Samen bouwen aan onze toekomst: CIDSE ontmoet Afrikaanse partners voorafgaand aan COP28 - CIDSE

Samen bouwen aan onze toekomst: CIDSE ontmoet Afrikaanse partners voorafgaand aan COP28

Afgelopen februari reisden CIDSE-medewerkers, Nicky Broeckhoven en Vincent Dauby, naar Oeganda om verschillende partner- / bondgenootorganisaties te ontmoeten. Tijdens hun verblijf kregen ze de kans om het werk van CIDSE-partners beter te leren kennen en mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen. Hieronder delen zij hun ervaringen en indrukken met ons. 

Samen sterker: de stemmen van partners staan ​​centraal in onze belangenbehartiging 

Op maandag 20 februarith's Ochtends verlieten we de Belgische kou om zo'n 10 uur later aan te komen in de aangename warmte van Entebbe, de voormalige hoofdstad van Oeganda. Na een korte nachtrust werden we welkom geheten door AFSA (Alliance for Food Sovereignty in Africa) medewerkers en namen deel aan hun vergadering debriefing van de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh (UNFCCC COP27) en om ons samen voor te bereiden op COP28. Inclusief deelnemers aan de bijeenkomst Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de Oegandese regering en Afrikaanse onderhandelaars die betrokken zijn bij de UNFCCC-onderhandelingen.  

Million Belay, algemeen coördinator van AFSA, opent de debriefing na COP 27. Krediet AFSA.

Tijdens de bijeenkomst herhaalden AFSA en haar bondgenoten hun inzet om te pleiten voor agro-ecologie en voor voedselsoevereiniteit. Deze toezegging kan alleen worden uitgevoerd door maatschappelijke organisaties als we relaties en vertrouwen opbouwen met beleidsmakers en onderhandelaars. Als netwerk wil CIDSE ook de samenwerking met partners en bondgenoten versterken om agro-ecologie vanaf de grond te ontwikkelen, zodat het de voordelen ervan kan aantonen. Tegelijkertijd weten we dat COP-conferenties ook een strijd van verhalen en ideeën zijn. We moeten ons vermogen versterken om die uit te dagen. We verlieten de AFSA-bijeenkomst met positieve energie en toewijding.  

Groepsfoto van de deelnemers aan de Post COP 27 debrief meeting. Krediet: AFSA

De volgende dag kwamen we aan in de drukke stad Kampala na een uur reizen met de auto om af te spreken ACSA, de Advocacy Coalition for Sustainable Agriculture, een belangrijke partner van CIDSE in Oost-Afrika. ACSA is een netwerk van maatschappelijke organisaties die samenwerken met kleine boeren en duurzame landbouw, ontwikkeling van de landbouwmarkt, onderzoek en belangenbehartiging bevorderen. Hun werk is gericht op het vergroten van het inzicht van boeren in beleidskwesties waarmee kleine boeren in Oeganda te maken hebben. Ze verwelkomden ons tijdens een van hun trainingssessies over belangenbehartiging voor boeren, ondersteund door Misereor, de Duitse ledenorganisatie van CIDSE. Het was echt stimulerend om direct te luisteren naar de realiteit van Oegandese boeren en te leren hoe ze kunnen pleiten voor hun behoeften om agro-ecologie te ondersteunen door onder andere de ontwikkeling van lokale zaadbanken en economische rechtvaardigheid voor vrouwelijke boeren.

Deelnemers aan de ACSA-training in Kampala. Krediet: ACSA/Twitter

's Middags waren we uitgenodigd om een ​​regionale workshop bij te wonen, georganiseerd door de Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA) over de implementatie van de richtlijnen van Laudato Si in de regio. Het gaf ons de kans om inzicht te krijgen in het werk van verschillende nationale katholieke commissies voor gerechtigheid en vrede.  

Groepsfoto van de deelnemers aan de AMECEA regionale workshop. Krediet: AMECEA/Nieuwsbrief.

We brachten de volgende dag door met enkele personeelsleden van ESAFF, het Eastern and Southern African small-scale Farmers Forum, een netwerk van kleinschalige boerenorganisaties die actief zijn in 16 Oost- en Zuid-Afrikaanse landen. Hun werk is erop gericht kleine boeren in staat te stellen met één stem te spreken, zodat hun problemen, zorgen en aanbevelingen een integraal onderdeel worden van het beleid en de praktijk op zowel nationaal als regionaal en mondiaal niveau. In de ochtend hadden we de kans om elkaar te leren kennen, elkaars werk te leren kennen en mogelijke synergieën op het gebied van belangenbehartiging en financiën te verkennen, met name op mondiaal niveau.  

's Middags verlieten we Kampala om een ​​agro-ecologische boerderij te bezoeken en het werk van ESAFF in de praktijk te zien. We werden verwelkomd door Paul, een kleinschalige boer met meer dan 20 jaar ervaring, en andere leden van de boerengemeenschap, die geleidelijk een agro-ecologische boerderij hebben ontwikkeld, vertrouwend op de bodem en op de ecologische interacties tussen planten en dieren om voedsel en andere nuttige materialen produceren. ESAFF helpt hen bij het ontwikkelen van hun activiteiten, zoals de ontwikkeling van zaadbanken, marktondersteuning, uitwisseling met andere boeren en door hun politiek bewust te maken van de rechten van kleine boeren. Tijdens onze uitwisseling vroeg de boerengroep ons naar ons werk op mondiaal niveau om agro-ecologie te ondersteunen. We legden uit dat het een moeilijke politieke strijd was maar dat we de laatste jaren een positieve evolutie zien: agro-ecologie wordt meer en meer besproken in internationale fora en omarmd door verschillende middenveldorganisaties. De politieke strijd is hevig, maar we hebben ons engagement uitgesproken om te blijven vechten voor de rechten van landarbeiders en voor een duurzame toekomst voor iedereen.  

Groepsfoto met ESAFF-medewerkers en verschillende leden van de groep kleine boeren. Krediet: AFSA

De dag erna namen we weer deel aan de AMECEA-workshop. De ochtend was gewijd aan interactie met de Petroleum Authority of Uganda over de East African Crude Oil Pipeline (EACOP). De pijpleiding, die 's werelds langste verwarmde oliepijpleiding zou worden, is wijdverbreid betwiste. Vertegenwoordigers/leiders van de Oegandese kerk hadden daarom de Petroleum Authority uitgenodigd om een ​​overzicht van het project te geven en bepaalde aspecten toe te lichten. 's Middags stapten we allemaal in de bus en lieten we de drukke stad Kampala achter ons om de stad te bezoeken Bethanië Land Instituut in Luweero. Het instituut dient als demonstratieplaats voor het soort integrale ecologie waar paus Franciscus om vraagt ​​en was een mooie afsluiting van de workshop over de implementatie van Laudato Si'. 

Omruilen landrechten van vrouwen in de Oost-Afrikaanse regio 

Ons partnerbezoek was ook een mooie gelegenheid om ons voor te bereiden op een workshop die we in juli in Kampala plannen. Het wordt een leer- en overlegworkshop voor katholieke actoren in Oost-Afrika om de belangenbehartiging voor landrechten van vrouwen te ondersteunen. Deze workshop, oorspronkelijk gepland voor maart 2020, moest worden uitgesteld vanwege de COVID 19-pandemie. Het organiserend comité besloot echter collectief dat het tijd was om de draad weer op te pakken. Door de hele week met verschillende actoren te spreken (zowel CSO-actoren zoals AFSA, ACSA, ESAFF als kerkelijke actoren zoals AMECEA en verschillende Justice and Peace-commissies), werd duidelijk dat de workshop nog steeds hard nodig was. De kwesties rond de landrechten van vrouwen zijn complex en onderling verbonden en er is tijd en ruimte nodig voor een breed scala aan actoren, vooral kerkelijke en niet-kerkelijke actoren, om elkaar te ontmoeten en contact te maken.  

Tijdens ons bezoek hebben we ook een glimp opgevangen van het geweldige werk dat maatschappelijke organisaties, maar ook enkele kerkelijke actoren, al doen om de landrechtenkwesties van vrouwen in hun dagelijkse werk aan te pakken. Op een dag kregen we tijdens de lunch de kans om te luisteren naar het verhaal van Margaret, een kleine boerin en lid van ESAFF. Ze had 8 uur gereisd, alleen maar om de voorbereidingsbijeenkomst voor onze workshop bij te wonen! Toen we begonnen uit te wisselen, vertelde ze ons trots over haar betrokkenheid bij de ESAFF Gender Action-leersystemen (GALS) programma op het gebied van landrechten en gendergelijkheid. Dit is een door de gemeenschap geleide empowerment-methodologie die gericht is op het verbeteren van levensonderhoud en genderrechtvaardigheid in gemeenschappen. Het maakt gebruik van visuele diagrammen waarmee kleinschalige boeren op verschillende niveaus in de keten visies kunnen ontwikkelen waarin ze dromen van hun toekomst, nadenken over hun huidige situatie, uitdagingen en beschikbare kansen identificeren en mogelijke relaties en acties voor hun problemen onderscheiden. Ze vertelde ons hoeveel haar leven was veranderd sinds ze aan het programma begon. Terwijl ze er aanvankelijk alleen aan begon, ging haar man onderweg met haar mee. Dankzij het programma werd haar man zich meer bewust van de problemen rond de landrechten van vrouwen, en ze hebben nu een gezamenlijk landrecht op hun eigendom. Hij is haar ook erg gaan steunen en heeft haar ertoe aangezet haar doelen en dromen te blijven bereiken. Het programma heeft ook een impact gehad op hun kinderen. Het inspireerde bijvoorbeeld haar oudste dochter om haar toekomst beter te visualiseren. Margaret is betrokken bij haar plaatselijke parochie en haar bisdom; ze onderzoekt hoe de GALS-training voor hen nuttig kan zijn, aangezien ze vaak verhalen hoort van vrouwen die het moeilijk hebben. Ze wil hen graag helpen door ook zoveel mogelijk mannen erbij te betrekken, aangezien ze zelf heeft gezien welke verandering dit teweeg kan brengen.  

Krediet: AFSA.

De workshop die CIDSE plant in samenwerking met verschillende andere actoren, zal ons een broodnodige ruimte bieden om naar meer van deze verhalen en ervaringen over landrechten van vrouwen te luisteren en om maatschappelijke organisaties en kerkelijke actoren eromheen te verbinden. Daarnaast is er op nationaal niveau al wetgeving over landrechten voor vrouwen, maar het probleem ligt bij de implementatie. Het doel van de workshop is ook om te lobbyen bij de overheid om hen te laten zien wat er ontbreekt. Als resultaat van de workshop is het de bedoeling om sterke aanbevelingen te doen die we kunnen voorleggen aan verschillende belanghebbenden (Afrikaanse regeringen, kerkelijke actoren (van verschillende religies), vrouwenbewegingen en maatschappelijke organisaties). 

Het bezoek van onze partners aan Oeganda is in veel opzichten ongelooflijk vruchtbaar geweest. Het hielp ons om het werk van onze partners en bondgenoten beter te leren kennen, onze relaties te versterken en toekomstige samenwerkingen te verkennen.  


Deel deze inhoud op sociale media