EU-lidstaten zijn het eindelijk eens over CSDDD – CIDSE

  EU-lidstaten zijn het eindelijk eens over CSDDD


  De EU-lidstaten hebben de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn aangenomen, met een drastische verzwakking van de tekst

  Naar aanleiding van de overeenkomst bereikt door de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement in december 2023, is de CSDD-richtlijn de afgelopen weken bedreigd. Ten eerste kondigde Duitsland aan dat het zich van stemming zou onthouden. Vervolgens zeiden Frankrijk en Italië dat ze zich zouden terugtrekken, tenzij er wijzigingen zouden worden aangebracht. Ten slotte begonnen andere lidstaten te aarzelen om de richtlijn te onderschrijven. Wat een politiek akkoord had moeten zijn dat klaar was om naar het Europees Parlement te gaan, stond op het spel tot afgelopen vrijdag, 15 maart, toen het Belgische voorzitterschap er eindelijk in slaagde een compromis tussen de lidstaten te onderhandelen. 

  Dit compromis omvat belangrijke wijzigingen in het toepassingsgebied, dat oorspronkelijk van toepassing was op bedrijven met 500 werknemers en nu van toepassing is op bedrijven met gemiddeld meer dan 1,000 werknemers, en op de omzetdrempel, die oorspronkelijk was overeengekomen op 150 miljoen euro, maar in de definitieve tekst verhoogd tot € 450 miljoen. Bovendien sluiten veranderingen in de toeleveringsketen die onderworpen zijn aan due diligence, downstream-activiteiten uit, zoals het verwijderen van producten (inclusief ontmanteling en recycling, compostering en storten). In de tekst wordt ook voorgesteld om elke verwijzing naar sectoren met een hoog risico te schrappen.

  Hoewel CIDSE en haar lidorganisaties het belang erkennen van de goedkeuring van de CSDDD als een stap in de richting van het respecteren van de mensenrechten en het beschermen van het milieu, is de richtlijn veel zwakker dan de tekst die oorspronkelijk tijdens de trialoog van december werd overeengekomen. Wij betreuren politieke regelingen en pogingen van sommige lidstaten en politieke groeperingen om de CSDDD te saboteren.  

  “Het akkoord van de Raad is een teken van hoop voor de mensenrechten en het milieu. Het is beschamend dat de Duitse regering de richtlijn niet steunde. Ondanks de verzwakking roepen we alle leden van het Europees Parlement op om de richtlijn snel in de plenaire vergadering aan te nemen, zodat mens en natuur in de toekomst beter beschermd worden in de mondiale activiteiten van Europese bedrijven.” zegt Armin Paasch van CIDSE's Duitse lid Misereor.  

  “Het goede nieuws is dat de EU nu een belangrijke stap zet in de richting van het aansprakelijk stellen van grote bedrijven als ze schade toebrengen aan mens en planeet. Wij waarderen de inspanningen van het Belgische EU-voorzitterschap om een ​​akkoord uit het vuur te halen. Het slechte nieuws is dat er extra concessies zijn gedaan onder druk van achterkamertjespolitiek in sommige lidstaten en sabotagepogingen van conservatieve zakenlobby's. Daardoor blijft slechts het absolute minimum aan verplichtingen over.” zegt Wies Willems van CIDSE's Belgische lid Broederlijk Delen. 

  De tekst die de Raad op vrijdag 15 maart heeft goedgekeurd, moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De stemming in de JURI-commissie staat gepland voor morgen, 19 maart, en zal worden gevolgd door een plenaire stemming in april. Zodra de richtlijn door het Europees Parlement is goedgekeurd, zullen de lidstaten de richtlijn in nationaal recht moeten omzetten.  


  Extra middelen


  CIDSE-contactpersoon: Susana Hernandez, Corporate Power Policy Officer (Hernandez(at)cidse.org)

  Omslagfoto: “Maatschappelijke organisaties voor de Permanente Vertegenwoordiging van Finland bij de EU als onderdeel van een rondreizende demonstratie in permanente vertegenwoordigingen bij de EU, waarbij de lidstaten worden aangespoord om CSDDD te steunen, 6 maart 2024. Credit: Wies Willems, Broederlijk Delen

  Deel deze inhoud op sociale media