Lithiumextractie in Bolivia – CIDSE

Lithiumwinning in Bolivia

“Tussen het veiligstellen van het aanbod en het bevorderen van duurzame ontwikkeling: welke rol voor de EU in de “lithiumdriehoek” van Zuid-Amerika? Inzichten uit de casus Bolivia

Een beleidsnota van Broederlijk Delen en CEDIB, April 2024


Achtergrond
In november 2023 bezocht een delegatie van het Belgische lid van CIDSE, Broederlijk Delen en zijn partnerorganisatie, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) de lithiumexploratielocaties in de Uyuni-regio in de Boliviaanse Andes en nam deel aan bijeenkomsten met vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen die in de buurt van deze locaties.

Deze Beleidsdocument heeft tot doel een overzicht te geven van het debat rond de lithiumwinning in Bolivia, de perspectieven van lokale gemeenschappen en de relevantie van deze kwesties voor EU-beleidsmakers en particuliere actoren. Het wordt afgesloten met beleidsaanbevelingen in de context van de EU-agenda met betrekking tot de aanvoer van cruciale grondstoffen, de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en de hernieuwde belangstelling van EU-investeerders in de lithiumwaardeketen van Bolivia. 

Daarmee werpt de briefing een kritisch licht op de rol van zowel de EU als de Boliviaanse actoren op dit mogelijke keerpunt voor de toekomstige ontwikkeling van lithiumprojecten in Bolivia.


Extra lezen
Lithium in Bolivia: Hoe 'groen' is onze energietransitie? origineel artikel van Broederlijk Delen

Contactpersoon voor aanvullende informatie:
Wies Willems, Beleidsmedewerker Natuurlijke Hulpbronnen, Broederlijk Delen (Wies.Willems(at)broederlijkdelen.be)Omslagfoto: Exploratiewerkzaamheden voor lithiumwinning in de zoutvlakte van Uyuni.
© Wies Willems – Broederlijk Delen

Deel deze inhoud op sociale media