Event

Ontwikkeling van het recht om nee te zeggen in Europa


details van het evenement


Online werkplaats
Pre-registratie verplicht: HIER

Taal: Engels

Download de Flyers HIER en Achtergrondnota HIER

Deze workshop is bedoeld om lokale experts en activisten samen te brengen om de wereldwijde strijd naar de EU te brengen en een Europabrede actie voor het recht om nee te zeggen te ontwikkelen.

Naast de verergering van klimaatverandering, vervuiling en verlies aan biodiversiteit, mijnbouw heeft directe economische en sociaal-culturele gevolgen voor lokale gemeenschappen. Alles lokale gemeenschappen die door mijnbouwprojecten worden getroffen, moeten het recht hebben om mee te beslissen of mijnbouwactiviteiten worden gestart of voortgezet in hun achtertuin. Dit geloof in betrokkenheid van de gemeenschap bij politieke, economische en ecologische besluitvorming wordt belichaamd in de Recht om nee te zeggen, het onvervreemdbare en collectieve recht van een gemeenschap om 'nee' te zeggen tegen winningsprojecten op hun land.

In deze workshop willen we feedback verzamelen over de RTSN-juridische toolbox die wordt ontwikkeld, Europese standpunten over een wereldwijd RTSN-document bespreken en werken aan een actieplan om RTSN in Europa te implementeren.

CIDSE-contactpersoon: Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation and Extractives Officer (cioffo (at) cidse.org)

Deel deze inhoud op sociale media