Event

Klimaatfinanciering transformeren om samenlevingen radicaal te transformeren: het geval van financiering door het Groene Klimaatfonds


details van het evenement


#CIDSEatCOP26 – Officieel nevenevenement

HORLOGE DE OPNAME


Hoe evenement volgen?

De toegewezen evenementenruimte heeft een zeer beperkte capaciteit en laat geen deelnemers toe. Je kunt het evenement dus volgen via het COP26-platform als u in het bezit bent van een COP6-badge voor de blauwe zone, of volg de webcast op de COP26 Side Events YouTube-kanaal als je geen badge hebt. Houd er echter rekening mee dat het niet mogelijk is om vragen van het YouTube-publiek te ontvangen. Het is alleen mogelijk om vragen te ontvangen van deelnemers die via het COP 26-platform deelnemen.

Wanneer ? 13:15-14:30 GMT- 14:15-15:30 CET

Taal: Engels

Achtergrond

In de context van COVID-19 betekent klimaatambitie niet alleen het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook het effectief herstellen door de klimaateffecten, voedselzekerheid, armoede en ongelijkheid holistisch aan te pakken. Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor gemeenschappen, (kleinschalige) voedselproducenten en maatschappelijke organisaties (CSO's) die in veel ontwikkelingslanden op lokaal niveau actief zijn. Omdat ze gebaseerd zijn op de lokale realiteit, met inbegrip van de behoeften en kennis van lokale actoren, zijn lokaal gestuurde, innovatieve klimaatresponsmaatregelen zeer effectief bij het bevorderen van klimaatadaptatie en veerkracht, herstel van ecosystemen, koolstofarme uitstoot en duurzame ontwikkeling.  De opschaling van klimaatfinanciering zal een prangend onderwerp zijn op COP26, waarbij vooral de herziening van de tweede verbintenisperiode van belang is. de GCF heeft zich ertoe verbonden een paradigmaverschuivend en transformerend fonds te worden voor emissiearme en klimaatbestendige ontwikkeling, uitsluitend gericht op klimaatfinanciering in ontwikkelingslanden, met een focus op zowel mitigatie als adaptatie. Onze studies hebben echter aangetoond dat er barrières zijn voor maatschappelijke organisaties om toegang te krijgen tot GCF-fondsen, die systematisch en enorm zijn. Onze studies tonen ook aan dat: Agro-ecologie ontvangt minimale steun van het fonds terwijl het nu wordt erkend als de sleutel tot de transformatie van het voedselsysteem we hebben dringend nodig en om het hoofd te bieden aan de vele crises waarmee we worden geconfronteerd. Deze barrières aanpakken, verminderen en overwinnen evenals het verhogen van de kwaliteit van de financiering voor de landbouw zal essentieel zijn voor het Fonds om zijn missie van transformatieve verandering te vervullen.

Nadere inlichtingen:
Bekijk CIDSE-studie: "De beperkte toegang van het maatschappelijk middenveld tot het Groene Klimaatfonds verbeteren" en infografisch.
Bekijk ook onze laatste updates op: CIDSE@COP26.

Neem contact op: Lydia Machaka, CIDSE Climate Justice Officer, machaka (at) cidse.org

 

  Dit evenement is mede opgericht door de Europese Unie.  De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisatoren en kan op geen enkele manier worden opgevat als een weergave van de standpunten van de Europese Unie. 

 

 

Deel deze inhoud op sociale media