Vastentijd 2024: Samen voor meer mondiale gerechtigheid – CIDSE

Vastentijd 2024: Samen voor meer mondiale gerechtigheid

De vastentijd is een bijzondere tijd voor gebed en bezinning. De meeste CIDSE-leden organiseren campagnes en activiteiten met als doel te bidden en het bewustzijn te vergroten over kwesties als klimaatverandering, landconflicten en extractivisme, genderonrechtvaardigheid, maar ook om ons allemaal op te roepen om actoren van verandering te worden voor een duurzame wereld. Nu de Vastentijd vandaag begint, gekenmerkt door gewelddadige conflicten en milieurampen over de hele wereld, is het belangrijker dan ooit om de kracht van onze collectieve acties ter bevordering van vrede en mondiale gerechtigheid te versterken. Wij nodigen u uit om een ​​kijkje te nemen bij de activiteiten van onze lidorganisaties in deze periode en de inspirerende verhalen van hun partners.

In zijn boodschap voor de Vastentijd 2024 gepubliceerd op 1 februari herinnert paus Franciscus aan de uittocht van het Hebreeuwse volk uit Egypte. Hij legt uit dat onze reis door de woestijn een tijd van genade kan zijn, waarbij we de wereld zien zoals die is en de kreten van onze onderdrukte broeders en zusters horen. De Vastentijd is een tijd voor actie, zei de paus, maar het is ook een tijd om “te pauzeren” – om te pauzeren in gebed en om te pauzeren “in de aanwezigheid van een gewonde broeder of zuster.” De Heilige Vader en de Romeinse Curie zullen dat wel doen openbare activiteiten opschorten tijdens de eerste week van de vastentijd om de dagen te wijden aan persoonlijke, gebedsvolle Geestelijke Oefeningen.

“Ik nodig elke christelijke gemeenschap uit om precies dit te doen: haar leden momenten bieden om hun levensstijl te heroverwegen, tijden om hun aanwezigheid in de samenleving te onderzoeken en de bijdrage die zij leveren aan de verbetering ervan.”

paus Franciscus


Broederlijk Delen, België: “Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk” 

Samenwerken is de manier om de wereld beter te maken. U bent niet de enige die de wereld eerlijker en milieuvriendelijker wil maken. Een wereld waar het leven goed is voor iedereen. Zelfs op plaatsen waar je het het minst verwacht, proberen mensen een positief verschil te maken. Het is tijd om de krachten te bundelen. Dat doet Broederlijk Delen met de 25% Revolutie-campagne. Dit jaar ligt de nadruk op landkwesties en Congo, DRC. Lees de verhalen van Christine, Bernadette en George en Freddy.

Meer informatie over de campagne vindt u op de Broederlijk Delen website


CAFOD, Engeland en Wales: “Niemand zou alles moeten riskeren om zijn gezin te voeden” 

Dit jaar werken CAFOD en SCIAF (Schotland) samen om “De grote vastenwandeling!” uitdaging voor Groot-Brittannië.
Duizenden vrouwen en mannen over de hele wereld worden geconfronteerd met de vraag: hoe zorg je ervoor dat je gezin vandaag en morgen genoeg te eten heeft als je het hele jaar door geen veilige toegang tot voedsel kunt hebben? CAFOD nodigt ons uit om vissersgemeenschappen in Liberia te helpen hun gezinnen te voeden, niet alleen voor vandaag of morgen, maar voor altijd. Bekijk het verhaal van Jakobus.

Meer info over de campagne beschikbaar op de CAFOD-website. CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk: “Les crises alimentaires se multiplient, décuplons la force de nos actions!” (Voedselcrises nemen toe, laten we de kracht van onze acties vertienvoudigen!) 

Al meer dan een jaar leven we in het tempo van de voedselinflatie en de steeds snellere klimaatverandering die de honger over de hele wereld verergert. Tegen 2030 zullen ruim 840 miljoen mensen honger lijden als we geen actie ondernemen. CCFD-Terre Solidaire nodigt ons uit om deel te nemen aan hun Lenten-campagne tegen de honger en voor een economische rechtvaardigheid ten dienste van het algemeen welzijn, voor een eerlijke verdeling van de welvaart en voor de bescherming van de fundamentele rechten en het milieu, en om de werk van Justica nos Trilhos (JNT)/Brazilië, Volksinformatiecentrum (VRC)/India, Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale (ADEPA)/Senegal en MADA/Libanon, vier partners die zij bewonderen vanwege hun moed en vastberadenheid om zich in te zetten voor het welzijn van hun volk.  

Meer info over de campagne beschikbaar op de CCFD-Terre Solidaire-website.Development & Peace, Canada: “Onze rechten oogsten / Cultivons nos droits" 

Over de hele wereld, en vooral in het Zuiden, worden verarmde bevolkingsgroepen geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, landroof, diefstal van hulpbronnen, bodemverontreiniging en gewapende conflicten. Vooral de plattelandsbevolking wordt door deze omwentelingen getroffen. Ontwikkeling en Vrede ondersteunt hen bij het verdedigen van hun rechten op leven, land, water, biodiversiteit, gerechtigheid, gezondheid, participatie, fatsoenlijk levensonderhoud, een gezond milieu en meer, en nodigt ons uit om haar partners Fundación NUNA (Bolivia), PAYOPAYO (Indonesië) te ontdekken en HOMEF (Nigeria).

Meer info oan de campagne beschikbaar op de Ontwikkeling & Vrede website (EN / FR).


Entraide et Fraternité, België: "Is de impact van onze economie op uw meerprijs? (De impact van onze schermen nader bekijken?

Deze Lent, Entraide et Fraternité-campagne richt zich op hun partners in Congo, DRC en mijnbouw en de impact ervan op de boerenlandbouw in Zuid-Kivu. Mijnbouw is een enorme bron van rijkdom voor het land, maar ook een bron van lijden. De campagne kijkt naar de verschillende verbanden tussen mijnbouw, boerenlandbouw, de conflicten die het land verwoesten en onze consumptiepatronen in het Westen. Er wordt in Europa veel gesproken over de Green Deal, energietransitie, hernieuwbare energie, elektrische auto’s en de digitalisering van de samenleving, maar er is weinig bekend over de impact van deze kwesties op landen als de DRC en zijn bevolking.

Meer info op de beschikbare campagne op de Website Entraide et Fraternité.


Fastenaktion, Zwitserland: Oecumenische campagne “Weniger ist mehr – Klimagerechtigkeit Jetzt / Moins, c'est plus – Justice climatique, maintenant! / Less is di più: Giustizia climatica ora! (Less is more – Klimaatrechtvaardigheid nu!) 

Overconsumptie verergert de klimaatverandering. Dit bedreigt de levensomstandigheden in het Zuiden. Minder is meer. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Als we nu samen optreden, kunnen we de doelstelling van 1.5°C nog steeds halen. De Oecumenische Campagne van 2024 rondt de vierjarige cyclus van klimaatrechtvaardigheid af en roept ons op om onze CO2-uitstoot met alle beschikbare middelen aanzienlijk te verminderen. Elke bijdrage telt! Landen waar de nadruk op ligt zijn: Ontdek de projecten in focus: Ethiopië, Guatemala, Filippijnen, Senegal, Senegal, Indonesië en Honduras.

Meer informatie over de oecumenische campagne vindt u in DE / FR / IT. KOO en Katholische Frauenbewegung Österreich, Oostenrijk: “Gemeinsam für mehr Klimagerechtigkeit'(Samen voor meer mondiale gerechtigheid)

Met deze Vastentijd werkt de Oostenrijkse Katholieke Vrouwenbeweging (KFBÖ) samen vrouwencoöperaties in Kailali in het zuidwesten van Nepal in hun strijd tegen de klimaatcrisis. Nepal is een van de meest getroffen landen ter wereld, waar extreme weersomstandigheden zoals droogtes en overstromingen toenemen, en ongedierte de schamele oogsten vernietigt. Als gevolg hiervan migreert in sommige regio's 75% van de mannen naar het buitenland, voornamelijk naar India, om als laagbetaalde landarbeiders te werken, terwijl hun vrouwen genoeg opbrengst uit de lokale velden proberen te halen om hun gezinnen te voeden.

Meer informatie beschikbaar op de campagnewebsite.


Partage LU, Luxemburg: “Aktiv Hofnung schaffen / Ensemble, créons activement de l'espoir” (Samen actief hoop creëren)

Het verbeteren van de levensstandaard en de voedselzekerheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van het samenwerkingswerk van Partage lu. Door onze krachten te bundelen kunnen we hoop creëren door te blijven vechten voor voedselzekerheid en een fatsoenlijk levensonderhoud. Deze Vastentijd roept Partage lu ons op om samen te werken om de veerkracht van gemeenschappen in het Mondiale Zuiden te versterken, omdat solidariteit hoop schept en de menselijke waardigheid bewaart.

Meer info op de campagne beschikbaar op de Partage.lu-website.Manos Unidas, Spanje: “Efecto ser humano" (Het menselijk wezeneffect)

Met deze campagne wil Manos Unidas de steun betuigen aan de zogenaamde “klimaatlozen” (“descartados climáticos”), degenen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering en de veranderende gevolgen ervan, ook al hebben zij er het minst aan bijgedragen. Onder de slogan ‘The humanbeing effect’ willen ze het bewustzijn vergroten dat mishandeling van de planeet grotere gevolgen heeft aan de andere kant van de wereld, en de dubbele macht van de mens benadrukken om deze te veranderen: ten goede of ten kwade.
 
Meer info op de campagne beschikbaar op de Manos Unidas-website.
Video met Franse ondertitels.


Maryknoll Office for Global Concerns, VS: "Zorg dragen voor de schepping”

Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si', de Reflectiegids van het Maryknoll Office for Global Concerns bevat reflecties, vragen, gebeden, vasten en acties gebaseerd op de wekelijkse evangelielezing en de ervaring van Maryknoll-zendelingen die hebben geleefd en gewerkt met gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld. De gids kan individueel of in kleine groepen worden gebruikt om na te denken over uw levenspatronen, om dieper te bidden en uw geest te vernieuwen om de realiteit van onze wereld onder ogen te zien. (Beschikbaar in EN / ES).Misereor, Duitsland: “Interessant voor de Bohne. ' (Maak ik mij druk om de boon?) 

Misereor zet zich in voor de rechten van kleine boeren, die ongeveer 70% van het voedsel in de wereld verbouwen en een stabiel en uitgebalanceerd dieet kunnen bieden. De Vastentijd is voor hen een kans om het verlangen naar een rechtvaardige wereld zonder honger te delen en het verlangen om meer waardering te hebben voor ons voedsel. Goede voeding voor iedereen vereist diversiteit van veld tot bord en een eerlijkere verdeling. Misereor nodigt ons uit om duurzame landbouw en gezonde voeding te bespreken met partners in Colombia. Ze zullen praten over hun gemeenschap en verbondenheid met de natuur, maar ook over hun onzekerheid en existentiële angsten. Het motto verwijst naar het feit dat bonen een belangrijk handelsartikel en een typisch hoofdvoedsel zijn in Colombia. Lees de verhalen van Oeimar, Claudia en Ramiro.

Meer info op de campagne Beschikbaar op de Misereor-website.


SCIAF, Schotland: “Gendergerelateerd seksueel geweld in Rwanda"

Elk jaar tijdens de vastentijd verzamelt SCIAF donaties in zijn Weebox, wat ook het geval is die online beschikbaar zijn.  Dit jaar zullen donaties helpen het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen, met Rwanda als focusland.
In april 1994 begonnen in Rwanda honderd dagen van massale genocide. Er wordt aangenomen dat tot een miljoen mensen zijn omgekomen bij het geweld, waaronder naar schatting 100 vrouwen en kinderen die op brute wijze het leven lieten. Dertig jaar later zijn het land en zijn bevolking nog steeds aan het herstellen van de genocide die hun land verscheurde en het diepe trauma en aanhoudende seksuele geweld dat het achterliet. Luister naar het verhaal van Jeanette.

Meer info over de campagne beschikbaar op de SCIAF-website.


Trócaire, Ierland: “Laat gerechtigheid stromen als een rivier, gerechtigheid als een nooit falende stroom.”

Voor de Lenten-campagne van dit jaar concentreert Trócaire zich op waterrechtvaardigheid in Malawi, zo vertelt de krant verhaal van Malita en haar familie's dagelijkse strijd met de vele problemen waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot water, hetzij als gevolg van overstromingen, cyclonen of droogtes. Trócaire's werk in Malawi richt zich op het ondersteunen van gemeenschappen, met name vrouwen als Malita, om hun levensomstandigheden aan te passen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering of om ervoor te zorgen dat gezinnen zoals het hare kunnen blijven overleven. Trócaire heeft de afgelopen achtenveertig jaar samengewerkt met partners in Malawi.

Meer info over de campagne beschikbaar op de website van Trocaire.Vastenactie, Nederland: “Leven in een veranderende wereld” (Leven in een veranderende wereld)

Dit jaar de Lenten-campagne van Vastenactie richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van door regen gevoede landbouw. Vastenactie en haar lokale partners werken nauw samen met gemeenschappen om hen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Bekijk het verhaal van Thandekile en haar familie om te zien hoe ze leren omgaan met de klimaatverandering.  

Meer info op de campagne beschikbaar op de Website Vastenactie. 

Momenteel geen Lenten-campagne maar vele andere inspirerende activiteiten zijn de andere CIDSE-leden: Cordaid (Nederland), Erko (Slowakije), FEC (Portugal), Focsiv (Italië).   


Omslagfoto: Deelpati Chaudhary (Nepal). Krediet: Bikkil Sthapit VOW Media /KFBÖ

Deel deze inhoud op sociale media