Persbericht: Katholieke netwerken verenigen zich en pleiten voor de uitfasering van fossiele brandstoffen en klimaatrechtvaardigheid op COP28 - CIDSE

Persbericht: Katholieke netwerken verenigen zich en pleiten voor uitfasering van fossiele brandstoffen en klimaatrechtvaardigheid op COP28

Dubai/Brussel/Rome, 7 december 2023 - De internationale netwerken van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid, Caritas Internationalis en CIDSE, dringen er bij onderhandelaars en wereldleiders die de Klimaatconferentie (COP28) in Dubai bijwonen, op aan om te werken aan een rechtvaardige en gedurfde overeenkomst die de uitfasering van alle fossiele brandstoffen garandeert, de planeet op koers om de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken en financiële steun te verlenen aan gemeenschappen die getroffen worden door de klimaatverandering.

Paus Franciscus heeft aan de COP28 een duidelijke boodschap afgegeven dat “de opwarming van de aarde samenviel met een algemene achteruitgang van het multilateralisme, vergezeld van een groeiend gebrek aan vertrouwen binnen de internationale gemeenschap.” Katholieke instanties op de COP28 roepen de wereldleiders op om in de tweede week van de COP28 acht te slaan op deze boodschap en ervoor te zorgen dat de conferentie een kristalheldere weg voorwaarts oplevert die de hoop hernieuwt en het vertrouwen in de mondiale klimaatdiplomatie vergroot. Ze waarschuwen echter dat dit een aanzienlijke verhoging van de ambitie zal vereisen, een duidelijke boodschap om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en de bevestiging dat klimaatactie moet worden geleid door landen met de grootste historische verantwoordelijkheid.

Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE, zei:

“Beslissers op de COP28 moeten het er unaniem over eens zijn om fossiele brandstoffen ondubbelzinnig uit te faseren en een alomvattend plan op te stellen om de voortgang ten opzichte van de Overeenkomst van Parijs tot ver in de toekomst te beoordelen. De inzet voor het doel van 1.5ºC moet de nationale inspanningen sturen, ondersteund door wetenschappelijke nauwkeurigheid, respect voor de menselijke waardigheid en naleving van het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en respectieve capaciteiten. Met een robuuste GST kan de Overeenkomst van Parijs weer op het goede spoor komen.”

Alistair Dutton, secretaris-generaal van Caritas Internationalis, bevestigde:

“De oprichting van het Loss and Damage Fund op de eerste dag van COP28 is een historische prestatie. Het is het resultaat van de onvermoeibare inspanningen van talrijke partijen en geldt als een succesverhaal in de multilaterale diplomatie. Er moet echter nog aanzienlijk werk worden verricht. COP28 moet de reikwijdte van de ambitie voor het Loss and Damage Fund definiëren en een duidelijk traject uitzetten in de Global Stocktake (GST) om de mondiale actie bij het aanpakken van verlies en schade regelmatig te beoordelen en te versterken. De GST-resultaten moeten een alomvattende financiële ambitie verwoorden, waarbij zowel de economische als de niet-economische aspecten van verlies en schade worden aangepakt. Wanneer we ons bezighouden met verlies en schade, hebben we een veel meer holistische en programmatische aanpak nodig die begint met diepgaande, oprechte betrokkenheid en participatieve beoordelingen met de gemeenschappen. Het verlies- en schadefonds moet holistisch zijn, contextspecifiek, lokaal geleid, lokaal bepaald en lokaal toegankelijk”.

Zoals paus Franciscus in zijn toespraak tot de politieke leiders op de COP28 bevestigde: “Het doel van macht is om te dienen. Het is nutteloos om vast te houden aan een autoriteit die op een dag herinnerd zal worden vanwege haar onvermogen om actie te ondernemen wanneer dat dringend en noodzakelijk was. De geschiedenis zal je dankbaar zijn”.

Katholieke actoren op COP28 zullen deze boodschap in week 2 van COP28 aan de wereldleiders blijven overbrengen, en hopen dat de uiteindelijke uitkomst een keerpunt zal markeren in onze strijd tegen klimaatonrechtvaardigheid.

Noot voor de redactie:

CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid. We werken samen met mondiale partners en bondgenoten om gerechtigheid te bevorderen, waarbij we de kracht van mondiale solidariteit benutten om transformationele veranderingen voor mensen en de planeet te bewerkstelligen. Wij dagen systemisch onrecht en de destructieve gevolgen ervan uit door het verbinden, mobiliseren, beïnvloeden en vertellen van verhalen over verandering. We bevorderen ecologisch en sociaal rechtvaardige alternatieven, zodat iedereen in ons gemeenschappelijke huis kan gedijen.

Caritas Internationalis is een confederatie van ruim 160 leden die in bijna elk land ter wereld aan de basis werken. Als er een crisis uitbreekt, is Caritas al ter plaatse. Onze diverse leden geven ons onze kracht – van kleine groepen vrijwilligers tot enkele van de grootste liefdadigheidsinstellingen ter wereld. Geïnspireerd door het katholieke geloof is Caritas de liefdadigheidstak van de Kerk – die zich richt op de armen, kwetsbaren en uitgeslotenen, ongeacht ras of religie, om een ​​wereld op te bouwen die gebaseerd is op gerechtigheid en broederlijke liefde.

Mediacontacten ter plaatse: 

– Musamba Mubanga, Caritas Internationalis, mubanga(at)caritas.va
– Carmen Contreras, CIDSE, contreras(at)cidse.org


Omslagfoto afbeeldingskrediet: CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media