Event

Impact van mijnbouw in Guatemala


details van het evenement


7e zitting van het VN-bindend verdrag – Virtueel side-event via Zoom
05:15 uur Guatemala, 12:15 uur VK, 01:15 uur Genève/Brussel

PRE-REGISTRATIE VERPLICHT HIER

talen: Engels Spaans

Paneel
  • Giuseppe Cioffo, CIDSE
  • Flurina Doppler, Zwitsers solidariteitsnetwerk met Guatemala (GN)
  • Getuigenissen van gemeenschappen getroffen door de FENIX-mijn
  • Hector Reyes, Directeur, Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de Guatemala
  • François Mercier, Fastenopfer
Achtergrond 

In 2020 werden meer dan 1,000 gevallen van aanvallen op mensenrechtenverdedigers gedocumenteerd in Guatemala, meer dan het jaar 2014 dat werd beschouwd als het meest gewelddadige jaar voor de verdediging van de mensenrechten in het land, waar 820 gewelddaden werden geregistreerd.[1] Bijzonder zorgwekkend is de repressie tegen de inheemse bevolking en inheemse mensenrechtenverdedigers, die door VN-mensenrechtendeskundigen aan de kaak werd gesteld.[2]

Het rechtssysteem in Guatemala wordt algemeen erkend als geplaagd door corruptie en straffeloosheid. In reactie op recente bedreigingen tegen toprechters verklaarde de speciale VN-rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten: "Als deze zeer verontrustende trend zich voortzet, kunnen openbare aanklagers, advocaten en getuigen in zaken die verband houden met de strijd tegen corruptie of overgangsjustitie ook worden bedreigd .”[3] In deze context is het onmogelijk gebleken voor personen die door de winningsindustrieën worden getroffen om een ​​eerlijk proces in hun land te garanderen.

In El Estor, in het noordoosten van Guatemala, vormt een nikkelmijn genaamd FENIX al jaren een bedreiging voor mens en milieu. De inheemse bevolking die rond de mijn woont, protesteert al jaren tegen de negatieve milieu- en sociale effecten van de mijn en tegen de repressie en criminalisering waarmee ze worden geconfronteerd.

De FENIX-mijn wordt gerund door 2 dochterondernemingen van de in Zwitserland gevestigde SOLWAY Investment Group. Op zijn website presenteert SOLWAY de FENIX-mijn als een modern en succesvol project en als een "verantwoordelijke werkgever en buurman" die investeert in milieubescherming en gemeenschapsontwikkeling.

De meldingen van de lokale gemeenschappen laten een ander beeld zien: al jaren zijn er conflicten rond mijnbouwactiviteiten en de lokale Maya Q'eqchi'-bevolking - die van oudsher in nauwe relatie met de natuur leeft - ziet haar levensonderhoud bedreigd. Volgens getuigenissen is het milieu vervuild en worden mensenrechten geschonden. Volgens ILO-conventie 169 is de lokale inheemse bevolking het recht op eerlijk overleg ontzegd, zoals het Grondwettelijk Hof onlangs heeft bevestigd. Hoewel de mijn vorig jaar op gerechtelijk bevel werd bevolen om haar activiteiten stop te zetten, is deze naar verluidt nog steeds in bedrijf. Een dialoog op gelijke voet tussen de gemeenschappen en het bedrijf zou nooit kunnen plaatsvinden.

De FENIX-zaak illustreert de strijd van gemeenschappen om hun mensenrechten, milieurechten en spirituele rechten te verdedigen en de gebrek aan effectief verhaal en gerechtigheid. Het toont duidelijk aan:

  • de ontoereikendheid van vrijwillige mechanismen,
  • het belang van bindende bedrijfsregulering van transnationale ondernemingen,
  • de noodzaak van extraterritoriale aansprakelijkheid om internationaal toegang tot de rechter te waarborgen.

Sprekers op dit evenement zullen de huidige situatie in Guatemala presenteren en pleiten voor een sterk VN-verdrag dat toegang tot de rechter mogelijk maakt voor getroffen gemeenschappen, een betere bescherming van milieu- en mensenrechtenverdedigers, en een einde maakt aan de straffeloosheid van bedrijven. Voortbouwend op oproepen van gemeenschappen en religieuze leiders over de hele wereld[4], en de recente toezegging van de Europese Unie voor een wetgevingsinitiatief inzake zorgvuldigheid in de hele toeleveringsketen, is er internationaal een groeiend momentum en is er behoefte aan een juridisch bindend instrument voor het bedrijfsleven en de mens rechten.

Contacten voor verdere informatie:
– François Mercier, Fastenopfer (mercier(at)fastenopfer.ch)
– Juan Carlos Gazol, CAFOD (jgazol(at)cafod.org.uk)

  Dit evenement is mede opgericht door de Europese Unie.  De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisatoren en kan op geen enkele manier worden opgevat als een weergave van de standpunten van de Europese Unie. 

__________________

[1] https://udefegua.org/download/file/fid/5995
[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27343&LangID=E
[3] https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27254&LangID=E
[4] Als reactie op deze situatie en geïnspireerd door de oproep van paus Franciscus, hebben meer dan 230 katholieke bisschoppen wereldwijd een internationale verklaring om misbruik door bedrijven te stoppen en wereldwijde solidariteit te garanderen.

Deel deze inhoud op sociale media