Event

Webinar: Rechtvaardigheid ontkend: 13 jaar sluiting in de bezette Gazastrook


details van het evenement


Registreer hier

EuroMed Rights en CIDSE zijn verheugd u uit te nodigen voor dit webinar van een uur waarin het gebrek aan verantwoording wordt besproken voor dagelijkse schendingen van de mensenrechten in de Gazastrook. Na 13 jaar sluiting hebben de slachtoffers geen uitzicht op verhaal, gerechtigheid en herstelbetalingen.

Het webinar behandelt met name drie thema's:

  • Israëls verantwoordelijkheden jegens de bevolking van Gaza;
  • De systematische straffeloosheid voor schendingen van mensenrechten en internationaal recht in de Gazastrook;
  • De vooruitzichten van internationale verantwoordingsmechanismen zoals het Internationaal Strafhof en de lopende procedures tegen Palestina.

Sprekers:

  • Beth Oppenheim, Directeur internationale betrekkingen, Gisha
  • Nuriya Oswald, International Legal and Advocacy Director, Al Mezan
  • Hamdi Shaqqura, Adjunct-directeur, PCHR

 

BIOGRAFIE VAN DE SPREKERS:

Beth Oppenheim, International Relations Director bij Gisha
Beth heeft een sterke achtergrond in het buitenlands beleid van de EU en de mensenrechten in het Midden-Oosten. Ze geeft commentaar in verschillende media, waaronder de BBC en Reuters. Bij Gisha reikt Beth contact met leden van het publiek en opiniemakers om het bewustzijn over mensenrechten in de OPT te bevorderen en direct bij besluitvormers om beleid te promoten dat de mensenrechten respecteert. Gisha streeft ernaar de bewegingsvrijheid van Palestijnen te beschermen, vooral voor inwoners van Gaza.

Nuriya Oswald, International Advocacy Officer and Project Coordinator bij Al Mezan
Nuriya is een mensenrechtenadvocaat, met gedegen ervaring in internationale mensenrechtenbehartiging en strategische procedures. Bij Al Mezan coördineert Nuriya verschillende projecten met als doel gerechtigheid te brengen aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Gaza en internationale belanghebbenden te waarschuwen voor de mensenrechtensituatie in Gaza. Al Mezan werkt aan het bevorderen van respect en bescherming van alle mensenrechten in de Gazastrook door middel van onderzoek, juridische tussenkomst, belangenbehartiging en bewustmaking.

Hamdi Shaqqura, Adjunct-directeur bij Palestijns Centrum voor Mensenrechten (PCHR)
Hamdi begon zijn carrière in de academische wereld, waar zijn belangrijkste expertisegebieden zich concentreerden op democratische ontwikkeling en burgerrechten en politieke rechten. Bij PCHR test Hamdi zijn internationale outreach-werk naar de media, de publieke opinie en politieke besluitvormers. PCHR is toegewijd aan het beschermen van mensenrechten, het bevorderen van de rechtsstaat en het handhaven van democratische principes in de OPT.

 

 

Deel deze inhoud op sociale media