Op geloof gebaseerde organisaties verenigen stemmen in The Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology - CIDSE

Op geloof gebaseerde organisaties verenigen stemmen in The Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology

Een stem geven aan de roep van de aarde en de roep van de armen: een wereldwijd initiatief dat mensen uit Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Oceanië, Noord-Amerika en Europa met elkaar verbindt

Van 2 tot 4 juli kwamen in Rome 45 vertegenwoordigers van territoriale kerkelijke netwerken van over de hele wereld bijeen in de San Calisto-kantoren van het Vaticaan om na te denken over de identiteit, roeping en missie van de "Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology" (ENA). De bijeenkomst werd georganiseerd door het Dicastery for Promoting Integral Human Development, dat ondersteunt maar geeft geen leiding aan het werk van de verschillende territoriale netwerken.

Territoriale Kerkelijke Netwerken

In de afgelopen tien jaar hebben zich netwerken gevormd of zijn zich aan het vormen in verschillende delen van de wereld, die zijn samengebracht om een ​​stem te geven aan de roep van de aarde in bepaalde biomen of geografische regio's, en om te luisteren naar en te reageren op de behoeften van kwetsbare gemeenschappen, vaak inheems, op die plaatsen. De netwerken brengen op geloof gebaseerde basisbewegingen en lokale kerken samen die gebaseerd zijn op de katholieke sociale leer, waarbij de religieuze gemeenschappen en kerkleiders dezelfde missie dienen. Ze worden gemotiveerd door de wens om de periferie een stem te geven, deel te nemen aan gemeenschapsonderscheiding en om het leven en de waardigheid van volkeren te verzorgen en te verdedigen. Territoriale kerkelijke netwerken proberen een synodale kerk te bevorderen die samen met inheemse en andere gemarginaliseerde volkeren op reis gaat. De Geest zet ons aan tot actie bij het nastreven van rechtvaardigheid en het aanpakken van urgente milieu-uitdagingen.

Op bioom gebaseerde kerkelijke netwerken die op de bijeenkomst vertegenwoordigd waren, waren onder meer het Pan-Amazon Ecclesial Network (REPAM); het kerkelijk netwerk van het Congobekken (REBAC); het Kerkelijk Netwerk Rivier boven Azië en Oceanië (RAOEN); het Meso-Amerikaanse kerkelijke netwerk (REMAM); en de Rode kerkelijke del Gran Chaco en Aquifero Guarani (REGCHAG). Andere netwerken die een gemeenschappelijke visie en missie delen, zijn onder meer de International Family of Catholic Social Justice Organizations (CIDSE), de Laudato Si ' Action Platform (LSAP) en de Europese Laudato Si ' Alliantie (ELSiA). De territoriale netwerken bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en op de bijeenkomst in Rome waren ook vertegenwoordigers uit Noord-Amerika aanwezig die zich inzetten voor een gemeenschappelijke visie.

Krediet: Rebac.

ENA: De Kerkelijke Netwerken Alliantie voor Integrale Ecologie

Tijdens de bijeenkomst in Rome namen de deelnemers deel aan een onderscheidingsproces over de identiteit en rol van ENA, dat deze territoriale kerkelijke netwerken uit verschillende regio's van de wereld samenbrengt. De kern van ENA wordt gevormd door een reeks onderling verbonden hoop en verlangens, geïnspireerd door de encyclieken van paus Franciscus over het milieu, Laudato Si ' en Alle broers:

 • In voortdurende dialoog met elkaar, om de hoop en de roeping van het evangelie uit te leven, de aanwezigheid van Christus te brengen en te erkennen in gemeenschappen met het grootste lijden en nood;
 • een stem geven aan die gemeenschappen in de periferie en hun strijd voor erkenning van hun culturen, territoriale rechten en rechtvaardigheid;
 • het aanpakken van kwesties als aantasting van het milieu, klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, en hun specifieke impact op inheemse volkeren en kwetsbare gemeenschappen; en daarbij de ecologische bekering van de kerk en de menselijke familie bevorderen;
 • de synodaliteit van de kerk naleven door te luisteren en de dialoog aan te gaan, zodat de stem van de kerk in haar integriteit en totaliteit kan worden gehoord, inclusief jong en oud, armen, religieuze gemeenschappen en kerkleiders;
 • de organische groei bevorderen van netwerken ten dienste van de roep van de aarde en de roep van de armen, met een minimale structuur die ecosystemen en culturen verbindt voor de zorg voor het leven;
 • een mondiaal perspectief brengen in een verscheidenheid aan gesprekken waar die visie nodig is, en de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren en manieren onderscheiden om samen op te treden bij het aanpakken van de meest prangende vragen van onze tijd.

Terwijl territoriale kerkelijke netwerken zich met dit alles in hun regio bezighouden, kan een alliantie van netwerken zich op een breder wereldwijd niveau inzetten waar we allemaal invloed op hebben. Als we samenkomen ontstaan ​​er nieuwe mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst in Rome hebben we verschillende taken en kansen geïdentificeerd. De eerste reeks mogelijkheden heeft betrekking op luisteren en communiceren:

 • Een ruimte creëren waar territoriale netwerken elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren;
 • rekening houdend met hun verschillende stadia van ontwikkeling, om de netwerken te helpen groeien, en een uitnodiging te sturen naar die regio's waar netwerken moeite hebben om tot stand te komen;
 • een communicatiestructuur creëren voor het delen van informatie tussen netwerken;
 • om verbindingen met de Heilige Stoel te bevorderen, net zoals territoriale netwerken de relaties met de kerk in elke specifieke regio verdiepen.

Een tweede reeks mogelijkheden heeft betrekking op onderscheidend gemeenschappelijk optreden:

 • deelnemen aan contexten van dialoog en besluitvorming, waar beleidsmakers aanwezig zijn en verandering op mondiaal niveau mogelijk is;
 • door samen te komen, kan ENA helpen de stemmen van de periferieën te laten horen in nationale en internationale gesprekken, zoals de VN-COP-conferenties over klimaatverandering;
 • wegen zoeken om de stemmen van de territoriale netwerken op universeel niveau naar plaatsen van onderscheiding in de Kerk te brengen, zoals tijdens de recente Synode over Amazonia en de komende fasen van de Synode over Synodaliteit in Rome in oktober 2023/2024;
 • het identificeren van partners om mee samen te werken, het faciliteren van samenwerking met oecumenische, interreligieuze en andere partners, en het opbouwen van verbindingen met mensen en bewegingen die het algemeen welzijn nastreven.

Naast inzicht in de identiteit en missie van ENA, omvatte de bijeenkomst in Rome ook een paneldiscussie over de recente verklaring over de 'Doctrine of Discovery' en kolonisatie, met inheemse deelname uit verschillende delen van de wereld. Dit legde de basis voor een discussie over de voortdurende impact van kolonisatie. De deelnemers werden aangemoedigd door de woorden van paus Franciscus, geciteerd in het document: "Nooit meer kan de christelijke gemeenschap zich laten besmetten door het idee dat de ene cultuur superieur is aan andere, of dat het legitiem is om manieren te gebruiken om anderen te dwingen." Andere belangrijke onderdelen van de bijeenkomst in Rome waren tijden van gebed en aanbidding, en dialoogsessies met de prefect van het dicasterie ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, kardinaal Michael Czerny, en met de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, kardinaal Mario Grech.

De bijeenkomst in Rome hield samen en in spanning een gevoel van urgentie en een gemeenschappelijke hoop. De urgentie komt voort uit de ecologische en menselijke crises die vertegenwoordigers van territoriale netwerken deelden. Zoals een deelnemer hun context beschreef: “Ons huis staat in brand. Je veegt de vloer niet aan als je huis in brand staat.” De urgentie zet ons aan tot actie in onze regio's en samen op internationaal niveau. De hoop komt voort uit ons vertrouwen dat de Heilige Geest aan het werk is, zelfs in de gebrokenheid van de wereld, en ons samen met de armen en elkaar brengt ten dienste van een gedeelde droom, Gods droom voor de wereld. We werden eraan herinnerd dat dromen de richting van culturen kunnen veranderen. Door samen op weg te gaan, ondersteund door de Heilige Geest en bewogen door liefde en toewijding aan gerechtigheid, kunnen we stappen zetten om de wonden van de mensheid en van ons gemeenschappelijk huis te helen.

Deel deze inhoud op sociale media