Israël: de druk op het maatschappelijk middenveld groeit – CIDSE

Israël: De druk op het maatschappelijk middenveld groeit 

Foto omslag: Vredesprijs van Aachener

Let op: De onderstaande tekst is een geautoriseerde Engelse vertaling van het persbericht gepubliceerd door Misereor onder de titel “Israël: Druck auf Zivilgesellschaft wächst” op 31st Augustus 2023.  
Misereor is de Duitse ledenorganisatie van CIDSE.  

Aken (31 augustus 2023). In Israël en de bezette Palestijnse gebieden (OPT) wordt de ruimte voor betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld steeds kleiner. Misereor vestigt hierop de aandacht bij de uitreiking van de Vredesprijs van Aken deze vrijdag aan haar Israëlische partnerorganisatie “Human Rights Defenders Fund” (HRDF). Het katholieke ontwikkelingssamenwerkingsagentschap roept de Duitse regering op om ervoor te zorgen dat mensenrechtenorganisaties in het Midden-Oosten hun werk in een veilige omgeving kunnen blijven uitvoeren en dat hun activiteiten niet worden verlamd door beperkende wetten. 

De HRDF wordt in Aken geëerd voor haar onvermoeibare inzet voor mensenrechten, democratie en een vreedzame en rechtvaardige oplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict. De organisatie, opgericht in 2011, ondersteunt mensenrechtenverdedigers en mensenrechtenorganisaties in zowel Israël als de bezette Palestijnse gebieden die vanwege hun werk worden geïntimideerd, bedreigd of gearresteerd. “Iedereen die campagne voert voor het behoud van de mensenrechten, die geweldloos demonstreert, moet verwachten willekeurig gearresteerd te worden in Israël en het Palestijnse gebied”, zegt Pirmin Spiegel, algemeen directeur van Misereor. “Systematische intimidatie en repressie tegen mensen die een kritische houding aannemen ten aanzien van het beleid van de Israëlische regering in de bezette gebieden komt keer op keer voor.” 

De non-profitstatus staat op het spel 

Met financiering van Misereor ondersteunt de HRDF mensenrechtenverdedigers* om hun werk voort te zetten ondanks vele juridische en persoonlijke risico’s en om zichzelf te verdedigen tegen vervolging, ook voor de rechtbank. Ook de Misereor-partner zorgt ervoor dat mensenrechtenorganisaties ongehinderd financiële steun kunnen blijven ontvangen, ook uit het buitenland. Onlangs heeft het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangekondigd dat het van plan is actie te ondernemen tegen organisaties “die terroristische of andere vijandige activiteiten bevorderen onder het mom van humanitair werk.” Volgens de inschatting van Misereor zou deze aankondiging verstrekkende negatieve gevolgen kunnen hebben voor zowel Palestijnse als Israëlische organisaties die zich richten op mensenrechtenschendingen in het bezette gebied. Bovendien bepaalt het regeerakkoord van de huidige Israëlische regering dat een non-profitorganisatie die zich “inmengt in de interne aangelegenheden van de staat Israël” en financiering ontvangt van een “buitenlandse staatsentiteit” niet langer als een non-profitorganisatie zou worden beschouwd en een bedrag zou moeten betalen. 65 procent belasting op zijn buitenlandse staatsbijdragen. 

Het vredes- en verzoeningswerk loopt gevaar 

Na de classificatie van zes Palestijnse niet-gouvernementele organisaties in oktober 2021 door de Israëlische regering als ‘terroristische organisaties’, die internationaal sterk werd bekritiseerd, gelooft Misereor dat dit een nieuwe stap zou zijn die het mensenrechtenwerk in het Israëlisch-Palestijnse conflict in gevaar zou brengen. Als het bovengenoemde wetsvoorstel door het parlement wordt aangenomen, “zou het vredes- en verzoeningswerk, het pleiten voor de rechten van minderheden, evenals het antidiscriminatie- en anti-bezettingswerk van het Israëlische en Palestijnse maatschappelijk middenveld belemmeren”, waarschuwt Spiegel. “Ik roep daarom de Duitse regering op om op te komen voor een onafhankelijk maatschappelijk middenveld en respect voor de mensenrechten en het internationaal recht, en zich te verzetten tegen een verdere verzwakking van het Israëlische en Palestijnse maatschappelijk middenveld.” 

Deel deze inhoud op sociale media