Overleg over de routekaart voor de 10e sessie van het juridisch bindende instrument van de VN - CIDSE

Raadpleging over de routekaart voor de tiende zitting van het juridisch bindend instrument van de VN

Mondelinge verklaring van CIDSE


Op 12 april 2024 kwam ambassadeur Cristian Espinosa Cañizares, voorzitter-rapporteur van de Open-End Intergouvernementele Werkgroep (OEIWG) van de VN voor transnationale bedrijven en andere zakelijke ondernemingen met respect voor de mensenrechten en permanent vertegenwoordiger van Ecuador bij de Verenigde Naties in Genève, bijeen A overleg op het voorgestelde ontwerp routekaart voor de 10e zitting van de OEIGW (Genève, 21-25 oktober 2024). Ons netwerk werd vertegenwoordigd door François Mercier van Fastenaktion, de Zwitserse ledenorganisatie van CIDSE. Hieronder vindt u de tekst van de mondelinge verklaring die hij heeft afgelegd namens de leden van de CIDSE-werkgroep voor bedrijfsregulering.*

12 april 2024

Mijnheer de voorzitter,

Dank u voor de voorgestelde routekaart naar de 10e sessie en voor uw openheid om input te ontvangen over het werk van deze intergouvernementele werkgroep met een open einde. We willen graag enkele zorgen uiten in het licht van uw voorgestelde routekaart: 

 • Hoewel we de oproep aan juridische deskundigen verwelkomen om het werk van deze werkgroep met een open einde te ondersteunen, willen we de noodzaak benadrukken een evenwichtige vertegenwoordiging. Het is belangrijk om te zorgen voor een genderevenwicht en een vertegenwoordiging van verschillende sectoren, vrij van bedrijfsbelangen, aangezien dit de vooruitgang en de consensus die tijdens de tien jaar van onderhandelen is bereikt, in gevaar zou kunnen brengen. 
 • Met betrekking tot de verwachte procedure voor de 10e sessie zouden we graag willen dat de heer Voorzitter verduidelijkt of dit het geval is De discussies zullen naar verwachting beginnen vanaf artikel 3, aangezien dit de laatste bepaling was die tijdens de negende sessie werd besproken.  
 • Tot slot willen wij onze zorgen uiten over de gebrek aan middelen die het hele proces beïnvloeden. Om een ​​transparant, evenwichtig en klimaatgevoelig proces te garanderen, dringen wij er bij de Mensenrechtenraad op aan hiervoor te zorgen hybride deelname in het komende intersessionele, interregionale thematische overleg. Dit is essentieel om de deelname te garanderen van verschillende belanghebbenden die het zich niet kunnen veroorloven om naar Genève te reizen.     

Dank je! 


  *De CIDSE-werkgroep inzake bedrijfsregulering bestaat uit de volgende lidorganisaties: Broederllijk Delen, CAFOD, CCFD-Terre Solidaire, Fastenaktion, Focsiv, DKA-Austria, Manos Unidas, Misereor, SCIAF, Trócaire, Alboan.

  Contactpersoon: Susana Hernandez, Corporate Regulation Officer, CIDSE (hernandez(at)cidse.org)

  Cover foto credit: CIDSE

  Deel deze inhoud op sociale media