Zijn we op koers om het Akkoord van Parijs na te komen? – CIDSE

Zijn we op koers om het Akkoord van Parijs na te komen?

Vooruitgang en tekortkomingen van de vertaling van de EU NDC naar nationale energie- en klimaatplannen 

Het NDC Transparency Initiative van CIDSE heeft een nieuwe studie gepubliceerd in opdracht van Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) waarin een groot risico wordt geïdentificeerd dat de EU de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs niet zal bereiken. Twee casestudies voor Duitsland en Frankrijk onderstrepen de noodzaak van meer transparantie, ambitieuze maatregelen en betrokkenheid van het publiek om snelle klimaatactie te realiseren met de steun van de meerderheid van de burgers. 

Frankrijk en Duitsland hebben een energie- en klimaatbeleid opgesteld en hun monitoringrapporten zijn alomvattend wat betreft hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Maar er is een tekort aan lokale klimaatbeschermingsmaatregelen en de koppeling met de nationale energie- en klimaatplannen (NECP). Speciale aandacht wordt besteed aan de analyse van de manier waarop NDC's worden gebruikt voor de uitbreiding en verspreiding van hernieuwbare energiebronnen en het ondersteunen van de toegang tot energie. Duitsland verbetert zijn inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie, maar er is nog steeds behoefte aan meer ambitie. Ook Frankrijk streeft ernaar de internationale klimaatdoelstellingen te halen, maar er zijn zorgen over voldoende maatregelen om de uitstoot terug te dringen en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Beide casestudies tonen de noodzaak aan om de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te versnellen en aanvullende energie-efficiëntiemaatregelen toe te voegen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. 

Dr. Beate Richter, onderzoeksmedewerker voor energie- en landbouwbeleid (FÖS), merkt op: “De casestudies laten zien hoe de NDC’s zijn geïmplementeerd in wetten, maatregelen en strategieën op Europees en nationaal niveau. Toch zijn er nog veel meer inspanningen nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarom moeten de klimaatdoelstellingen van de EU het potentieel van beleid voor toereikendheid omvatten als extra pijler in de instrumentenmix. Voldoende mogelijkheden om het absolute energieverbruik te verminderen moeten systematisch en wetenschappelijk worden geïdentificeerd en de implementatie ervan moet politiek worden gepromoot.” 

Lydia Machaka, Energy and Extractivism Officer (CIDSE) zegt: “De meest recente IPCC-rapporten bevestigen wat de wetenschap al lang eist, namelijk dat we onder de 1.5°C-doelstelling moeten blijven om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. In het bijzonder vereist dit kritieke decennium een ​​ongekende versnelling van de klimaatactie, waarbij fossiele brandstoffen in de grond blijven en de overstap wordt gemaakt naar sociaal rechtvaardige hernieuwbare energiesystemen met het oog op toereikendheid. Tastbare vooruitgang kan effectief worden gevolgd door ervoor te zorgen dat de verbindingen tussen verschillende ontwerpen en implementaties van beleid, wetten en plannen inclusief, transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief beleidsmakers, technische experts en vooral gewone mensen die te maken hebben met negatieve gevolgen voor het klimaat dagelijks, in Europa en daarbuiten.” 

Madeleine Wörner (Misereor) legt uit: “De onlangs gepubliceerde studie maakt deel uit van een internationale samenwerking van maatschappelijke organisaties met als doel de technocratische aanpak van de Overeenkomst van Parijs te verrijken met implementatie in nationaal beleid en in de praktijk. De Europese invalshoek van dit werk heeft duidelijk gemaakt dat een coherente implementatie en bijbehorende klimaatactie afhankelijk zijn van de politieke motivatie en prioriteiten en niet alleen van geld en de beschikbare infrastructuur. 100% hernieuwbare energiebronnen tot 2040, een grotere implementatie van een toereikendheidsbeleid en een participatief beleidsontwerp moeten veel meer nadruk krijgen in de EU-beleidsvorming!” 


Specificaties:

Contacten:

  • Lydia Machaka, Energie- en extractivismefunctionaris, CIDSE: machaka (at) cidse.org,   
  • website: CIDSE 
  • David Knecht, Energie- en klimaatrechtvaardigheidsfunctionaris, Fastenaktion: knecht(at)fastenaktion.ch, website: Bevestiging 
  • Madeleine-Alisa Wörner, Global Energy Policy Officer, Misereor: madeleine.woerner(at)misereor.de, website: Misereor 
  • Dr. Beate Richter, Onderzoeksmedewerker voor energie- en landbouwbeleid, FÖS: beate.richter(at)foes.de, Website: https://foes.de/de-de/ 

Omslagafbeelding tegoed: UN Photo / Mark Garten

Deel deze inhoud op sociale media