een groep Syrische vrouwen die proberen hun gezinsinkomen te behouden en banden en solidariteit te ontwikkelen, dankzij een initiatief van Caritas Turkije. Een verbintenis die doorgaat ondanks de moeilijkheden die verband houden met de dramatische aardbeving die afgelopen februari plaatsvond.
👉 Donne che costruiscono, e ricostruiscono


KFB (lid van KOO), Oostenrijk 
De Oostenrijkse katholieke vrouwenbeweging zet zich sinds haar oprichting in voor genderrechtvaardigheid binnen de katholieke kerk en in het openbaar. IWD was voor hen een gelegenheid om te kijken naar zowel de verwezenlijkingen als de hardnekkige hiaten, vooral op het gebied van zorg. 
👉 Is de 8e maand een Feiertag? Noch nicht (ganz)


Manos Unidas, Spanje 
Op IWD concentreerde Manos Unidas zich op de promotie van onderwijs als instrument om vrouwenrechten te bevorderen en deelde het verhaal van Naira, een jonge Marokkaanse vrouw die een studiebeurs won om in Canada te studeren. Haar verhaal zou dat van veel andere jonge vrouwen kunnen zijn die, met wil en moeite, in staat zijn om de barrières en terughoudendheid van patriarchale samenlevingen te overwinnen die, zelfs vandaag nog, vrouwen marginaliseren en uitsluiten, die zij als tweederangs mensen beschouwen.
👉 Impuls voor het onderwijs om herramienta te promoten om de rechos de las mujeres te promoten


Maryknoll Office for Global Concerns, VS 
De Maryknoll Lay Missioners publiceerden een blog van Dee Dungy over verhalen van vrouwelijke vluchtelingen in het Kakuma Refugee Camp in Kenia.
👉 Wachten in hoop


Misereor, Duitsland  
Misereor riep samen met de Katholischer Deutscher Frauenbund eV de Duitse regering op om haar inzet voor de Afghaanse burgerbevolking voort te zetten en projecten voor vrouwen op lange termijn veilig te stellen. “De strikte gendersegregatie die in Afghanistan is opgelegd, drijft vrouwen en hun kinderen tot honger.” Gezien de humanitaire crisis in het land is het absoluut noodzakelijk dat noodhulp iedereen onvoorwaardelijk bereikt.
👉 Afghanistan: Frauen-Projekte langfristig sichern


Partage Lu, Luxemburg 
Vrouwen vormen de ruggengraat van samenlevingen – hun bijdragen zijn van onschatbare waarde en hun impact is onmetelijk. Partage lu vierde de kracht, veerkracht en vastberadenheid van vrouwen over de hele wereld en riep op om samen te werken aan een toekomst waarin alle vrouwen toegang hebben tot gelijke kansen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.
👉 Femmes.Pouvoir.verandering.


SCIAF, Schotland 
SCIAF herinnerde ons eraan dat we geen einde kunnen maken aan armoede zonder de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Over de hele wereld zijn de kansen voor vrouwen en meisjes onevenredig beperkt; de kans op bezit of land is kleiner dan voor mannen; leiderschapsrollen zijn moeilijker te bereiken; en de toegang tot onderwijs en opleiding is slechter, wat betekent dat het voor vrouwen moeilijker is om hun leven en dat van de volgende generatie te verbeteren. Seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV) is ook alledaags en een van de meest wijdverspreide mensenrechtenschendingen in onze wereld.  
👉 Gelijkheid empowerment onderwijs voor alle vrouwen en meisjes 


Trócaire, Ierland 
Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag erkende Trócaire 50 opmerkelijke vrouwen met wie ze de afgelopen vijf decennia het voorrecht hebben gehad om mee te werken en van te leren. Bekijk de slideshow van deze vrouwen ter ere van Internationale Vrouwendag.

👉 De opmerkelijke vrouwen van Trócaire die strijden voor een rechtvaardige wereld


Vastenactie, Nederland
Vastenactie deelde het verhaal van Awut en Ajak, twee vrouwen uit Zuid-Soedan, die overleven omzetten in samenleven/coëxistentie. 'Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan', zegt Ajak. “Samen overleven is makkelijker dan alleen overleven. En vooral: bewaar de vrede. Laten we samenleven als één volk in één wereld!” 
👉 Samen overleven is beëindigen dan alleen

Deel deze inhoud op sociale media