Cabo Delgado-gas- en HR-schendingen in Mozambique - CIDSE

Cabo Delgado-gas- en HR-schendingen in Mozambique

Kijk op deze pagina voor updates!

A delegatie uit Mozambique reist van 16 oktober tot en met 4 november 2023 naar Europa om extractivisme en bedrijfsmisbruik in Cabo Delgado, in het noorden van Mozambique, aan de kaak te stellen. In de context van een vernederende lokale situatie, en in de context van aanhoudende Europese en internationale politieke processen om gevallen van bedrijfsmisbruik door transnationale bedrijven te voorkomen.

Waar en wanneer

  • Frankrijk: 16-21 oktober
  • België: 22-25 oktober
  • Nederland: 26 oktober – 1st November
  • Italië: 2-4 november

De delegatie zal bestaan ​​uit:

  • Antonio Muagerene, programmamanager, Caritas Nampula
  • Erika Mendes, sociale en milieuactiviste, coördinator bedrijfsstraffeloosheid en mensenrechten, Justiça Ambiental / Friends of the Earth Mozambique (JA!)
  • Daniel Ribeiro, technisch en onderzoeksfunctionaris, Justiça Ambiental / Friends of the Earth Mozambique (JA!) en coördinator van de internationale Nee tegen Gas-campagne.

Achtergrond
In het noorden van Mozambique zijn de mijnbouw en de winning van fossiele brandstoffen door machtige transnationale bedrijven nauw verbonden met landroof, verlies van huizen en middelen van bestaan, massale ontheemding, seksueel geweld, klimaatverandering, oorlog, vernietiging van het milieu en economische ondergang. Kolonisatie en onrecht op het gebied van land, klimaat en mensenrechten zijn diep met elkaar verweven. In 2006/2007 begonnen seismische onderzoeken voor de kust van Cabo Delgado. In 2012 werden commerciële hoeveelheden aardgas ontdekt in twee blokken die eigendom waren van Anadarko (nu Total) en ENI. De aanvallen van opstandelingen begonnen in 2. De gas- en andere megaprojecten zijn geïdentificeerd als katalysatoren voor reeds bestaande problemen op het gebied van sociale ongelijkheid, werkloosheid en sociale infrastructuurproblemen, verergerd door hervestigingsprocessen. Het conflict wordt consequent toegeschreven aan Islamitische Jihad-groepen, gesteund door ISIS. Maar analisten en slachtoffers wijzen op de controle over land en minerale hulpbronnen als de echte wortels van de conflicten. Lokale bevolkingsgroepen worden door transnationale bedrijven van hun land verdreven om plaats te maken voor hun projecten en die van andere goudzoekers.
Extreem geweld heeft geleid tot steeds grotere ontheemding, met verwoestende gevolgen voor de meerderheid van de bevolking in het door oorlog getroffen gebied. Het conflict is overgeslagen naar de naburige provincie Nampula en de oorlog in het noorden van Mozambique wordt nu beschouwd als een van de meest complexe conflicten in Afrika en daarbuiten. De aanwezigheid van Europese bedrijven als TotalEnergies en ENI spreekt van de noodzaak om lokaal verzet tegen winningsprojecten te koppelen aan het energie- en consumptiemodel dat wordt aangestuurd door landen in het mondiale Noorden. In aanvulling, onderzoek van Friends of the Earth Europe heeft laten zien hoe exportkredietinstellingen uit Nederland, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS mijnbouwinvesteringen hebben gefinancierd en conflicten hebben aangewakkerd, ondanks dat ze zich terdege bewust waren van de risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn.

Ondersteunende organisaties
Caritas Mozambique, Justicia Ambiental (JA!) /FoE Mozambique, Commissie voor Justitie, Vrede en Ontwikkeling van het Symposium van de Bisschoppenconferentie van Afrika en Madagaskar (SECAM), Justice and Peace Mozambique, Bisdommen van Nampula, IMBISA (Interregionale Vergadering van de Bisschoppen van Zuidelijk Afrika), Denis Hurley Peace Institute (DHPI), Mozambique Bisschoppelijke Conferentie Commissie voor Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden (CEMIRDE), International Child Development Program (ICDP), CIDSE, MISEREOR, CCFD-Terre Solidaire, Focsiv, Vrienden van de Earth Europe, Les Amis de la Terre, Brot für die Welt, ReCommon.

Bronnen


Dit initiatief is mede opgericht door de Europese Unie. De inhoud valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren en kan op geen enkele wijze worden opgevat als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie. 

Omslagfoto tegoed: CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media