Oproep tot actie tegen de verslechterende situatie in de bezette gebieden en Israël – CIDSE

Oproep tot actie tegen de verslechterende situatie in de bezette Palestijnse gebieden en Israël


CIDSE roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren met een dringend, onmiddellijk einde aan de belegering van Gaza en humanitaire toegang tot alle burgers in Gaza.

Tot op heden zijn sinds 10 oktober ruim 000 Palestijnen, van wie tweederde vrouwen en kinderen, gedood bij Israëlische bombardementen op Gaza. 7 Israëli's zijn gedood, waaronder minstens 1400 kinderen, van wie de meesten tijdens de aanval van Hamas op Zuid-Israël. Er zijn minstens 31 burgers gegijzeld, waaronder 240 kinderen en militaire gevangenen gehouden van Hamas in Gaza.[1] De Israëlische militaire belegering van Gaza gaat door, evenals de raketten die door Palestijnse militanten op Israël worden afgevuurd. CIDSE veroordeelt krachtig al het geweld tegen burgers, evenals de Israëlische belegering van Gaza, die neerkomt op collectieve bestraffing van de Palestijnse burgers in Gaza.

De humanitaire situatie in de Gazastrook is een door de mens veroorzaakte catastrofe. UNICEF verklaarde dat “Gaza is een kerkhof voor duizenden kinderen geworden. Voor alle anderen is het een hel”. VN-OCHA meldt ruim 25 Palestijnen raken gewond en 900 miljoen zijn intern ontheemd. Burgers hebben moeite om schoon water en voedsel te vinden, omdat de humanitaire hulp die vanuit Egypte binnenkomt slechts in een fractie van de behoeften van de mensen voorziet. Ziekenhuizen, ambulances en andere medische voorzieningen zijn aangevallen, waardoor het gezondheidszorgsysteem in Gaza in een staat van instorting verkeert.[2]

CIDSE roept op tot de bescherming van alle burgers, een principe dat is vastgelegd in het internationaal humanitair recht. Willekeurige bombardementen en aanvallen op de Palestijnse burgerbevolking en infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen door het Israëlische leger kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden, terwijl vervolging en collectieve bestraffing neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid volgens het Statuut van Rome. Op dezelfde manier komen het doden van burgers, het nemen van gijzelaars en het onderwerpen van hen aan mishandeling, en de executie van gevangengenomen soldaten door Hamas neer op oorlogsmisdaden volgens het Statuut van Rome en het Aanvullend Protocol I bij de Conventie van Genève.

De urgentie van de situatie kan niet genoeg worden benadrukt. VN-experts waarschuwen dat "Het Palestijnse volk loopt een groot risico op genocide,… de tijd voor actie is nu. De bondgenoten van Israël dragen ook de verantwoordelijkheid en moeten nu in actie komen om de rampzalige handelwijze van Israël te voorkomen”. In deze context moeten de EU en de lidstaten hun verantwoordelijkheden als derde landen nakomen en passende maatregelen nemen om de naleving te garanderen en schendingen van het internationaal humanitair recht te voorkomen, zoals vereist op grond van de Verdragen van Genève van 1949 (gemeenschappelijk artikel 1).[3]

CIDSE maakt zich ook grote zorgen over de escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Sinds 7 oktoberth ruim 150 Palestijnen, waaronder 44 kinderen, zijn dat geweest gedood door het Israëlische leger en kolonisten en twee Israëli's werden gedood bij aanvallen door Palestijnen. Terwijl de ogen van de wereld op Gaza gericht zijn, hebben Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever hun aanvallen geïntensiveerd, gericht op het onder dwang verdrijven van Palestijnse gemeenschappen. Als gevolg hiervan zijn de afgelopen weken ten minste dertien Palestijnse herdersgemeenschappen, bestaande uit 2 mensen, waaronder 905 kinderen, ontworteld en nog meer mensen lopen een onmiddellijk risico op ontheemding als er geen actie wordt ondernomen.

CIDSE is ook bezorgd over de situatie binnen Israël. CIDSE-ledenpartner Adalah meldt over een ernstige onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting van Palestijnse burgers van Israël en Joodse Israëli's die zich verzetten tegen de oorlog in Gaza. Palestijnse universiteitsstudenten zijn geschorst of uitgezet, en Palestijnse werknemers zijn ontslagen vanwege louter uitingen van solidariteit met Palestijnse burgers in Gaza of citaten uit de Koran. Meer dan 110 mensen zijn gearresteerd wegens spraakgerelateerde overtredingen, vanwege de ruime beoordelingsvrijheid die de Israëlische regering aan de politie heeft gegeven bij het definiëren van wat als steun voor terrorisme wordt beschouwd. Israëlische mensenrechtenadvocaat, Michaël Sfard, waarschuwde ervoor dat de individuele vrijheid van meningsuiting onder zware druk staat en zei dat “er een golf is van het zwijgen opleggen van elke vorm van kritiek, maar ook alleen maar van mededogen”

Op deze moeilijke momenten moeten we ook de diepere oorzaken van het huidige geweld in gedachten houden. De regio zal nooit veilig of vredig zijn totdat het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk is vervuld en er een einde komt aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, de blokkade van de Gazastrook en de systematische onderdrukking en discriminatie van Palestijnen. door Israël. Justitie moet het centrale onderdeel zijn van de routekaart voor diplomatiek optreden van de EU en de lidstaten, alleen op deze manier kan een rechtvaardige en duurzame politieke oplossing worden gevonden.

Om het onuitsprekelijke menselijke lijden en de ontmenselijking te stoppen, dringt CIDSE er bij de EU en haar lidstaten op aan om:

  1. Roep op tot een onmiddellijk en internationaal gegarandeerd staakt-het-vuren.
  2. Roep de partijen op om hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht na te komen en burgers te beschermen, in het bijzonder kinderen, gewonden en zieken, medisch personeel en humanitaire hulpverleners. Dit zou ook de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars moeten omvatten.
  3. Eis een einde aan de belegering van Gaza en onmiddellijke humanitaire toegang voor alle burgers, inclusief die in Noord-Gaza.
  4. Neem beslissende maatregelen om de escalerende gewelddadige aanvallen door Israëlische kolonisten te stoppen en de gedwongen verplaatsing van Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden een halt toe te roepen.
  5. Roep Israël op om het respect en de bescherming van de rechten van minderheden, in het bijzonder de Palestijnse burgers van Israël, te garanderen en het recht op vrijheid van denken en meningsuiting van alle burgers te waarborgen.
  6. Zorg voor aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechtenwetgeving door het ICC-onderzoek naar de situatie in de bezette gebieden te ondersteunen.

[1] Tot nu toe zijn door Hamas slechts vier gijzelaars vrijgelaten.

[2] Meer dan een derde van de ziekenhuizen functioneert niet meer en de overige ziekenhuizen rantsoeneren brandstof, voorraden, ruimte en medicijnen. https://www.unops.org/news-and-stories/speeches/critical-infrastructure-is-collapsing-in-gaza-statement-from-jorge-moreira-da-silva-un-under-secretary-general-and-unops-executive-director

[3] Dit is ook in overeenstemming met die van de Europese Unie richtlijnen ter bevordering van de naleving van het internationaal humanitair recht


Zie ook: CIDSE en ACT Alliance EU treden toet Verklaring over de vijandelijkheden tussen Israël en Hamas, 10 oktober 2023Omslagfoto: nasleep van de Israëlische bombardementen op Rafah. Krediet: Mohammed Sabah

Deel deze inhoud op sociale media