Van rechten tot realiteit - CIDSE

Van rechten naar realiteit

Zorgen voor een op de rechthebbende gerichte toepassing van de Franse wet op de waakzaamheidsplicht: eerste lessen die zijn getrokken uit Unión Hidalgo V EDF.
Een rapport van CCFD-Terre Solidaire, ECCHR, ProDESC


In deze publicatie benadrukken het Europees Centrum voor Grondwettelijke en Mensenrechten (ECCHR), de Mexicaanse vereniging ProDESC en CCFD-Terre Solidaire de aanzienlijke juridische en procedurele hindernissen waarmee de inheemse gemeenschap in Mexico, Union Hidalgo, wordt geconfronteerd in de rechtszaak tegen EDF over de basis van de Wet waakzaamheidsplicht.

Er is een groeiende wereldwijde beweging om de straffeloosheid van bedrijven voor mensenrechtenschendingen bij transnationale bedrijfsactiviteiten te bestrijden, zoals blijkt uit de Europese richtlijn inzake duurzame due diligence (CSDDD) waarover momenteel wordt onderhandeld in het Europees Parlement.

Frankrijk was een pionier door al in 2017 een ambitieuze tekst over de waakzaamheidsplicht aan te nemen. Deze wet stelt een nieuw wettelijk mechanisme in dat de grootste Franse bedrijven een bindende verplichting oplegt om mensenrechten en milieueffecten als gevolg van hun activiteiten en binnen hun toeleveringsketens. De wet verankert een proces waarbij gemeenschappen en individuen die negatief worden beïnvloed door transnationale bedrijfspraktijken, toegang kunnen krijgen tot juridische wegen voor het voorkomen en herstellen van schade.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de Franse wet, en ondanks een toenemend aantal ingediende zaken, is het echter onduidelijk of de interpretatie en implementatie ervan door de Franse rechtbanken het mogelijk zal maken om een ​​juridisch instrument te worden dat beantwoordt aan de gestelde doelen. Met name de hiaten en dubbelzinnigheden in de tekst van de wet dreigen mazen in de wet te creëren waardoor bedrijven hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen en zo de uitoefening van de rechten die het creëert, kunnen belemmeren. 

Op basis van deze observatie heeft CCFD-Terre Solidaire, de Franse ledenorganisatie van CIDSE, samen met ECCHR en ProDESC dit rapport vrijgegeven om de belangrijkste kwestie van de interpretatie en implementatie van de waakzaamheidsplicht door de Franse rechtbanken aan te pakken. Het document bevat ook aanbevelingen aan de Franse regering en Europese beleidsmakers.

Contactpersoon: Clara Alibert, Chargée de plaidoyer Acteurs Economiques, CCFD-Terre Solidaire (c.alibert(at)ccfd-terresolidaire.org)

Deel deze inhoud op sociale media