De EU moet haar leiderschap op het gebied van klimaatactie – CIDSE – behouden

De EU moet haar leiderschap op het gebied van klimaatactie behouden 

CIDSE'S OPROEP AAN DE NIEUW GEKOZEN EU-VERTEGENWOORDIGERS

Brussel, 14 juni 2024 

De raad van bestuur van CIDSE is bijeengekomen in Gent, België, voor hun jaarlijkse halfjaarlijkse vergadering. Op de agenda stonden discussies over huidige en toekomstige scenario's voor het maatschappelijk middenveld, vooral in het licht van recente en komende politieke verkiezingen na hun oproep om verantwoord en hoopvol stemmen te bevorderen in de landen waar CIDSE-leden zijn gevestigd.   

CIDSE bevestigt opnieuw zijn engagement om samen te werken met de nieuwe Europese besluitvormers, om mondiale rechtvaardigheid te bevorderen en mondiale solidariteit te benutten. In overeenstemming met onze waarden zullen we gemeenschappen die getroffen zijn door armoede, uitsluiting en onderdrukking blijven steunen in hun inspanningen om positieve verandering teweeg te brengen. 

CIDSE dringt er bij Europese besluitvormers, of ze nu nieuw of herkozen zijn, op aan om prioriteit te geven aan de menselijke ontwikkeling, met inachtneming van de planetaire grenzen. Het behoud en herstel van hulpbronnen die van vitaal belang zijn voor de huidige en toekomstige generaties is van essentieel belang. Het is absoluut noodzakelijk om de gemeenschappelijke en gedifferentieerde verantwoordelijkheden van het mondiale Noorden en Zuiden op het gebied van milieubeheer te erkennen, waarbij de sleutelrol van de EU wordt benadrukt. 

“Solidariteit en cohesie moeten onze prioriteiten zijn. Onze visie voor Europa omvat respect voor de menselijke waardigheid, echte gelijkheid voor alle leden van de samenleving, ongeacht hun achtergrond, en een streven naar vrede. De dialoog moet ons de weg vooruit wijzen te midden van de uitdagingen, en we moeten open blijven staan ​​voor de wereld, waarbij we de klimaatverandering erkennen als een mondiale kwestie die collectieve actie vereist via multilaterale samenwerking.”
Inès Minin, CCFD-Terre Solidaire algemeen directeur (Frankrijk). 

“Het nieuw gekozen Europees Parlement moet voortbouwen op successen uit het verleden door nauw samen te werken met de staatshoofden, regeringen en de Commissie om de Green Deal te bevorderen. Dit raamwerk is van cruciaal belang om de Europese staten in staat te stellen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, de belangrijkste uitdagingen van onze tijd, effectief te bestrijden. De internationale toezeggingen die in Parijs en Montreal zijn gedaan, onderstrepen de urgentie van snelle Europese actie, die de kosten en uitdagingen op de lange termijn kan verzachten.”
Anja Appel, Secretaris-generaal van KOO (Oostenrijk).  

“Deze recente en toekomstige politieke resultaten dreigen de ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting te vergroten, terwijl de klimaatcrisis wordt genegeerd. Onze organisaties benadrukken de noodzaak van een brede alliantie van het maatschappelijk middenveld om het democratische debat te ondersteunen en de meest kwetsbaren te steunen. Het versterken van lokale en internationale netwerken, zoals CIDSE, is van cruciaal belang om de onderling verbonden sociale en klimaatproblemen wereldwijd aan te pakken. Het is zeer betreurenswaardig dat de klimaatcrisis eenvoudigweg is verdwenen van de agenda van politieke partijen die in heel Europa aan de macht zijn.”
Axelle Fischer, Entraide et Fraternité & Action Vivre Ensemble Secretaris-generaal (België). 

Zoals paus Franciscus in zijn encycliek bevestigt Alle broers (177) is er behoefte aan een vooruitziend beleid dat in staat is tot een nieuwe, integrale en interdisciplinaire benadering van de verschillende aspecten van de morele, sociale, politieke en economische crises die we ervaren, en die allemaal met elkaar samenhangen.  

CIDSE gelooft stellig in de waarde van elke stem. Daarom zullen we de komende vijf jaar de dialoog tussen Europese beleidsmakers en onze partners en bondgenoten over de hele wereld blijven faciliteren.  CIDSE-contactpersoon: Giorgio Gotra, Operations and Communication Manager, (gotra(at)cidse.org)
Omslagfoto: CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media