Oproep aan de G7-leiders om prioriteit te geven aan de vredesopbouw van het maatschappelijk middenveld – CIDSE

Oproep aan de leiders van de G7 om prioriteit te geven aan de vredesopbouw van het maatschappelijk middenveld

CIDSE sluit zich aan bij meer dan 250 organisaties en aanhangers voor vredesopbouw en roept de staatshoofden van de G7 op om de vredesopbouw van het maatschappelijk middenveld centraal te stellen als een integraal onderdeel van elk haalbaar proces om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen tijdens de komende G7-top die op 13 in Apulië, Italië zal worden gehouden. -15 juni 2024. De brief, een initiatief van de Alliance for Middle East Peace (ALLEMEP), werd op 18 mei in de Arena van de Vrede in Verona aan paus Franciscus overhandigd door de Israëlische en Palestijnse vredesactivisten Maoz Inon en Aziz Abu Sarah. Zijn Heiligheid ondertekende zijn naam naast deze ongekende coalitie van Israëlische en Palestijnse vredestichters en hun mondiale bondgenoten. 


Mei 21, 2024

Beste regeringsleiders van de G7,

Namens de ruim 160 Israëlische en Palestijnse organisaties voor vredesopbouw die deel uitmaken van de Alliantie voor de Vrede in het Midden-Oosten (ALLMEP), en anderen die solidair zijn met deze gemeenschap, schrijven wij u vandaag om er bij u op aan te dringen taal op te nemen in de komende bijeenkomsten van de G7-leiders. communiqué waarin het belang wordt benadrukt van vredesopbouw door het maatschappelijk middenveld als integraal onderdeel van elk levensvatbaar proces om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen.

Met niveaus van geweld, trauma en vernietiging die we nog nooit eerder hebben gezien, roepen we u op om het Israëlisch-Palestijnse conflict op een alomvattender manier aan te pakken dan we eerder hebben geprobeerd.

Als lange tijd voorstanders van vrede zien wij de recente gruwelijke, maar vermijdbare escalatie van gewelddadige conflicten als een duidelijke indicatie van het onvermogen van de internationale gemeenschap om vredesopbouwende initiatieven van het maatschappelijk middenveld adequaat te ondersteunen. Dankzij opeenvolgende academische onderzoeken weten we dat dergelijke programma’s – die betekenisvolle relaties opbouwen tussen Israëli’s en Palestijnen en gebaseerd zijn op een gedeelde toewijding aan vrede, veiligheid en gelijkheid voor beide volkeren – houdingen en overtuigingen die conflicten aanwakkeren, ontwrichten en omkeren.

Wil de vrede blijvend zijn, dan moet deze vanaf de grond worden opgebouwd. Toch ontbeerde elke voorgaande ronde van de Israëlisch-Palestijnse diplomatie een ‘bottom-up’-strategie. Om het succes van elk diplomatiek initiatief te garanderen, moeten top-down onderhandelingen tussen leiders deze keer gepaard gaan met een proces van vredesopbouw op maatschappelijk niveau tussen Israëli's en Palestijnen, wat nog belangrijker is nu gezien het trauma en de polarisatie als gevolg van het ongekende geweld van de afgelopen maanden.

Als zodanig bevelen wij – Israëlische en Palestijnse vredestichters uit het maatschappelijk middenveld, en onze partners over de hele wereld – aan dat de Top van Apulië baanbrekend werk op het gebied van multilaterale steun en een nieuwe centrale rol voor de vredesopbouw in het maatschappelijk middenveld – een consensusprioriteit die niet afhankelijk is van de meer complexe kwesties waarover momenteel wordt gedebatteerd en die verdeeldheid en vertraging veroorzaakt. In het bijzonder bevelen wij aan dat de G7-leiders taal opnemen in het Leiderscommuniqué dat de G7-staten en andere welkome partners verplicht om samen te werken aan vredesopbouw in de civiele samenleving als onderdeel van een gecoördineerde en multilaterale benadering van conflictoplossing. Concreet raden wij u aan de onderstaande taal in te voegen, dat de G7 op één lijn brengt met de nieuwste berichten binnen het Kwartet, de VN en verschillende G7-lidstaten:

“Wij bevestigen onze toewijding om multilateraal – en met andere internationale partners – samen te werken om onze steun aan de vredesopbouwende inspanningen van het maatschappelijk middenveld nauw te coördineren en te institutionaliseren. Ervoor zorgen dat dergelijke inspanningen deel uitmaken van een grotere strategie om de fundamenten te leggen die nodig zijn voor een onderhandelde en duurzame Israëlisch-Palestijnse vrede.”

Er kan geen duurzame vrede zijn zonder de kritische massa van individuen en groepen in Israël en Palestina die een diplomatieke overeenkomst kunnen steunen en ondersteunen. Wij zijn blij met uw antwoord en uw inzet voor de ondersteuning van de vrede en het Israëlisch-Palestijnse partnerschap.

Hoogachtend,


Specificaties
ALLEMEP is een coalitie van ruim 160 organisaties – en honderdduizenden Palestijnen en Israëliërs – die bouwen aan samenwerking, rechtvaardigheid, gelijkheid, een gedeelde samenleving, wederzijds begrip en vrede tussen hun gemeenschappen. Samen met haar leden leidt zij een mondiale campagne om de cruciale rol te benadrukken die grassrootsbewegingen en -organisaties spelen bij het creëren van blijvende en duurzame vrede.

CIDSE-contactpersoon: Dorien Vanden Boer, beleidsmedewerker (vandenboer(at)cidse.org)Omslagafbeelding: Vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis met ZE de heer Dennis Francis, voorzitter van de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, om van gedachten te wisselen over het thema van de 78e zitting van de Algemene Vergadering, “Vrede, Welvaart , Vooruitgang en Duurzaamheid”. Palais des Nations, Genève, Zwitserland – 27 februari 2024. VN-foto / Elma Okic. (CC BY-NC-ND 2.0)

Deel deze inhoud op sociale media