Democratieën in crisis: stemmen bundelen voor mondiale gerechtigheid - CIDSE

Democratieën in crisis: stemmen bundelen voor mondiale gerechtigheid

VERKLARING VAN CIDSE-DIRECTEUREN


Brussel, 8 mei 2024 

Binnen minder dan twee jaar zullen alle CIDSE-lidorganisaties en hun supporters de kans krijgen om aan verkiezingen deel te nemen. Verenigd door een klinkende toewijding aan sociale en klimaatrechtvaardigheid, nodigen CIDSE-directeuren alle inwoners van “ons gemeenschappelijke huis” uit om de komende maanden verantwoordelijkheid, solidariteit en hoop te tonen bij de verkiezingen. 

Dit jaar zal meer dan de helft van de wereldbevolking politieke verkiezingen meemaken waarvan de uitkomsten waarschijnlijk de komende jaren het traject van veel landen en hele regio's zullen bepalen.  

In een wereld waar geopolitieke belangen tot geweld en oorlog leiden, waar democratische systemen worden getorpedeerd en verzwakt door de opkomst van extremisme en waar ondanks de ecologische urgentie te weinig met moed wordt gedaan om de samenleving en het economische systeem consequent te begeleiden in een proces van transformatie, verheffen wij, de directeuren van de katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid, verzameld als CIDSE, samen met de gemeenschappen waarmee we werken, onze stem en roepen burgers op om na te denken over wat er op het spel staat bij deze verschillende verkiezingen over de hele wereld: 

Hoe lang zullen wij als menselijke familie nog een oneerlijke mondiale controle, productie en verdeling van macht en rijkdom tolereren? Wanneer zal er een einde komen aan dit systeem dat wordt gedomineerd door weinig bedrijven en particuliere belangen die winst belangrijker vinden dan het leven 

Is er een grens aan de noodzaak van economische groei? Hoe lang zal het verlies aan biodiversiteit, veroorzaakt door mensen die buiten de planetaire grenzen leven, nog genegeerd worden?? 

Te vaak wordt ons verteld dat er geen alternatieven zijn voor het extractivistische groeiparadigma. Maar van onze partners in het Mondiale Zuiden horen we een ander verhaal: een andere manier van samenleven is niet alleen mogelijk maar ook dringend nodig. Degenen die het meest lijden en geconfronteerd worden met de vele mislukkingen van het huidige economische, sociale en politieke model hebben het recht om invloed uit te oefenen op en een rol te spelen in de richting die we samen moeten inslaan. We vinden sprankjes hoop in het gezamenlijke werk waarvan we getuige zijn met partners en gemeenschappen die ons naar een toekomst van grotere solidariteit, gerechtigheid en vrede leiden. Wij steunen hen in ons verzet tegen een wereld waarin mondiale onverschilligheid en een wegwerpcultuur zijn geworteld in en groeien als maatschappelijke normen. Om deze wereld als mogelijk te zien, moeten we op nieuwe en radicale manieren denken en handelen.   

Stemmen is een recht, een voorrecht en een collectieve verantwoordelijkheid voor onze gemeenschappen en voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. De onderling verbonden crises waarmee we worden geconfronteerd, vereisen een geïntegreerd antwoord om verandering te bewerkstelligen.  

Wij dringen er daarom bij degenen die stemrecht hebben op aan om dit te vervullen, betrokken en zich bewust van de complexe realiteit waarmee we worden geconfronteerd. En we roepen politieke leiders op om: 

 • Daag machtssystemen uit die de bestaande genderongelijkheid in stand houden en reproduceren, door een dekoloniale feministische lens; 
 • Ondersteun wetten die een echt multilateralisme weerspiegelen en erop gericht zijn de economische en politieke systemen te transformeren; 
 • Het bevorderen van de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving en de verdedigers ervan, waarbij regeringen en internationale instanties verplicht worden bindende regels aan te nemen, te respecteren en af ​​te dwingen om een ​​einde te maken aan de straffeloosheid;
 • Dekoloniseer onze machtssystemen door te luisteren naar gemeenschappen en organisaties in het Mondiale Zuiden en deze te ondersteunen in hun strijd voor gerechtigheid en waardigheid;
 • Verdedig de rechtvaardigheid op het gebied van klimaat en biodiversiteit en verwerp valse of techno-fix-oplossingen.

In de encycliek van paus Franciscus Laudato Si', zijn allen geroepen tot een nieuwe universele solidariteit. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om te handelen. Ondanks de vele bedreigingen voor de democratie: zoals manipulatie, de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de media, en de onveiligheid in sommige landen, is er reële hoop op nieuwe betrokkenheid van burgers. Dit geldt vooral voor jongeren, als we denken dat sommige 16-jarigen tijdens de Europese verkiezingen voor het eerst zullen kunnen stemmen.

In Europa, net als elders in de wereld, roepen we alle burgers op om op te komen voor gerechtigheid, het algemeen welzijn te bevorderen en de rechten van iedereen te beschermen, vooral de meest gemarginaliseerde, tot zwijgen gebrachte en kwetsbare stemmen van onze menselijke familie. op politici om te luisteren.

Lijst van ondertekenaars:

 • Lieve Herijgers, Broederlijk Delen, België
 • Christine Allen, CAFOD, Engeland en Wales
 • Inès Minin, CCFD–Terre Solidaire, Frankrijk
 • Josianne Gauthier, CIDSE, Internationaal
 • Heleen Van den Berg, Cordaid, Nederland
 • Carl Hetu, Ontwikkeling en Vrede, Canada
 • Axelle Fischer, Entraide et Fraternité, België
 • Daniel Fiala, eRko, Slowakije
 • Bernd Nilles, Fastenaktion, Zwitserland
 • Anja Appel, KOO, Oostenrijk
 • Jorge Libano Monteiro, FEC, Portugal
 • Paolo Chesani, Focsiv–Volontari nel Mondo, Italië
 • Ricardo Loy, Manos Unidas, Spanje
 • Susan Gunn, Maryknoll Office for Global Concerns, VS.
 • Pirmin Spiegel, MISEREOR, Duitsland
 • Denise Richard, Partage Lu, Luxemburg
 • Lorraine Currie, SCIAF, Schotland
 • Caoimhe de Barra, Trócaire, Ierland
 • Marc Bollerman, Vastenactie, Nederland


CIDSE-contactpersoon: Giorgio Gotra, Operations and Communication Manager, (gotra(at)cidse.org)

Omslagfoto: Een vrouw stemt in een stembureau in Tunis, 23 oktober 2011
credit: Ezequiel Scagnetti © Europese Unie, gelicentieerd onder CC BY 2.0.

Deel deze inhoud op sociale media