EU-wet op kritieke grondstoffen – CIDSE

EU-wet op cruciale grondstoffen

Het maatschappelijk middenveld eist strengere milieunormen, bescherming van de rechten van inheemse volkeren en eist reductiedoelstellingen

Op maandag 13 november 2023 bereikten de medewetgevers een politiek akkoord over de Critical Raw Materials Act (CRMA). Het CRMA-voorstel is in maart 2023 gepubliceerd en toch wordt er op het moment van deze publicatie overeenstemming bereikt over de definitieve tekst. CIDSE, samen met de andere leden van de EU-grondstoffencoalitie, die meer dan veertig maatschappelijke organisaties uit heel Europa vertegenwoordigt, benadrukt enkele belangrijke zorgen met betrekking tot de overeenkomst.

Europa moet een wereldleider zijn op het gebied van circulariteit en vraagreductie. Het verhogen van de recyclingdoelstelling naar 25% is een stap in de goede richting, met het potentieel om bij te dragen aan het terugdringen van het totale grondstoffenverbruik en het stimuleren van de circulariteit. Hoewel de CRMA bewoordingen bevat waarin wordt opgeroepen tot het terugdringen van de vraag naar grondstoffen, slaagt deze er niet in deze op te nemen een concreet doel voor het terugdringen van het grondstoffenverbruik.

Het is zeer zorgwekkend dat het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) wordt niet expliciet vermeld in de officiële mededeling over de CRMA van de Europese Raad. Meer dan de helft van de kritische grondstoffen bevindt zich op of nabij de grondgebieden van inheemse volkeren. De CRMA is een opportuniteit om herhaling van fouten uit het verleden te voorkomen en de transitie in de goede richting te leiden. De CRMA moet ervoor zorgen dat de rechten van inheemse volkeren worden gegarandeerd en dat FPIC in de tekst wordt opgenomen.

De prominente rol die de verordening toekent aan certificeringsregelingen als instrument om de naleving van duurzaamheidscriteria voor strategische projecten te bevestigen, is alarmerend. Zoals het bewijsmateriaal aantoont, zijn ze niet geschikt om de naleving van mensenrechten en milieunormen aan te tonen. Niettemin verwelkomt de coalitie de minimale geschiktheidscriteria voor de regelingen die zijn aangenomen, zoals multi-stakeholder governance, audits ter plaatse en anti-omkopings- en anti-corruptiemechanismen. Hoewel de criteria aanzienlijk strenger hadden kunnen zijn, is het een stap in de goede richting.

Terwijl het voorzitterschap de technische onderhandelingen leidt, is het absoluut noodzakelijk om de noodzaak te onderstrepen van het omarmen van hoge ambities met betrekking tot milieunormen op alle niveaus. Dit houdt onder meer in dat de vastberaden houding van de EU op dit gebied gehandhaafd moet blijven mijnbouwactiviteiten uit de diepzee houden. De kwetsbare ecosystemen in de diepzee zijn uniek en kwetsbaar en garanderen een standvastige bescherming tegen elke vorm van winning van hulpbronnen.

ENDSCredit omslagfoto: WCN 24/7C – CC BY-NC-ND 2.0

Deel deze inhoud op sociale media