CIDSE@COP28 – CIDSE

CIDSE@COP28

De tijd dringt: er zijn gedurfde beslissingen nodig om de klimaatcrisis op een systemische en rechtvaardige manier aan te pakken

NIEUW


“We moeten verder gaan dan de mentaliteit van bezorgd lijken, maar niet de moed hebben die nodig is om substantiële veranderingen tot stand te brengen. We weten dat we in dit tempo over een paar jaar de maximale aanbevolen grens van 1.5° C zullen overschrijden en kort daarna zelfs 3° C zullen bereiken, met een groot risico op een kritiek punt. … Hoewel de maatregelen die we nu kunnen nemen kostbaar zijn, zullen de kosten des te zwaarder worden naarmate we langer wachten.’ Paus Franciscus (LD 56)

De UNFCCC-conferentie over klimaatverandering (COP28), vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) van 30 november tot en met 12 december. Er zal een CIDSE-delegatie aanwezig zijn, bestaande uit personeel van het secretariaat en vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties: CAFOD (Engeland en Wales), Fastenaktion (Zwitserland), KOO (Oostenrijk), Maryknoll Office for Global Concerns (VS), Misereor (Duitsland), SCIAF (Schotland) en Trócaire (Ierland). Zij zullen zich aansluiten bij partners en bondgenoten uit het Mondiale Zuiden en het Mondiale Noorden om er bij de wereldleiders op aan te dringen gedurfde, transformerende beslissingen te nemen door alle fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas) snel uit te faseren en de verslechterende gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, inclusief verlies en schade, om de diepere oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken.

Geïnspireerd door Laudaat Deum, de recente aansporing van paus Franciscus aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis, en versterkt door zijn aanwezigheid in Dubai, werkt CIDSE nauw samen met andere katholieke actoren zoals Caritas Internationalis en de Laudato Si'-beweging om de katholieke stem te laten horen op COP28. De interreligieuze beweging bij het aanpakken van de klimaatcrisis zal ook worden benadrukt in de ‘Geloof paviljoen', de eerste in zijn soort die werd georganiseerd op een UNFCCC-conferentie van de partijen. CIDSE zal deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd in het Faith Pavilion.

ONZE PRIORITEITEN VOOR ADVOCAAT

- Wereldwijde inventarisatie (GST) van de vooruitgang van nationale regeringen bij het behalen van de emissiereductiedoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs: transparant resultaat
- Verlies en schade: operationalisering van het Verlies- en Schadefonds en aanpak van niet-economische verliezen en schade (NELD’s)
- Fossiele Brandstoffase Out: snelle, rechtvaardige en rechtvaardige mondiale uitfasering van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) en transitie naar hernieuwbare energiebronnen
- Voedsel en landbouw: grotere erkenning van agro-ecologie als een effectieve benadering van klimaatactie

Meer informatie:
- 'Op weg naar een verantwoorde eerste mondiale inventarisatie. Op weg naar het algemeen welzijn', CIDSE, Misereor en Fastenaktion-positie
- 'Het Schadefonds toegankelijk maken voor kwetsbare gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld', CIDSE-briefingpapier
- CIDSE COP28-standpunt over voedsel en landbouw

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN

DO 30 november
'Informele interreligieuze bijeenkomst in de geest van de Talanoa-dialoog @COP28', 15:30 – 20:00 lokale tijd, Christ Church en online. georganiseerd door het Interfaith Liaison Committee bij de UNFCCC

ZA 2 december
Officiële overdracht van de Verklaring van Faith Leaders, 'Verlies en schade: het morele geval van actie', 14:30-15:00 lokale tijd, Faith Pavilion. Mede georganiseerd door Caritas Internationalis, CIDSE, Laudato Si Movement en SCIAF. Lees persbericht.

MA 4 december
'The 2023 Fair Shares Deficit', officiële lancering van de evaluatie van de NDC's op het gebied van aandelen uit het maatschappelijk middenveld en de 2035 Mitigation Fair Shares, 15:00-16:30 lokale tijd, Zone B6, Gebouw B2, Side Event Room 9. Zie VERSLAG.


DI 5 december
– Officieel side-event: 'Het aanpakken van niet-economische verliezen en schade door middel van een gedeeld begrip van menselijke ontwikkeling en ecologie', 13:15 – 14:45 lokale tijd, SE Room 7, Blue Zone, Expo City. Co-sponsoren: Caritas Internationalis, Heilige Stoel


– Officieel side-event: 'Verlies- en schadefonds: hoe nu verder?', 15:00-16:30 lokale tijd, Zone B6, Gebouw 85; Side Event Room 7, Blauwe Zone, Expo City. Co-sponsoren: CIDSE, ActionAid International, Christian Aid, KOO, Maryknoll Office for Global Concerns, SCIAF – Livestream-link

– Officieel side-event: 'De klimaatcrisis aanwakkeren in naam van de ontwikkeling? Investeringen in fossiele brandstoffen en de noodzaak van een eerlijke uitfasering van fossiele brandstoffen', 18:30-20:00 lokale tijd, Duits paviljoen. Co-sponsoren: BUND-Friends of the Earth Duitsland, Misereor, Deutsche Umwelthilfe – Livestream-link

WO 6 december
Side-event: 'Vertrouwen vergroten en transparantie voor een sociaal rechtvaardige energietransitie in het kader van de Overeenkomst van Parijs', 14:30-15:15 lokale tijd, Faith Pavilion, Blue Zone, Expo City. Co-sponsoren: CIDSE, Fastenaktion, Misereor. Livestream-link.


ZA 9 december
– Mondiale klimaatmars

– Side-evenement: 'Geloof in actie voor klimaatrechtvaardigheid bij het aanpakken van verlies en schade': 14:30-15:30 lokale tijd, Faith Pavilion, Blue Zone, Expo City. Co-sponsors: CIDSE, Kerk van Zweden, Christian Aid KOO, Maryknoll Office for Global Concerns, SCIAF. Dit evenement zal zijn livestreamed.


KENNISDATABASE

'Het tekort aan eerlijke aandelen in 2023 – Een evaluatie van de aandelen van het maatschappelijk middenveld van de NDC's en eerlijke aandelen in de mitigatie van 2035' en 'Een rechtvaardige uitfasering van de winning van fossiele brandstoffen - Naar een referentiekader voor een eerlijke en snelle mondiale uitfasering', Civil Society Equity Review 2023-rapporten, December 2023

'Verklaring van geloofsleiders over verlies en schade: de morele argumenten voor actie', oktober 2023

 'COP28 position paper: Naarmate de klimaatcrisis verergert, moet COP28 een keerpunt zijn', CAFOD-positionpaper, november 2023

'COP28 position paper: De klimaatcrisis aanpakken in fragiele en door conflicten getroffen omgevingen', Cordaid, november 2023

'COP28: Action de Carême appelle à un paquet énergétique fondé sur trois piliers', Fastenaktion Persbericht, november 2023 (DE - IT)

'Een bruikbare eerste mondiale inventarisatie: het bieden van een koerscorrectietraject', Fastenaktion, Misereor, WWF Position paper, november 2023

'COP 28: Positionspapier Allianz für Klimagerechtigkeit' mede ondertekend door KOO, november 2023

'COP 28 Tweepager', Maryknoll Office for Global Concerns, november 2023

'De Australische energie uit de fossiele energie op de COP28 is een machine', Misereor-blog, november 2023

'Mind the Gap: verlies en schade in informele stedelijke nederzettingen aanpakken en financieren', Misereor Briefing Paper, november 2023

'Niets doen: de documentaire over verlies en schade', SCIAF, 2023.

Ongehoord, niet in kaart gebracht- Een holistische visie voor het aanpakken van ‘niet-economische’ verliezen en schade, Caritas Internationalis, Catholic Relief Services (CRS) Caritas Australia en SCIAF-rapport, november 2023 (Samenvatting)

De kosten van inactiviteit: het eerlijke aandeel van Ierland in de financiering van verlies en schade, rapport Trócaire en Christian Aid, november 2023

Aanbevelingen voor actie op COP28, Platformbriefing “Ons land is ons leven”, oktober 2023

CONTACTEN TER PLAATSE
– Lydia Machaka, medewerker klimaatrechtvaardigheid en energie (machaka(at)cidse.org)
– Manny Yap, Voedsel- en Landofficier (yap(at)cidse.org)
– Carmen Contreras, communicatiemedewerker (contreras(at)cidse.org)


Omslagfoto: tegoed CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media