Event

Aansprakelijkheid buiten de grenzen


details van het evenement


TOEGANG TOT JUSTITIE EN SCHADEVERGOEDING VOOR GEMEENSCHAPPEN DIE WORDEN GETROKKEN DOOR BEDRIJFSMIDDELEN VAN MENSENRECHTEN

ONLINE WEBINAR

REGISTREREN HIER  
PROGRAMMA

Wanneer: vrijdag 17 juni 2022, 17:00-19:00 CEST

talen: ES / ES / FR (interpretatie voorzien)

De dodelijke dambreuk van een ijzerertsmijn in Brumadinho, Brazilië, de catastrofale brand in de Ali Entreprise-textielfabriek in Pakistan en vele andere gevallen van mensenrechtenschendingen in wereldwijde toeleveringsketens hebben juridische hiaten in de bescherming en praktische hindernissen bij de toegang tot de rechter aangetoond voorkomen dat nabestaanden en andere getroffen personen met succes schadevergoeding claimen. Dit geldt met name in transnationale casusconstellaties. Wetgevingsprocessen op nationaal en EU-niveau en het onderhandelingsproces voor een VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten moeten hier verandering in brengen. De panelleden analyseren de obstakels waarmee slachtoffers van mensenrechtenschendingen en milieuschade worden geconfronteerd in concrete casestudies bij het aanklagen van hun rechten. Ze bespreken de mogelijkheden en beperkingen van nationale wetgevingsinitiatieven in Duitsland en Brazilië, evenals de vereisten voor een toekomstige EU-toeleveringsketenwet en een VN-overeenkomst, zodat mensenrechtenschendingen worden voorkomen en de betrokkenen toegang hebben tot de rechter. 

PANEL

  • Ayushi Kalyan, FIAN Internationaal
  • Prof. Manoela Carneiro Roland, Homa (Human Rights and Business Centre), Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Federale Universiteit van Juiz de For a
  • Armin Paasch, Misereor
  • Ben Vanpeperstraete, Europees Centrum voor Grondwettelijke en Mensenrechten (ECCHR)
  • Giuseppe Cioffo, CIDSE

moderator: Prof. Markus Krajewski, Centrum voor Mensenrechten Erlangen-Nürnberg (CHREN), Friedrich-Alexander Universiteit Erlangen-Neurenberg

Dit debat vindt plaats in het kader van de wereldwijde conferentie van de ETO's-consortium en wordt ondersteund door:

Evenement georganiseerd met financiële steun van de Europese Unie. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren en geeft niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie weer. 

Deel deze inhoud op sociale media