Persbericht: Mensenrechtenschendingen tegen de Maasai-bevolking in Tanzania - CIDSE

  Persbericht: Mensenrechtenschendingen tegen de Maasai-bevolking in Tanzania

  DELEGATIE VAN MAASAI ONTMOET EUROPESE LEIDERS IN EEN BOD OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE GEDWONGEN UITZETINGEN EN SCHENDINGEN VAN MENSENRECHTEN WAARmee ZE IN TANZANIA WORDEN GECONSTATEERD

  22.05.2023. Een spraakmakende delegatie van Maasai-vertegenwoordigers start in mei een tournee in verschillende Europese landen, op zoek naar internationale steun om de aanhoudende gedwongen uitzettingen en mensenrechtenschendingen tegen de Maasai-bevolking in Tanzania een halt toe te roepen.

  De Maasai leven al generaties lang in het Serengeti-ecosysteem in Tanzania en hebben deze landen gevormd en beschermd, waarbij dieren in het wild en de biodiversiteit in gebieden zoals Loliondo, het Ngorongoro Conservation Area en het nu Serengeti National Park behouden blijven. Ze zijn echter systematisch gemarginaliseerd en met geweld uit hun voorouderlijk land verdreven om plaats te maken voor natuurbeschermingsprojecten, toerisme en jacht op trofeeën, waarbij hun mensenrechten en grondwettelijke rechten ernstig worden geschonden. Dit is ook gebeurd met de steun van ngo's voor natuurbehoud zoals de Frankfurt Zoological Society (FZS) en Europese financiering.  

  De afgelopen jaren voerde de Tanzaniaanse regering een meedogenloze campagne tegen de Maasai, gekenmerkt door gedwongen uitzettingen die al tienduizenden Maasai-mensen in verschillende regio's hebben getroffen. In 2022 werden de uitzettingen van de Maasai in Loliondo om plaats te maken voor een toerisme- en natuurbeschermingsoperatie gekenmerkt door extreem geweld. De Tanzaniaanse regering heeft ook de beschikbaarheid van en toegang tot vitale sociale diensten, zoals gezondheidsdiensten in Ngorongoro, verlamd als wapen om de Maasai uit hun voorouderlijk land te verdrijven. De regering voert een meedogenloze campagne tegen Maasai in Tanzania.

  Europese regeringen, EU-instellingen en ngo's zoals FZS zijn direct of indirect betrokken bij toerisme- en natuurbeschermingsprojecten in Tanzania, ook in het Ngorongoro-district. Daarom zal de delegatie een bezoek brengen aan Duitsland, Oostenrijk en het EU-hoofdkwartier in Brussel om hun zorgen kenbaar te maken. Het doel is ervoor te zorgen dat deze overheidsinstanties maatregelen nemen om de mensenrechten van de Maasai te respecteren en te bevorderen en te voorkomen dat hun financiële steun aan de Tanzaniaanse regering verdere gedwongen uitzettingen en geweld mogelijk maakt.

  De Maasai-delegatie dringt aan op de noodzaak om het huidige model voor toerisme en natuurbehoud te veranderen, dat de visie promoot dat natuurbescherming gescheiden moet worden van menselijke bewoning. Inheemse volkeren in veel landen worden verdreven uit naam van natuurbehoud en hun levensonderhoud wordt vernietigd, zoals dat van de Maasai. De delegatie eist dat: i) EU-lidstaten en Europese instellingen de financiering stopzetten voor projecten op het gebied van toerisme en natuurbehoud die de mensenrechten schenden, en ii) ervoor zorgen dat internationale partnerschappen landrechten en mensenrechten volledig respecteren en bevorderen.

  De Maasai-delegatie hoopt dat ze door bewustwording van deze kwesties en internationale steun te vergaren, kunnen helpen een einde te maken aan de aanhoudende gedwongen uitzettingen en mensenrechtenschendingen van hun volk in Tanzania. Ze willen ook de duistere kant van toerisme laten zien en de verkeerde veronderstellingen over natuurbehoud corrigeren, die verwoestende gevolgen hebben voor hun leven en land. De traditionele manier van leven van de Maasai is niet onverenigbaar met de bescherming van het milieu. Integendeel, de Maasai vormen en beschermen de natuur en de biodiversiteit - als ze maar vrij toegang hebben tot en vrij kunnen bewegen in hun land.

  Achtergrondinformatie over het conflict en de eisen van de Maasai:

  Voor vragen van de media, neem dan contact op met:

  De Pastoralisten Forum van inheemse niet-gouvernementele organisaties (PINGO's Forum) is een belangenbehartigingscoalitie van 53 organisaties van inheemse volkeren die zich in Tanzania inzetten voor de rechten van de gemarginaliseerde gemeenschappen van inheemse herders en jagers-verzamelaars. Het werd in 1994 opgericht door zes organisaties van herders en jagers-verzamelaars in hun strijd voor landrechten en ontwikkeling.

  De Maasai-delegatie naar Europa wordt ondersteund door een groep ngo's en maatschappelijke organisaties die solidair zijn met de Maasai-bevolking in Tanzania. Ze werken aan bewustwording, bevordering van internationale solidariteit en geven Maasai-mensen een stem terwijl ze worden gecriminaliseerd. Ze pleiten verder voor beleidswijzigingen die de Maasai-gemeenschappen helpen in harmonie te leven met hun land en dieren in het wild, vrij van gedwongen uitzettingen en mensenrechtenschendingen.

  Aanvullende informatie over de tour van de Maasai-sprekers is beschikbaar op: https://pingosforum.or.tz/speakers-tour-maasai-shall-niet doodgaan/

  Deel deze inhoud op sociale media