Feminisme binnen de beweging voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit – CIDSE

Feminisme binnen de beweging voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit

Reproduceert de beweging van voedselsoevereiniteit en agro-ecologie precies de machtsverhoudingen die zij zeggen te willen uitroeien? Dit is de centrale vraag van de derde en laatste aflevering van onze podcast-miniserie 'Een reis door feministische agro-ecologie'. In deze aflevering onderzoeken we de complexiteit en uitdagingen van het feminisme binnen deze bewegingen.  

Twee inspirerende gasten, Leonida Odongo en Paula Gioia, delen met ons hoe zij patriarchaal gedrag binnen de beweging ervaren, elk vanuit hun eigen unieke perspectieven. Hun ervaringen laten zien dat bewegingen op het gebied van voedselsoevereiniteit en agro-ecologie op zichzelf niet feministisch zijn. De reproductie van patriarchaal en mannelijk chauvinistisch gedrag komt bijvoorbeeld ook veel voor in deze bewegingen. Binnen de agro-ecologische beweging willen we het systeem veranderen, maar het is net zo belangrijk om onze manier van werken van binnenuit te transformeren. 

Leonida en Paula benadrukken welke feministische waarden en praktijken zij al vertaald zien in deze bewegingen en geven enkele concrete voorbeelden van hoe deze verder kunnen worden versterkt. 

Klik hier om te luisteren.


GAST BIOS 

Leonida Odongo komt uit Kenia in Oost-Afrika. Ze is de oprichtster van Haki Nawiri Afrika, een initiatief dat sociale rechtvaardigheid bevordert en verbindingen opbouwt tussen gemeenschappen in Kenia, Afrika en daarbuiten. Ze is actief in de boerenbeweging op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau, waar ze de gendergerelateerde lokale realiteit van de gemeenschappen waarmee ze werkt sterk naar voren brengt.  

Paula Gioia is een boerenboer en imker gevestigd in Duitsland, die woont en werkt op een gemeenschapsboerderij. Paula werd geboren in de stedelijke gebieden van Brazilië en migreerde later naar Duitsland. Het was in Duitsland waar ze de boerenlandbouw ontdekten. Net als Leonida is Paula actief in de boerenbeweging op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau, waar ze actief kwesties aan het licht brengen die verband houden met de discriminatie van LGBTTIQ+ mensen in de landbouw en voedselsoevereiniteit.
Paula is een non-binair genderpersoon, die zich noch als vrouw, noch als man identificeert. In deze podcastaflevering en in dit artikel zullen we daarom de voornaamwoorden zij/zij gebruiken als we naar Paula verwijzen.  

ACHTERGROND

In samenwerking met Agro-ecologie Nu de Centrum voor Agro-ecologie, Water en Veerkracht (CAWR) van de Universiteit van Coventry (VK) is CIDSE op reis geweest door de feministische agro-ecologie. In de eerste aflevering, we onderzochten de vraag hoe voedselsystemen eruit zouden zien als ze gebaseerd waren op feministische waarden. In de tweede afleveringonderzochten we voedselsoevereiniteit en inheems feminisme in de context van Noord-Amerika. De podcast-miniserie is beschikbaar op Spotify en andere grote luisterplatforms.  

**** 

SPECIALE DANK AAN onze twee gasten, Leonida Odongo en Paula Gioia, aan Jessica Milgroom en Csilla Kiss Agro-ecologie Nu, en aan Antoine, Alexander en Jeremy van het podcastproductiebureau  BulleMedia.  

ILLUSTRATIE DOORVirginia Pineda Ogalla

*** 

LISTEN naar onze eerste aflevering”Wat heeft feminisme te maken met het voedsel dat je eet?" (ook beschikbaar in het Spaans) en naar onze tweede aflevering “Waar inheems feminisme en voedselsoevereiniteit elkaar ontmoeten”.  

LEZEN 'Feminisme en agro-ecologie: economie en samenleving transformeren' – een speciale uitgave van het tijdschrift Farming Matters, uitgegeven door Het AgriCultures-netwerk, CIDSE en Cultiveren!

HORLOGE Agro-ecologie Nu's korte animatie 'Voor feministische agro-ecologieën' (beschikbaar met ondertitels in meerdere talen, Frans vertelling en Spaans vertelling). 

 Deze podcastserie werd medegefinancierd door de Europese Commissie. De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en geeft niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie weer.

Deel deze inhoud op sociale media