Event

Landroof en de noodzaak van een juridisch bindend verdrag inzake transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen

Instemming van gemeenschappen en toegang tot de rechter bij grootschalige acquisities: ervaringen uit West-Afrika

ONLINE EVENEMENT VIA ZOOM- REGISTREER U HIER

Talen: Frans & Engels

CONTEXT

Dit online evenement zal het belang van een juridisch bindend instrument voor transnationale ondernemingen benadrukken aan de hand van het voorbeeld van de Compagnie Heveicole de Prikro (WKK). CHP is de Ivoriaanse dochteronderneming van een Belgisch bedrijf genaamd SIAT, dat ook actief is in Ghana en Nigeria. Gemeenschappen uit de drie landen hebben zich verenigd in een regionale campagne om zich tegen de activiteiten van het bedrijf te verzetten. Ze zullen het probleem van overleg van lokale gemeenschappen en hun recht op land, voedselzekerheid en een gezond milieu. Het evenement zal zich ook richten op de noodzaak van effectieve mogelijkheden tot herstel en gerechtigheid voor rechthebbenden en de rol van land verdedigers, waarmee wordt onderstreept dat er maatregelen nodig zijn om hun bescherming te waarborgen. 

SPEAKERS 

  • Rita Uwaka – Vrienden van de aarde Nigeria 
  • Wijsheid Koffi - Jeugdvrijwilligers voor Milieu Ghana 
  • Sinan Ouattara – Gemeenschapsvertegenwoordiger in Ivoorkust en woordvoerder van de koning van Andoh
  • Ana Maria Suárez-Franco – FIAN Internationaal  

moderator: Renaud Vivien (Entraide en Fraternité) 

 

  Dit evenement is mede opgericht door de Europese Unie.  De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisatoren en kan op geen enkele manier worden opgevat als een weergave van de standpunten van de Europese Unie. 

 

© Foto: Christophe Smets / La Boîte à Images

Deel deze inhoud op sociale media