'Verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van de financiering voor agro-ecologie' - CIDSE

'Kwantiteit en kwaliteit financiering agro-ecologie verbeteren'

Onderstaand artikel is een korte Engelse versie van een artikel van Patrick Veillard, oorspronkelijk gepubliceerd (in het Frans) voor de SOS Faim-nieuwsbrief 'Défis Sud'.   

In 2018, de Gezinslandbouwbarometer wees op de zwakte van het overheidsbeleid dat specifiek is voor agro-ecologie in verschillende regio's van de wereld [1]. Een paar jaar later lijkt agro-ecologie vooruitgang te hebben geboekt, althans in officiële verklaringen en standpunten. Maar hoe zit het met de echte kern van de zaak, de kwestie van de financiering? Zijn er positieve ontwikkelingen in financiële stromen, met name in de bi- en multilaterale samenwerking? Zijn de in het veld gefinancierde projecten gericht op echt transformatieve agro-ecologie of schilderen ze gewoon het klassieke agro-industriële model in het groen? 

Het eerste element van het antwoord is te vinden in een rapport van de Verenigde Naties (FAO, UNDP en UNEP), die in september 2021 de "sociaal en ecologisch schadelijke" aard van de meeste openbare landbouwsubsidies ter wereld aan de kaak stelden. Dit is een zeldzaam standpunt dat wordt gedeeld door de drie VN-agentschappen en onderstreept de Copernicaanse revolutie die nog moet worden volbracht in termen van publieke financiering om duurzame voedselsystemen te ondersteunen [2]. 

Een andere indicatie van de lage budgetten voor agro-ecologie is te vinden in een rapport van het High-Level Panel of Experts (HLPE) on Food Security and Nutrition van het Committee on World Food Security (CFS), dat in 2019 aangaf dat overheidsinvesteringen in agro-ecologische benaderingen werden geschat op 1.5% van de totale budgetten voor ontwikkelingshulp en landbouw [3]. 

Op het gebied van ontwikkelingsbeleid is het beeld niet veel beter. Een publicatie uit 2020 van CIDSE en Coventry University meldde dat slechts 2.7% van de multilaterale samenwerkingsfondsen van de EU die tussen 2016 en 2018 via VN-agentschappen (FAO, IFAD en WFP) werden gekanaliseerd, de agro-ecologische transitie ondersteunde. Ook al was het beeld maar gedeeltelijk en is de Europese Commissie waarschijnlijk ambitieuzer op bilateraal niveau, toch blijft het algemene beeld er een van weinig steun, aangezien andere studies gericht zijn op het VK (5%), Frankrijk (12.6%), België (16%). %) of Denemarken (1.4%) hebben aangetoond [4]. 

Vincent Dauby, CIDSE Food and Land Officer, is van mening dat "de Europese delegaties in elk land" een belangrijk doelwit zijn, naast het meerjarige financiële kader van de EU, dat momenteel wordt herzien. 

Deze delegaties moeten geïnformeerd worden over agro-ecologie en worden bijgestaan ​​bij de selectie en evaluatie van projecten, die momenteel sterk gericht zijn op zaken als rendement op investering. 

Vincent Dauby

Tot slot is er nog een observatie dat steeds meer internationale financieringsbronnen zich richten op klimaatkwesties, wat een kans biedt voor extra fondsen, maar ook risico's met zich meebrengt van een te partijdige agro-ecologische aanpak. Volgens Vincent Dauby: 

Er zijn risico's van al te technische en koolstofgerichte benaderingen, en daarom pleit het maatschappelijk middenveld voor agro-ecologische principes in plaats van praktijken in klimaatonderhandelingen. 

Vincent Dauby

De voorbeelden die in de volledige versie van het artikel worden genoemd, illustreren de noodzaak om niet alleen de volumes, maar ook de kwaliteit van de financiering voor agro-ecologie te verbeteren. Een studie van CIDSE en CAWR aan de Coventry University somt ontwikkelingsmogelijkheden op dit gebied op, met de nadruk op sociaal-politieke dimensies, medebestuur, gelijke rechten of het flexibele, multidimensionale en langetermijnkarakter van de monitoring van gefinancierde projecten [5].

Opmerkingen:
[1] Veillard P. 2018. Quelles politiques publiques pour soutenir la transition agroécologique ? Défis Sud nr. 136. Le Baromètre des Agricultures familiales. 
[2] In het bijzonder geeft het rapport aan dat 87% van de 540 miljard dollar aan steun aan landbouwproducenten prijsverstorend is of schadelijk is voor de natuur en de gezondheid. UNEP, UNDP, FAO. 14/09/2021. Een kans van meerdere miljarden dollars: herbestemming van landbouwsteun om voedselsystemen te transformeren 
[3] HLPE. 2019. Agro-ecologische en andere innovatieve benaderingen voor duurzame landbouw en voedselsystemen die de voedselzekerheid en voeding verbeteren 
[4] Universiteit van Coventry, CIDSE. September 2020. Analyse van geldstromen naar agro-ecologie. Het geval van geldstromen van de Europese Unie naar de in Rome gevestigde agentschappen van de Verenigde Naties en het geval van het groene klimaatfonds. 
[5] Universiteit van Coventry, CIDSE. april 2021. Geld verdienen voor agro-ecologie. Ontwikkelingshulp transformeren om agro-ecologie te ondersteunen. Beleidsbriefing. 


Coverafbeelding: Een vrouwelijke oude rot op aarde. Krediet: UserGI15633745/iStock/Getty Images

Deel deze inhoud op sociale media