Wij zeggen JA tegen de CSDDD – CIDSE

Wij zeggen JA tegen de CSDDD

Gezamenlijke verklaring van het maatschappelijk middenveld van ECCJ, als reactie op het gebrek aan meerderheid in het COREPER over de CSDDD, mede ondertekend door 140 Europese organisaties, waaronder CIDSE.


Het huidige onvermogen van de EU-Raad om de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) te onderschrijven, markeert een betreurenswaardige tegenslag voor de verantwoordelijkheid van bedrijven en de bescherming van de mensenrechten en het milieu wereldwijd, na jaren van debat en onderhandeling.

De blokkade is grotendeels toe te schrijven aan de grote lidstaten: de vroeg aangekondigde onthouding van het invloedrijke Duitsland – georkestreerd door de Duitse minderheidscoalitiepartner, de FDP, en stuitte op geesteloos verzet van bondskanselier Scholz – werd door anderen gevolgd. Een last-minute poging van Frankrijk om de onderhandelingen te laten ontsporen door gisteravond een tienvoudige verhoging van de bedrijfsdrempel voor te stellen, heeft de onzekerheid voor andere staten vergroot. Deze politieke spelletjes tarten op krachtige wijze de overweldigende steun voor de richtlijn van regeringen, vakbonden, het maatschappelijk middenveld, grote, middelgrote en kleine bedrijven en individuele burgers. Zonder bindende EU-wetgeving over de verantwoordelijkheid van bedrijven slagen nationale regeringen er niet in om de gevolgen voor de mensenrechten, de uitbuiting van werknemers en de gevolgen voor de rechten van inheemse volkeren en andere traditionele gemeenschappen en natuurlijke ecosystemen die verband houden met bedrijfsactiviteiten aan te pakken. Het is een schrijnend onvermogen van de EU-regeringen om aan hun verplichtingen onder de internationale mensenrechtenwetgeving te voldoen, en een groen lichtsignaal voor roekeloze bedrijven dat zij de klimaat- en ecologische crises kunnen blijven aanwakkeren voor bedrijfswinsten.

Dit gebrek aan steun vormt een bedreiging voor een essentieel onderdeel van de EU-duurzaamheidswetgeving, noodzakelijk en te laat om de verandering in het zakelijk gedrag op gang te brengen. Het is het resultaat van een democratisch proces in het Europees Parlement en van uitgebreide onderhandelingen met de lidstaten.

Meer dan ooit moet het Belgische voorzitterschap deze gelegenheid aangrijpen: het is tijd om terug te keren naar de lidstaten en te zorgen voor een sterke meerderheid, zonder te onderhandelen over de belangrijkste beginselen van het compromis dat in het triloogakkoord is vastgelegd.

handtekeningen

 1. European Coalition for Corporate Justice
 2. Friends of the Earth Europe
 3. Varen
 4. Vredesactie
 5. BankTrack
 6. FIDH
 7. GLOBAL 2000 – Vrienden van de Aarde Oostenrijk
 8. Mei bine
 9. REDU
 10. KUIB
 11. ShareActie
 12. Zweedhorloge
 13. ECONOMIE VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK GOED
 14. Anti-Slavernij Internationaal
 15. Südwind, Oostenrijk
 16. Solidaridad
 17. Jugend Eine Welt, Oostenrijk
 18. WeWorld, Italië
 19. Centrum voor onderzoek naar multinationale ondernemingen (SOMO)
 20. Internationale Hoek voor Mensenrechten (HRIC)
 21. Informationsgruppe LaatinAmerika, Oostenrijk
 22. Internationale Vredesinformatiedienst (IPIS)
 23. Novi sindikat, Kroatië
 24. Europees Milieubureau
 25. MVO-platform
 26. Ierse coalitie voor het bedrijfsleven en de mensenrechten
 27. Christian Aid Ierland
 28. Finnwatch
 29. OESO horloge
 30. WSM
 31. Mani Tese ETS
 32. Campagne Impresa 2030
 33. Transport en milieu
 34. NeSoVe
 35. Frank Bold
 36. Romero-initiatief
 37. Latinamerikagrupperna
 38. SÜDWIND – Instituut voor Economie en Oecumene
 39. Broederlijk Delen
 40. ActionAid International
 41. oxfam
 42. Reds – Solidaridad voor de sociale transformatie
 43. Fairtrade Internationaal
 44. ClientEarth
 45. CNCD-11.11.11
 46. Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
 47. Informatiestelle Peru
 48. CorA-Netzwerk voor Unternehmensverantwortung
 49. Business & Human Rights Resource Center
 50. Wereld Fair Trade Organisatie – Europa
 51. Akte Kerk van Zweden
 52. Sherpa
 53. Diakonia Zweden
 54. LM Internationaal
 55. mis de la Terre Frankrijk / Vrienden van de Aarde Frankrijk
 56. Pools Instituut voor mensenrechten en bedrijfsleven
 57. Grupo Belga Solidario met Guatemala
 58. Amnesty International
 59. FOS
 60. Klimaatactienetwerk Europa
 61. IF Metall (Industriële en Metaalarbeidersbond Zweden)
 62. Bescherming Internationaal
 63. CIDSE- Een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid
 64. nitatief Lieferkettengesetz
 65. esti Roheline Liikumine – Estse Groene Beweging
 66. achACT
 67. ForumCiv, Zweden
 68. Fair Trade Advocacy Office
 69. Plataforma door verantwoordelijken van Empresas
 70. Leveringen
 71. WeEffect, Zweden
 72. Advocaten Zonder Grenzen
 73. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
 74. Environmental Justice Foundation
 75. Coördinadora Estatal de Comercio Justo
 76. Afrikagrupperna, Zweden
 77. Welthaus der Diözese Linz
 78. Vision, de Zweedse ambtenarenvakbond
 79. Campagne voor schone kleren
 80. Machtsverschuiving
 81. CCFD-Terre Solidaire
 82. Initiative pour un devoir de waakzaamheid, Luxemburg
 83. Wereldwijde getuige
 84. EU-LAT belangenbehartigingsnetwerk
 85. Setem
 86. Focus Association for Sustainable Development
 87. HERGEBRUIK
 88. Zweedse Vereniging voor Natuurbehoud
 89. Mondiale verantwoordelijkheid – Oostenrijks platform voor ontwikkeling en humanitaire hulp
 90. Europees Centrum voor constitutionele rechten en mensenrechten (ECCHR)
 91. Solsoc
 92. ÖGB EU-kantoor
 93. Forest Peoples-programma
 94. AK EUROPA – Oostenrijkse Federale Arbeidskamer – kantoor in Brussel
 95. WWF European Policy Office
 96. La Strada International
 97. Europese vakbondsfederatie (EVV)
 98. Internationaal Dalit-solidariteitsnetwerk
 99. 11.11.11, Coalitie voor Internationale Solidariteit, België
 100. Trócaire, Ierland
 101. Stichting KIOS, Finland
 102. Germanwatch
 103. Minerva Vereniging voor Bedrijven en Mensenrechten
 104. Fairfood
 105. FEMNET eV
 106. Cultureel overleven
 107. Centrum voor Emancipatiepolitiek, Servië
 108. EU-grondstoffencoalitie
 109. Notre-affaire A Tous
 110. Aardzicht
 111. Publiceer wat u betaalt
 112. Instituut voor Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen (NRGI)
 113. Rainforest Foundation Noorwegen, Noorwegen
 114. Vereniging voor bedreigde volkeren, Zwitserland
 115. Europese Federatie van Vakbonden voor Openbare Diensten (EPSU)
 116. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV (Friends of the Earth Duitsland)
 117. IM, Zweden
 118. Het veiligstellen van inheemse rechten in de Green Economy Coalition (SIRGE)
 119. Stichting Batani
 120. De Andrew Lees Trust
 121. kumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit eV
 122. grondwerken
 123. Rechtscentrum voor Mensenrechten
 124. ACT Alliance EU
 125. BUNDjugend / Jonge Vrienden van de Aarde Duitsland
 126. Human Rights Watch
 127. FIAN Duitsland
 128. Solidair ontmoette Guatemala
 129. Lightup Noorwegen
 130. Noorse Helsinki-commissie
 131. Feiten
 132. Christelijke Raad van Noorwegen
 133. Noorse Raad voor Afrika
 134. Framtiden i våre hender, Noorwegen
 135. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, Catalonië
 136. Noorse kerkhulp
 137. Noorse kerkhulp
 138. Initiative pour un devoir de waakzaamheid, Luxemburg
 139. CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (CorA-Netwerk voor Corporate Accountability)
 140. 140. CNV Internationalaa


Extra lezen


Omslagfoto : Christelijke Lue / Unsplash

Deel deze inhoud op sociale media