Maak een einde aan het moorden en de hongersnood in Gaza – CIDSE

Maak een einde aan het moorden en de hongersnood in Gaza

Wapenstilstand en toegang tot hulp NU! CIDSE-verklaring, mei 2024


Na meer dan 200 dagen van meedogenloze Israëlische bombardementen, volledige belegering en een grondoffensief in Gaza is de humanitaire situatie meer dan catastrofaal. Gaza is veranderd in een hel op aarde. Ruim 34.400 Palestijnen zijn dat geweest gedood, onder wie ruim 14.500 kinderen en 9.500 vrouwen. Er liggen nog steeds 7000 mensen onder het puin. Ongeveer 76.000 Palestijnen zijn gewond geraakt en 1.7 miljoen zijn gedwongen ontheemd; de meesten van hen leven nu in geïmproviseerde schuilplaatsen en tenten. Naar schatting 133 gijzelaars worden nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden door Hamas vastgehouden.  

Ondanks internationale verontwaardiging is Israël nu begonnen met een grondinvasie van Rafah. Honderdduizenden Palestijnen ontvluchten Rafah en kunnen nergens veilig heen. Secretaris-generaal van de VN bepaald dat deze invasie zou leiden tot een “epische humanitaire ramp”. Als de invasie niet wordt gestopt, zal dit een verwoestende impact hebben op de toch al onvoldoende toegang van hulp en brandstof, en het beperkte humanitaire systeem vernietigen dat nog steeds in de strook functioneert. Het zou leiden tot nog meer onuitsprekelijk lijden en een menselijke tol voor de bevolking van Gaza.  

De meedogenloze bombardementen, belegeringen, beperkingen op humanitaire toegang en gedwongen ontheemding hebben een totale ineenstorting van het voedselsysteem van Gaza veroorzaakt. Mensen worden gedwongen voedsel te kopen tegen exorbitante prijzen en zijn afhankelijk van de weinige humanitaire hulp die de strook binnenkomt. Veel gezinnen hebben hun toevlucht genomen tot veevoer of gras in een wanhopige poging hun kinderen te voeden.  

Het Wereldvoedselprogramma waarschuwt dat de tijd dringt voor Gaza. In april, OCHA meldde dat minstens 28 kinderen zijn gestorven door ondervoeding en uitdroging. In Noord-Gaza lijdt 31% van de kinderen onder de twee jaar aan acute ondervoeding. De geïntegreerde classificatie van de voedselzekerheidsfase (IPC) voorspelde in zijn laatste rapport dat hongersnood in het noorden van Gaza op handen was en dat de hele strook inclusief meer dan 1 miljoen kinderen kampt met acute honger, tenzij er meer voedsel in Gaza wordt toegelaten. In aanvulling, ONWRA vreest ook dat het gebrek aan voldoende schoon water door de stijgende zomertemperaturen tot nog meer doden en ziekten kan leiden.  

Ondanks de verplichtingen van Israël op grond van het Verdrag van Genève, en ondanks de expliciete maatregelen van het Internationale Gerechtshof (ICJ), bestellen Israël wil ervoor zorgen dat de hulp onmiddellijk en effectief Gaza binnenkomt, maar dit is tot nu toe niet gebeurd. Integendeel, Israël heeft zich herhaaldelijk op konvooien gericht humanitaire werkers, tot op heden zijn dat er 243 geweest gedood, het hoogste aantal in de moderne tijd. Ook burgers die hulp probeerden in te zamelen, werden aangevallen. Dit leidde tot een krachtige veroordeling door VN-experts waarin staat dat “Israël zijn campagne van uithongering en het aanvallen van burgers moet beëindigen”. Het doelbewuste gebruik van hongersnood als oorlogswapen door Israël is een misdaad die vervolgd en bestraft moet worden om de meest fundamentele mensenrechten en menselijke waardigheid te beschermen.  

De partners van CIDSE-leden in Gaza, zoals de organisatie GUPAP, het platform voor stedelijk agro-ecologisch beleid en voedselsoevereiniteit in Palestina, doen er alles aan om lokaal voedsel te produceren en te leveren aan de mensen in Gaza (ondersteun hun essentiële werk hier). Maar helaas is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. Wat nodig is, is dat Gaza volledig wordt overspoeld met hulp. Daarom is een onmiddellijk staakt-het-vuren nodig, evenals effectieve politieke druk op Israël om ervoor te zorgen dat de hulp effectief via alle grensovergangen binnenkomt.  

Daarom dringt CIDSE er bij de EU en haar lidstaten op aan om:  

  • Blijf een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza eisen.  
  • Ervoor zorgen dat Israël de onmiddellijke en volledige toegang voor humanitaire hulp aan burgers in Gaza toestaat, in overeenstemming met de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof.  
  • Blijf werken aan de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars.  
  • Neem effectieve maatregelen zoals het opschorten van de associatieovereenkomst met Israël in afwachting van een herziening op basis van de mensenrechtenclausule (Art. 2) in de overeenkomst en het opschorten van alle wapenhandel met Israël.  


CIDSE-contactpersoon: Dorien Vanden Boer, beleidsmedewerker (vandenboer(at)cidse.org)

Omslagfoto: Een liefdadigheidsorganisatie deelt voedsel, ‘Takiya’, uit aan ontheemde Palestijnen in de Gazastrook. 9 februari 2024. Krediet: Anas-Mohammed.

Deel deze inhoud op sociale media