Op weg naar een sociaal-ecologische transformatie van de economie – CIDSE

Op weg naar een sociaal-ecologische transformatie van de economie 

Een overzicht van concepten, benaderingen en praktijken, Misereor Discussion Paper, maart 2024 


Auteurs: Shrishtee Bajpa, Susanne Friess, Ashish Kothari, Kai Kuhnhenn, Boniface Mabanza Bambu en Nina Treu 

Naarmate de noodzaak van een sociaal-ecologische transformatie steeds duidelijker wordt, rijst de vraag naar levensvatbare alternatieven voor het kapitalistische economische systeem; alternatieven die tegemoetkomen aan de behoeften en rechten van miljarden mensen en die gerechtigheid en vrede garanderen en tegelijkertijd de grenzen van onze planeet respecteren. Transformatie mag niet het zoveelste project zijn dat door het machtige Mondiale Noorden wordt opgelegd aan de rest van de wereldbevolking. Benaderingen en ervaringen van gemeenschappen die worstelen met of overweldigd worden door moderne economische expansie moeten meer aandacht krijgen in het debat. Er is meer uitwisseling en netwerken nodig tussen de promoters van transformatie, zowel binnen het Mondiale Zuiden als tussen het Mondiale Zuiden en het Mondiale Noorden. 

Als onderdeel van een project om een ​​platform te creëren voor netwerken, dialoog en leren tussen een breed scala aan actoren, heeft Misereor, de Duitse lidorganisatie van CIDSE, opdracht gegeven tot een studies door een internationale groep consultants. Het resultaat is een discussienota die een overzicht geeft van benaderingen, concepten en voorbeelden. Omdat er echter veel benaderingen, concepten en nog meer praktische ervaringen zijn, kan het niet volledig zijn. Deelnemers aan het platformproject zullen meer benaderingen, concepten en voorbeelden uit hun praktijkwerk toevoegen aan deze eerste collectie en deze verrijken met hun expertise, inzichten en ervaringen. 


Het papier is als volgt opgebouwd: 

  • Hoofdstuk 1 introduceert het onderzoek.  
  • Hoofdstuk 2 over “Radicale Alternatieven” introduceert een analytisch raamwerk genaamd de “Bloem van Transformatie” dat kan worden gebruikt om het transformatieve potentieel van een aanpak of ervaring te beoordelen en om valse oplossingen te onderscheiden van echte radicale alternatieven. 
  • De hoofdstukken 3 tot en met 6 presenteren een selectie van concepten/benaderingen en praktijkvoorbeelden uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika. 
  • Hoofdstuk 7 analyseert de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende concepten en benaderingen die in de continentale hoofdstukken worden gepresenteerd en sluit af met een vooruitblik. 

Contactpersoon voor aanvullende informatie: Kathrin Schroeder, hoofd van de afdeling Beleid en Mondiale Uitdagingen, Misereor (kathrin.schroeder(at)misereor.de.) 

Omslagfotocredit: Misereor

Deel deze inhoud op sociale media